Trang chủ Thông tin cần biết Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)
  • Thứ sáu, 29/03/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 56 Lượt xem

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua!

Giới thiệu về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Sở thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển, gồm:
– Quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch đầu tư công; cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư, cơ cấu lại kinh tế, triển khai mô hình kinh tế mới, phương thức kinh doanh mới, thực hiện điều phối phát triển vùng, liên vùng;
– Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương;
– Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài;
– Đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương;
– Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ gia đình và tổ chức kinh tế khác;
– Tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
>>>> Tìm hiểu thêm bài viết: Thủ tục thành lập công ty tại Bình Phước

Các Phòng, ban của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Quý vị có thể liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước theo các thông tin dưới đây:

Địa chỉ trụ sở: 626/QL14, Thị xã Đồng Xoài

Điện thoại cơ quan: 02713.879253

Số fax: 02713.887088

Địa chỉ website: www.skhdtbinhphuoc.gov.vn  

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

– Lãnh đạo Sở Kế Hoạch Và đầu Tư

– Văn Phòng Sở Kế Hoạch Và đầu Tư

– Phòng Thanh Tra Sở

– Phòng Tổng Hợp – Quy Hoạch

– Phòng đăng Ký Kinh Doanh

– Phòng đầu Tư, Thẩm định Và Giám Sát đầu Tư

Nhiệm vụ của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước có các nhiệm vụ sau đây:

Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

– Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

– Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

– Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

– Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.

– Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định này.

– Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

– Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước

Quý vị có thể liên hê Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước theo các thông tin sau đây:

Điện thoại cơ quan: 0271.3870772

Địa chỉ : số 727 quốc lộ 14, phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Trưởng phòngNguyễn Duy Hải
Trình độ chuyên mônCử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan0271.3887.595
Địa chỉ emailhaind.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòngNguyễn Hoàng Hải
Trình độ chuyên mônCử nhân Luật
Điện thoại cơ quan0271.3887.595
Địa chỉ emailhainh.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòngTrịnh Ngọc Linh
Trình độ chuyên mônThạc sĩ QTKD
Điện thoại cơ quan0919.035.339
Địa chỉ emaillinhtn.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viênPhạm Bích Hạnh
Trình độ chuyên mônCử nhân QTKD
Điện thoại cơ quan0271.6254.888
Địa chỉ emailhanhpb.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viênLương Thị Trường An
Trình độ chuyên mônCử nhân Anh văn
Điện thoại cơ quan0271.6254.888
Địa chỉ emailanntt.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viênNguyễn Thụy Mỹ Linh
Trình độ chuyên mônCử nhân Quản lý Hành chính công
Điện thoại cơ quan0271.6254.888
Địa chỉ emaillinhntm.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viênLê Thị Hương
Trình độ chuyên mônCử nhân Xã hội học
Điện thoại cơ quan0271.3887.595
Địa chỉ emailhuonglt.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viênHuỳnh Quốc Toàn
Trình độ chuyên mônThạc sỹ Kinh tế
Điện thoại cơ quan0271.6254.888
Địa chỉ emailtoanhq.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viênLê Nguyễn Thúy An
Trình độ chuyên mônCử nhân Kinh doanh Quốc tế
Điện thoại cơ quan0271.3887.595
Địa chỉ emailanltn.skhdt@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viênNguyễn Lê Hoàng
Trình độ chuyên mônCử nhân Tài Chính – Ngân Hàng
Điện thoại cơ quan0271.6254.888
Địa chỉ emailhoangnl.skhdt@binhphuoc.gov.vn

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước có làm thứ 7 không?

Thời gian làm việc của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước theo giờ hành chính cụ thể như sau:

– Thời gian buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

– Thời gian buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

– Ngày làm việc trong tuần: Phòng đăng ký kinh doanh làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Bình Phước

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin cần thiết để thành lập doanh nghiệp

– Lựa chọn loại hình công ty

Tuỳ vào số lượng người góp vốn thành lập doanh nghiệp, tuỳ nhu cầu, mong muốn của quý khách hàng trong hoạt động kinh doanh, Công ty Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn loại hình công ty phù hợp để đăng ký kinh doanh theo quy định.

Phân tích ưu điểm, nhược điểm, bản chất của mỗi loại hình kinh doanh, để quý khách hàng có cái nhìn bao quát về mỗi loại hình và đưa ra quyết định phù hợp nhất cho việc thành lập doanh nghiệp.

– Đặt tên công ty

+ Tên công ty phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của công ty đã đăng ký trước đó, không được sử dụng tên cơ quan nhà nước;

+ Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó;

+ Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Địa chỉ trụ sở chính:

Trụ sở chính của công ty đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

– Ngành nghề kinh doanh

Công ty được đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh, đầu tư theo quy định pháp luật Việt Nam. Hiện tại, Cơ sở pháp lý để công ty lựa chọn và đăng ký mã ngành kinh doanh theo quy định sẽ căn cứ vào Quyết định 27/2018 Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

– Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp vào công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và được ghi trong Điều lệ công ty.

Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để thành lập doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc là công ty cổ phần);

– Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập;

– Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức;

– Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có).

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ nếu gặp khó khăn quý khách hàng hãy liên hệ đến Công ty Luật Hoàng Phi để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Bước 3: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định sẽ tiến hành nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước.

Bước 4: Theo dõi hồ sơ và nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trên đây là những thông tin chúng tôi tổng hợp, chia sẻ liên quan đến Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước. Quý vị có những băn khoăn, vướng mắc hoặc có nhu cầu đăng ký kinh doanh trọn gói tại Bình Phước hãy liên hệ chó chúng tôi theo hotline 0981.378.999 để được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Định (Địa chỉ, Sdt, zalo, email)

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên). Thành viên trở lên), Công ty Cổ phần, Công ty Hợp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi