Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Thời gian thử việc theo quy định bộ Luật lao động
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 979 Lượt xem

Thời gian thử việc theo quy định bộ Luật lao động

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện pháp luật quy định.

Quy định về thời gian thử việc theo Bộ luật lao động

Điều 25. Thời gian thử việc 

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; 

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Tư vấn về thời gian thử việc theo Bộ luật lao động mới nhất 

Thời gian thử việc là khoảng thời gian tối đa mà hai bên có quyền thỏa thuận. Tuy nhiên, quy định này chủ yếu nhằm ràng buộc người sử dụng lao động để tránh sự bất lợi cho người lao động vì trong thời gian thử việc người lao động có quyền lợi không bằng khi ký hợp đồng lao động làm việc chính thức.

Theo quy định thì thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là không quá 60 ngày, không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ và không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác. Thời gian thử việc được quy định tại Điều 25 cũng như một số loại thời hạn khác trong BLLĐ là khoảng thời gian ước lệ và có tính kế thừa từ các quy định trước đây nên cũng chưa hẳn đã thuyết phục và phù hợp với thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển hiện nay.

Chẳng hạn, cùng là trình độ đại học nhưng thời gian đào tạo khác nhau (4 năm, 5 năm, 6 năm) hay cũng là trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ nhưng tính phức tạp của chuyên môn, đòi hỏi kỹ thuật là rất khác nhau thế nhưng thời gian thử việc đều giống nhau mà không có sự phân biệt là khó thuyết phục về thực tiễn.

Cũng chính vì vậy, đã có trường hợp người sử dụng lao động đã dùng thêm các hình thức khác như học nghề, tập nghề sau đó mới thử việc để đủ thời gian đánh giá người lao động, cũng không loại trừ việc sử dụng các hình thức này nhưng với mục đích lạm dụng thử việc đối với người lao động. 

Thời gian thử việc đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp là không quá 180 ngày. Đây là quy định mới trong BLLĐ năm 2019. Như vậy, người có chức danh quản lý doanh nghiệp thì thời gian thử y không phụ thuộc vào trình độ học vấn, bằng cấp chuyên môn mà vào vị trí quản lý họ đảm nhiệm. Điều này là phù hợp vì người quản lý có quyền ra các quyết định và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy cần phải có thời gian đánh giá năng lực, sự thích ứng với vị trí mà họ đảm nhiệm.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi