Trang chủ thử việc

thử việc

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Công ty không ký hợp đồng lao động có vi phạm pháp luật không ?

Thứ tư, 20/09/2023

Sau thời gian thử việc 2 tháng, vẫn tiếp tục làm việc nhưng công ty không ký hợp đồng chính thức. Công ty làm như vậy có vi phạm pháp luật không...

Quy định của pháp luật lao động về thử việc

Thứ sáu, 22/09/2023

Thử việc dường như là yêu cầu bắt buộc của người sử dụng lao động đối với người lao động trước khi hai bên thiết lập quan hệ lao động chính thức...

Thời gian thử việc là bao nhiêu lâu?

Thứ tư, 25/05/2022

Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận cụ thể về thời gian thử việc phù hợp với tính chất, yêu cầu của công việc và nguyện vọng của hai...

Kết thúc thời gian thử việc theo Bộ luật lao động 2024?

Thứ ba, 14/05/2024

Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo kết quả thử việc cho người lao động khi hết thời gian thử việc. Nội dung này đã xác định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao...

Thời gian thử việc theo quy định bộ Luật lao động

Thứ ba, 14/05/2024

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện pháp luật quy...

Quy định về thử việc theo quy định bộ Luật lao động

Thứ ba, 14/05/2024

Thử việc về bản chất là sự thỏa thuận tự nguyện của hai bên. Đây là quá trình các bên làm thủ trong một thời gian nhất định nhằm đánh giá năng lực, trình độ, ý thức, điều kiện lao động, điều kiện sử dụng lao động......

Thời gian thử việc tối đa theo quy định Bộ luật lao động 2024

Thứ hai, 13/05/2024

Thử việc là một quá trình được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, qua đây, người sử dụng lao động sẽ giao cho người lao động một số công việc cụ thể có liên quan đến vị trí đang cần tuyển dụng mà người lao động này đã đăng ký,...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi