Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật hành chính Quán net có được hoạt động xuyên đêm?
  • Thứ ba, 14/11/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 666 Lượt xem

Quán net có được hoạt động xuyên đêm?

Quán net sẽ không được hoạt động xuyên đêm mà thời gian mở cửa chính xác đó là vào 8 giờ sáng và thời gian đóng cửa muộn nhất là 22 giờ đêm.

Kinh doanh quán nét là một ngành cung cấp dịch vụ “dễ gây nghiện” như trò chơi điện tử công cộng nhưng cũng không bị cấm, tuy nhiên kinh doanh quán net cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy Quán net có được hoạt động xuyên đêm? Quý độc giả hãy cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Quán net là gì?

Quán net là một loại hình kinh doanh mà chủ sở hữu lắp đặt một số máy tính nhất định, có kết nối internet và tính phí theo giờ chơi, đây là một loại hình kinh doanh đã xuất hiện khá lâu và đang bùng nổ trong những năm gần đây. 

Quy định của pháp luật về mở quán net

Vậy Quán net có được hoạt động xuyên đêm? hãy cùng theo dõi câu trả lời qua nội dung dưới đây.

Theo khoản 1, 2 Điều 35 Nghị định 72/2013/NĐ-CP sửa đổi bởi Khoản 35 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP về điều kiện hoạt động của điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng như sau:

Điều 35. Điều kiện hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1. Tổ chức, cá nhân chỉ được thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các Điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b) Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200 m trở lên;

c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” ghi rõ tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet thì thêm nội dung “Đại lý Internet”. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì thêm nội dung “Điểm truy nhập Internet công cộng”;

d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;

đ) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;

g) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Như vậy để mở quán net cần phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định như trên. Vậy Quán net có được hoạt động xuyên đêm? hãy cùng theo dõi câu trả lời qua nội dung dưới đây.

Quán net có được hoạt động xuyên đêm?

Theo Điều 36 Nghị định 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng như sau:

Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Được thiết lập hệ thống thiết bị để cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử tại địa điểm ghi trên Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp;

2. Được cung cấp dịch vụ truy nhập Internet sau khi đã ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet;

3. Có bảng niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử ở nơi mọi người dễ nhận biết, bao gồm các Điều cấm quy định tại Điều 5 Nghị định này; quyền và nghĩa vụ của sử dụng Internet và người chơi quy định tại Điều 10 và Điều 37 Nghị định này;

4. Có bảng niêm yết danh sách cập nhật các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản tại điểm cung cấp dịch vụ kèm theo phân loại trò chơi theo độ tuổi (thông tin được cập nhật từ trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn);

5. Không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện các hành vi bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định này;

6. Được yêu cầu doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý Internet với mình hướng dẫn, cung cấp thông tin về dịch vụ truy nhập Internet và chịu sự kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp đó;

7. Tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về Internet, trò chơi điện tử do các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn;

8. Không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau;

9. Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin;

10. Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy theo Khoản 8 Điều 36 Nghị định 72/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP thì quán net sẽ không được hoạt động xuyên đêm mà thời gian mở cửa chính xác đó là vào 8 giờ sáng và thời gian đóng cửa muộn nhất là 22 giờ đêm.

Mở quán nét xuyên đêm bị phạt như thế nào?

Theo điểm a Khoản 3 Điều 35 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 35. Vi phạm các quy định về điểm truy nhập Internet công cộng

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không tuân thủ thời gian hoạt động của đại lý Internet hoặc của điểm truy nhập Internet công cộng theo quy định;

Theo điểm đ khoản 3 Điều 105 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định về mức phạt với hành vi hoạt động quán net ngoài thời gian quy định như sau:

Điều 105. Vi phạm quy định về điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

đ) Hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày;

Khoản 3 Điều 4 Nghị định 15/2020/NĐ-CP cũng quy định về mức phạt như sau:

Điều 4. Quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức

3. Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 106 Nghị định này. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Từ những quy định trên thấy được rằng mức phạt nhẹ nhất khi mở quán net thâu đêm là 2,5 triệu đồng đồng đối với cá nhân và nhẹ nhất là 5 triệu đồng đối với tổ chức.

Người chơi internet vượt quá giờ quy định bị phạt như thế nào?

Theo điều 106 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 106. Vi phạm quy định về người chơi

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi đăng ký không đúng thông tin cá nhân khi chơi các trò chơi điện tử G1.

2. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành quy định về quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia;

b) Mua, bán vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng.

Như vậy người chơi internet vượt quá giờ quy định sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Quán net có được hoạt động xuyên đêm? mong rằng đã cung cấp đến quý độc giả những thông tin hữu ích.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trốn khỏi khu cách ly covid bị xử phạt như thế nào?

Theo hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện cách ly tập trung và đảm bảo các nguồn lực để thực hiện việc cách ly chống...

Cơ quan của Chính phủ gồm những cơ quan nào?

Bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về một hoặc một số ngành, lĩnh vực và dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn...

Khai sinh cho con có bố là người nước ngoài ở đâu?

Theo quy định pháp luật Việt Nam, khai sinh cho con có bố là người nước ngoài được thực hiện ở cơ quan đại diện hoặc UBND cấp huyện tùy trường hợp cụ...

Về tác phong lề lối làm việc của đảng viên

Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là người tiên phong của nhân dân, là chiến sĩ đi đầu phấn đấu, cống hiến vì lợi ích của mọi giai cấp, tầng lớp trong xã...

Lợi dụng trẻ em bán hàng rong kiếm tiền có bị xử phạt?

Hãy cùng tìm hiểu Lợi dụng trẻ em bán hàng rong kiếm tiền có bị xử phạt? Mức độ xử phạt như thế nào thông qua bài viết dưới...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi