Trang chủ Thông tin cần biết Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?
  • Thứ sáu, 29/03/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 49 Lượt xem

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Giới thiệu về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn viện trợ phi Chính phủ; lĩnh vực đấu thầu, tổng hợp giám sát, đánh giá đầu tư; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trụ sở cơ quan: Đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210.384 6581; Fax: 0210.384 0955

Email: sokhdt@phutho.gov.vn

Lãnh đạo Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ

1. Lãnh đạo sở:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc;

b) Giám đốc sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

c) Phó Giám đốc sở là người giúp Giám đốc sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở. Cụ thể:

Giám đốc: Trịnh Thế Truyền

– Sinh ngày: 25/12/1972
– Quê quán: Xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bản, tỉnh Hà Nam
– Trình độ chuyên môn:  Tiến sỹ
– Lý luận chính trị: Cao cấp

Phó Giám đốc: Nguyễn Hải Quân

– Sinh ngày: 06/11/1978
– Quê quán: Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
– Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
– Lý luận chính trị: Cao cấp

Phó Giám đốc: Phạm Quang Minh

– Sinh ngày: 23/6/1979
– Quê quán: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
– Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
– Lý luận chính trị: Cao cấp

Các phòng ban chuyên môn của Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ

PHÒNG TỔNG HỢP 

Trưởng phòng: Nguyễn Đình Minh

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Đông

Phó Trưởng phòng: Đỗ Anh Chiến

Chuyên viên: Nguyễn Thị Bích Hạnh

Chuyên viên: Nguyễn Việt Phương

Chuyên viên: Vũ Lâm Tường

PHÒNG THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Trưởng phòng: Đỗ Huyền Bảo Ngọc

Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Thanh Nhàn

Phó Trưởng phòng: Lê Trọng Quảng

Chuyên viên: Vi Hữu Duy

Chuyên viên: Hoàng Thu Hà

Chuyên viên: Trần Nhạc Hoàng Hưng

Chuyên viên: Lê Minh Nhân

Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Thạch

PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN Xà

Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Diệp

Phó Trưởng phòng: Lê Thúy Nga

Chuyên viên: Nguyễn Hoàng Hải

Chuyên viên: Vi Đức Tuấn

Chuyên viên: Nguyễn Tuyết Thanh

Chuyên viên: Lê Thị Thanh Hà

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

Trưởng phòng: Đào Thị Tuyết Lan

Phó Trưởng phòng: Đỗ Quang Hưng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Hưng

Phó Trưởng phòng: Hoàng Anh Vũ

Chuyên viên: Nguyễn Tú Anh

Chuyên viên: Trần Hồng Anh

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH 

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Thanh

Phó Trưởng phòng: Ngô Thị Kim Ngân

Chuyên viên: Lê Thị Hải Hà

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hường

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Thanh

Chuyên viên: Triệu Hưng Dũng

THANH TRA SỞ 

Chánh Thanh tra: Phan Thanh Phương

Phó Chánh Thanh tra: Bùi Vinh Quang

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Bích Liên

Chuyên viên: Tạ Thị Thanh Hà

Chuyên viên: Nguyễn Đình Khoa

VĂN PHÒNG SỞ 

Chánh văn phòng: Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Quang Tuân

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Trung Hiếu

Kế toán: Lê Thị Hải Lý

Chuyên viên: Nguyễn Cao Cường

Chuyên viên: Phạm Thị Thanh Thủy

Chuyên viên: Dương Việt Hà

Chuyên viên: Phạm Thị Thu Giang

Chuyên viên: Ứng Thị Mai Hương

Chuyên viên: Trần Thị Hà

Xem thêm 1 số bài viết liên quan:

Dịch vụ thành lập công ty tại Phú Thọ;

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Phú Thọ

Thông tin liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ : đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại : (0210) 3813 585.

Email : dangkykinhdoanh.phutho@gmail.com.

Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

– Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

– Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

– Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

– Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

– Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.

– Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định 01/2021/NĐ-CP này.

– Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

– Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian làm việc của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ

Phòng đăng ký kinh doanh là phòng chuyên môn thuộc Sở kế hoạch đầu tư Phú Thọ, phòng có thời gian làm việc và hoạt động theo quy định giờ hành chính nhà nước. Cụ thể:

– Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30;

– Thời gian làm việc buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00;

– Không làm việc vào thứ bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của nhà nước.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Định (Địa chỉ, Sdt, zalo, email)

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên). Thành viên trở lên), Công ty Cổ phần, Công ty Hợp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi