Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Top 5 Mẫu Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất 2021

Top 5 Mẫu Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất 2021

Mẫu hợp đồng lao động là một trong những mẫu được sử dụng nhiều nhất trong các biểu mẫu về lao động theo thống kê của google trong những năm qua, chúng tôi sẽ hướng một số mẫu hợp đồng lao động theo nội dung bên dưới để khách hàng tham khảo.

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động

Bản chất của hợp đồng lao động là sự thỏa thuận cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động về các vấn đề thuộc mối quan hệ lao động (quan hệ lao động cá nhân), là căn bản của hợp đồng lao động. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để phân biệt với thỏa ước lao động tập thể mà bản chất của nó là sự thỏa thuận tập thể giữa đại diện của tập thể lao động và đại diện của người sử dụng lao động về các vấn đề thuộc quan hệ lao động (quan hệ lao động tập thể).

Đối tượng của hợp đồng lao động

Đối tượng của hợp đồng lao động theo quy định bộ luật lao động là việc làm có trả công. Mặc dù xét về bản chất kinh tế, hợp đồng lao động cũng là một loại hợp đồng mua bán của người lao động và người sử dụng lao động, những hàng hóa mà hai bên trao đổi trong mối quan hệ này là một loại hàng hóa đặc biệt (sức lao động của người lao động), không xác định được bằng các biện pháp định lượng thông thường (cân, đong, đo, đếm…) và không chuyển giao được quyền sở hữu từ người bán (người lao động) sang người mua (người sử dụng lao động) bằng biện pháp thông thường như các hàng hóa khác.

Nếu coi sức lao động của người lao động là đối tượng trực tiếp của hợp đồng lao động thì không thể thực hiện được việc mua – bán với đối tượng này. Vì vậy, về hình thức biểu hiện, phải coi việc làm có trả lương là đối tượng của hợp đồng lao động, thông qua việc làm với (các) công việc cụ thể và với hoạt động nghề nghiệp gắn liền với việc làm, người lao động mới dần dần “chuyển” được sức lao động của mình cho người sử dụng lao động thông qua những kết quả lao động của mình và người sử dụng lao động mới dần dần “nhận” được sức lao động của người lao động thông qua việc chiếm hữu kết quả lao động do người lao động tạo ra. Điều này làm cho hợp đồng lao động trở thành loại hợp đồng đặc biệt nhất.

Hình thức hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật lao động.

Theo quy định, hình thức của hợp đồng lao đông bao gồm: Hợp đồng lao động bằng văn bản, Hợp đồng lao động bằng lời nói (bằng miệng) và hợp đồng lao động bằng hành vi. Tuy nhiên việc giao kết hợp đồng lao động theo hình thức nào không phải phải là sự tùy liệu của các bên mà phải tuân theo sự quy định của pháp luật.

Hợp đồng lao động bằng văn bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản. Theo quy định, hợp đồng lao động bằng văn bản được áp dụng ảnh cho các loại sau đây:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn (Điều 16 BLLĐ năm 2012);

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 3 tháng trở lên (Điều 16 BLLĐ năm 2012);

– Hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình (Điều 180 BLLĐ năm 2012);

– Hợp đồng lao động ảnh làm việc với tư cách là vũ nữ, tiếp viên, Nhân viên trong các cơ sở dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, sàn nhảy… không phân biệt thời hạn thực hiện hiện hợp đồng lao động (Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng).

Hợp đồng lao động bằng lời nói do các bên thỏa thuận thông qua sự đàm phán thương lượng bằng ngôn ngữ mà không lập thành văn bản, quá trình giao kết có thể có hoặc không có người làm chứng tùy theo yêu cầu của các bên. Khi giao kết bằng lời nói các bên đương nhiên phải tuân thủ pháp luật về giao kết hợp đồng lao động. Hợp đồng bằng lời nói được áp dụng cho các công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới 3 tháng.

Hợp đồng lao động bằng hành vi thể hiện thông qua hành vi các chủ thể khi tham gia quan hệ, ví dụ: hành vi làm việc của người lao động, hành vi bố trí công việc, trả lương… của người sử dụng lao động.

Sự quy định của pháp luật về hình thức hợp đồng lao động là tương đối rõ ràng và cụ thể. Tuy nhiên, trong thực tế áp dụng hình thức hợp đồng lao động cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp và thực tiễn giải quyết tranh chấp lao động cho thấy cũng có những quan điểm khác nhau về vấn đề này.

Loại hợp đồng lao động

– Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

– Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật Lao động

Nội dung hợp đồng lao động

Theo quy định tại Điều 21 Bộ Luật Lao Động Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời hạn của hợp đồng lao động;

– Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Chế độ nâng bậc, nâng lương;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Hiểu theo nghĩa rộng, nội dung của hợp đồng lao động bao gồm toàn bộ những vấn đề được phản ánh trong hợp đồng lao động nhằm tạo lập nên giá trị pháp lý của bản Hợp đồng lao động. Ví dụ: họ tên các bên, nghề nghiệp, địa chỉ, thỏa thuận của các bên…vv.

Với cách nhìn nhận như vậy, nội dung hợp đồng lao động không chỉ giới hạn trong các phạm vi các điều khoản mà còn là tất cả những vấn đề để đảm bảo cho tính hợp pháp của Hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, khi nghiên cứu nội dung của hợp đồng lao động thường người ta xem xét chủ yếu đến các điều khoản của hợp đồng lao động bởi sự thỏa thuận cam kết của các bên từ đó tạo lập nên các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ lao động được thể hiện thông qua các điều khoản của hợp đồng lao động.

Để có cơ sở nghiên cứu, xem xét, đánh giá nội dung của hợp đồng lao động ( các điều khoản của hợp đồng lao động) trong khoa học luật lao động người ta có nhiều cách cách phân loại các điều khoản nhưng thường dựa trên hai tiêu chí cơ bản: tính chất và mức độ cần thiết của các điều khoản trong hợp đồng lao động.

Căn cứ vào tính chất có thể chia các điều khoản ra làm hai loại: Điều khoản bắt buộc và điều khoản thỏa thuận.

Thuộc về những điều khoản bắt buộc là các điều khoản được pháp luật quy định cần phản ánh trong hợp đồng lao động hoặc những điều khoản không được có những thỏa thuận tự do. Ví dụ: An toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội… Điều khoản thỏa thuận là những điều khoản do các bên thương lượng xác lập trên cơ sở tự do, tự nguyện không trái pháp luật. Trong nội dung của hợp đồng lao động, các điều khoản này có thể nói là những điều khoản có ý nghĩa thực tế nhất với các bên bởi nó quy tụ trong đó sự mong muốn, lợi ích, sự cân nhắc điều kiện và khả năng thực hiện, nói cách khác, nó phản ánh đầy đủ thực chất quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. Tuy nhiên, sự phân loại này cũng chỉ có tính ước lệ, bởi ở các mức độ khác nhau, trong điều khoản bắt buộc có sự thỏa thuận và trong các điều khoản thỏa thuận có tính bắt buộc.

Dựa vào mức độ cần thiết, các điều khoản của hợp đồng lao động cũng gồm hai loại: Điều khoản cần thiết và điều khoản bổ sung.

Điều khoản cần thiết là những điều khoản không thể thiếu được trong bản hợp đồng lao động, nếu thiếu một trong những điều khoản này sẽ ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của bản hợp đồng lao động. Điều khoản bổ sung là những điều khoản không nhất thiết phải có trong bản hợp đồng lao động, sự có mặt hay không của điều khoản bổ sung không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của hợp đồng lao động, điều khoản bổ sung hình thành trên cơ sở điều kiện và khả năng mỗi bên, Ví dụ như việc đưa đón công nhân, ăn trưa, dự liệu trước các tình huống và cách giải quyết khi thực hiện quan hệ lao động…

Tuy nhiên, dù dựa theo cách phân loại nào thì theo quy định hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên và địa chỉ của người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời hạn của hợp đồng lao động ảnh;

– Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Chế độ nâng bậc, nâng lương;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Ngoài những nội dung chủ yếu, trong hợp đồng lao động, các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác không trái pháp luật.

Trong các nội dung của hợp đồng lao động thì thời hạn của hợp đồng lao động được pháp luật Lao động quy định khá cụ thể và trong thực tế thực hiện cũng là vấn đề được các bên quan tâm. Thời hạn của hợp đồng lao động là khoảng thời gian có hiệu lực của hợp đồng lao động. Thời hạn của hợp đồng lao động bao gồm:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn thường được áp dụng với công việc thường xuyên, lâu dài vì vậy có tác dụng ổn định lực lượng lao động trong đơn vị sử dụng lao động. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật đối với loại hợp đồng này người lao động có quyền chấm dứt không cần lý do, vì vậy với người sử dụng lao động việc áp dụng lại hợp đồng này chưa hẳn là một ưu tiên được lựa chọn.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng 2 hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Ngoài việc quy định các loại thời hạn hợp đồng lao động như trên, Bộ luật Lao động quy định: “Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác” (Khoản 3 điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012).

Quy định này một mặt nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động bởi vì thường đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên (đặc biệt với hợp đồng lao động không xác định thời hạn) thì chế độ, quyền lợi cũng như vấn đề việc làm của người lao động được đảm bảo và ổn định hơn, tuy nhiên trách nhiệm của người sử dụng lao động với người lao động và xã hội cũng cao hơn so với loại hợp đồng lao động dưới một năm (về đảm bảo việc làm, đào tạo, bảo hiểm xã hội…).

Mặt khác quy định nói trên cũng nhằm tạo ra lực lượng lao động ổn định có tính chuyên môn, yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. Ngoài ra, pháp luật quy định cụ thể cách thức giải quyết về thời hạn hợp đồng lao động khi hợp đồng xác định thời hạn kết thúc mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc.

Như trên đã trình bày, thời hạn hợp đồng lao động là vấn đề được các chủ thể trong quan hệ lao động rất quan tâm và thực tế giải quyết tranh chấp lao động ở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cũng cho thấy tính chất phức tạp của vấn đề này.

Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.

 

Mẫu hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số 2508/HĐLĐ)

Căn cứ:

– Bộ luật lao động 2019 & các Nghị định hướng dẫn

– Khả năng và nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày 25 tháng 08 năm 2020, tại Công ty TNHH Xây dựng Á Đông, chúng tôi gồm:

Bên A : Người sử dụng lao động

Công ty           : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG Á ĐÔNG

Mã số thuế      : 193486564

Đia chỉ            : Số 188 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại       : 02475976974

Đại diện          : Bà Hà Thị Lan   Chức vụ: Giám đốc            Quốc tịch: Việt Nam

Bên B : Người lao động

Họ và tên : HOÀNG THỊ NHẬT LỆ Giới tính: Nữ
Sinh ngày : 20 /09/1990
CMND số : 0204783678 – Ngày cấp: 20/2/2010– Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
Địa chỉ : phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 0857490783

 Cùng thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công việc, địa điểm làm việc và thời hạn của Hợp đồng

– Công việc phải làm: Nhân viên Marketing

– Địa điểm làm việc: Số 188 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Loại hợp đồng: Hợp đồng xác định thời hạn – Ký lần thứ nhất
Từ ngày: 25 tháng 08 năm 2021 Đến ngày: 25 tháng 08 năm 2022

Điều 2: Lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác

Lương căn bản: 7.000.000 đồng/tháng Phụ cấp: 300.000đồng/tháng
Các khoản bổ sung khác: tùy quy định cụ thể của Công ty

– Hình thức trả lương: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Được trả lương vào ngày 10 của tháng.

– Chế độ nâng bậc, nâng lương: Theo quy định công ty và theo kết quả làm việc.

Điều 3: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, BHTN

– Thời giờ làm việc: 8 giờ/ngày, 48 giờ/tuần, từ 07h45 đến 11h55 và 13h40 đến  17h30. Nghỉ hàng tuần: ngày Chủ nhật.

– Chế độ nghỉ ngơi các ngày lễ, tết, phép năm: Lao động có hợp đồng từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày/năm. Trong đó, có 6 ngày nghỉ phép theo lịch của Công ty (nghỉ thêm ngày tết, du lịch cùng công ty) và 6 ngày nghỉ phép theo lịch cá nhân (ốm, bận việc riêng,…). Trường hợp nghỉ phép theo lịch cá nhân thì phải có đơn xin phép theo Quy định của Công ty. Các chế độ nghỉ ngơi khác theo quy định cuả Luật Lao Động hiện hành;

– Được cấp phát dụng cụ làm việc gồm: đồng phục, dụng cụ văn phòng,…

– Được trang bị bảo hộ lao động: không

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: Người sử dụng lao động đóng 21.5% (BHXH 17.5%, BHYT 3%, BHTN 1%); người lao động đóng 10.5% (BHXH 8%, BHYT 1.5%,

BHTN 1%) mức lương căn bản của Điều 2; tỉ lệ đóng của các năm tiếp theo sẽ được điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật, nếu có.

Điều 4: Đào tạo, bồi dưỡng, các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của người lao động

– Đào tạo, bồi dưỡng: Người lao động được huấn luyện, đào tạo tại Công ty, hoặc gửi đi đào tạo.

– Thưởng có điều kiện: phụ thuộc kết quả làm việc và hiệu quả của Công ty.

– Các khoản thỏa thuận khác gồm: tiền cơm trưa, thưởng mặc định, hỗ trợ xăng xe, điện thoại theo quy định của Công ty.

– Trừ trường hợp có phản hồi bằng văn bản của người lao động, các Quyết định/Thông báo lương, thưởng của Công ty được xem là các phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kèm theo HĐLĐ này, cụ thể các khoản trả cho người lao động trong suốt quá trình làm việc.

– Nghĩa vụ liên quan của người lao động:

+ Tuân thủ hợp đồng lao động;

+ Hoàn thành ở mức hiệu quả nhất các công việc được Công ty giao, và hoàn thành ở mức hiệu quả nhất các công việc thuộc lĩnh vực công việc mình phụ trách;

+ Chấp hành theo sự điều hành của cấp trên, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận, tuân thủ các quy định của công ty, chú tâm đến an toàn lao động và bảo quản tài sản công ty;

+ Bồi thường chi phí học việc, chi phí đào tạo, các thiệt hại vật chất có thể chứng minh được, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng, vi phạm thời hạn báo trước;

+ Bồi thường vi phạm vật chất: Theo quy định nội bộ cuả Công ty và quy định cuả pháp luật hiện hành;

+ Có trách nhiệm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu các rủi ro. Khuyến khích các đóng góp này được thực hiện bằng văn bản.

+ Thuế TNCN, nếu có: do người lao động đóng. Công ty sẽ tạm khấu trừ trước khi chi trả cho người lao động theo quy định.

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền lợi cuả người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ :

– Bảo đảm có việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động;

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có);

– Tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh và điều kiện thực tế, người sử dụng lao động sẽ có các ưu đãi xứng đáng cho nhân viên.

2. Quyền lợi:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng công tác,…);

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động cuả doanh nghiệp.

Điều 7: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định cuả thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước thì áp dụng quy định của pháp luật lao động;

– Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Khi ký kết các phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục cũng có giá trị như các nội dung cuả bản hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN VÀ NHÂN DANH NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu phụ lục Hợp đồng lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Số: 2508/PLHĐLĐ)

Căn cứ Hợp đồng lao động số: 2508/HĐLĐ ngày 25 tháng 08 năng 2021 giữa Công ty Cổ phần Giáo dục Toàn cầu và Ông Hoàng Minh Đức (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng lao động”),

Phụ lục hợp đồng lao động (sau đây được gọi tắt là “Phụ lục hợp đồng”) được ký kết vào ngày ngày 25 tháng 08 năng 2021 tại Công ty Cổ phần Giáo dục Toàn cầu, bởi và giữa:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (sau đây gọi tắt là “Bên A”): CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU
MSDN/MST : 1489573964
Địa chỉ : Số 234 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 0467783648
Tài khoản ngân hàng : 389475932– Ngân hàng VP Bank – Chi nhánh Cầu Giấy
Đại diện : Ông Trần Văn Bình
Chức vụ : Giám đốc
CMND/CCCD số :020475893 – Ngày cấp: 20/2/2016 – Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
NGƯỜI LAO ĐỘNG (sau đây gọi tắt là “Bên B”):
Họ và tên : HOÀNG MINH ĐỨC Giới tính: Nam
Sinh ngày : 20 /09/1990
CMND/CCCD số : 0204783678 – Ngày cấp: 20/2/2010– Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
Địa chỉ : phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 0857490783
Tài khoản ngân hàng : 1375947597604739 Ngân hàng BIDV Chi nhánh Cầu Giấy
Email : hoangminhduc@gmail.com

Trên tinh thần bình đẳng, thiện chí và cùng có lợi, hai bên đã thỏa thuận, thống nhất ký kết Phụ lục hợp đồng này để quy định chi tiết công việc được thỏa thuận trong Hợp đồng lao động số: 2508/HĐLĐ ngày 25 tháng 08 năng 2021 giữa Công ty Cổ phần Giáo dục Toàn cầu và Ông Hoàng Minh Đức đã ký giữa hai bên như sau:

Điều 1. Quy định chi tiết công việc tại Điều 3 Hợp đồng lao động

1.1 Công việc: Nhân viên pháp chế

1.2 Phạm vi công việc:

– Thực hiện soạn thảo, rà soát các hợp đồng của công ty

– Tư vấn cho Ban giám đốc các nội dung công việc liên quan đến pháp luật

– Tham gia đàm phán với đối tác và khách hàng

– Soạn thảo các hồ sơ pháp lý của công ty

1.3 Nghĩa vụ của Bên B:

– Thực hiện công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của người có thẩm quyền.

– Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.

– Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

– Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.

– Tham dự đầy đủ, nhiệt tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức.

– Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng lao động và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

– Tuyệt đối thực hiện cam kết bảo mật thông tin.

– Đóng các loại bảo hiểm, thuế, phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

1.3 Nghĩa vụ của Bên B:

– Thực hiện công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành của người có thẩm quyền.

– Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.

– Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.

– Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.

– Tham dự đầy đủ, nhiệt tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức.

– Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng lao động và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

– Tuyệt đối thực hiện cam kết bảo mật thông tin.

– Đóng các loại bảo hiểm, thuế, phí đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực thực hiện

2.1 Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.2 Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng lao động số 2508/HĐLĐ ngày 25 tháng 08 năng 2021 giữa Công ty Cổ phần Giáo dục Toàn cầu và Ông Hoàng Minh Đức. Các bên thống nhất rằng Phụ lục hợp đồng này quy định chi tiết Hợp đồng lao động. Trường hợp quy định trong Phụ lục hợp đồng này dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa nội dung của Hợp đồng lao động và Phụ lục hợp đồng thì áp dụng theo Hợp đồng lao động.

2.3 Các nội dung khác không được quy định tại Phụ lục hợp đồng này thì áp dụng theo Hợp đồng lao động.

2.4 Phụ lục hợp đồng này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản để thực hiện và bổ túc hồ sơ khi cần thiết./.

ĐẠI DIỆN VÀ NHÂN DANH NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

(Số 2508 /HĐLĐ)

Căn cứ:

– Bộ luật lao động 2019 & các Nghị định hướng dẫn

– Khả năng và nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày 25 tháng 08 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Á Châu, chúng tôi gồm:

Bên A : Người sử dụng lao động

Công ty           : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Á CHÂU

Mã số thuế      : 1934803729

Đia chỉ            : Số 188 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại       : 0247593788

Đại diện          : Bà Nguyễn Bảo Châu   Chức vụ: Giám đốc

Bên B : Người lao động

Họ và tên : HOÀNG THỊ NGỌC LAN Giới tính: Nữ
Sinh ngày : 10 /09/1990
CMND số : 0204783678 – Ngày cấp: 20/2/2010– Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
Địa chỉ : phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 0857490394

 Cùng thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công việc, địa điểm làm việc và thời hạn của Hợp đồng

– Công việc phải làm: Nhân viên Kế Toán

– Địa điểm làm việc: Số 188 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

– Loại hợp đồng: Hợp đồng lao động xác định thời hạn – Ký lần thứ nhất

– Thời hạn hợp đồng: 01 năm

– Từ ngày 5 tháng 03 năm 2021 đến ngày 5 tháng 03 năm 2022

Điều 2: Lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác

Lương căn bản: 7.000.000 đồng/tháng Phụ cấp: 300.000đồng/tháng
Các khoản bổ sung khác: tùy quy định cụ thể của Công ty

– Hình thức trả lương: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Được trả lương vào ngày 10 của tháng.

– Chế độ nâng bậc, nâng lương: Theo quy định công ty và theo kết quả làm việc.

Điều 3: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, BHTN

– Thời giờ làm việc: 8 giờ/ngày, 48 giờ/tuần, từ 07h45 đến 11h55 và 13h40 đến  17h30. Nghỉ hàng tuần: ngày Chủ nhật.

– Chế độ nghỉ ngơi các ngày lễ, tết, phép năm: Được nghỉ phép 12 ngày/năm. Trong đó, có 6 ngày nghỉ phép theo lịch của Công ty (nghỉ thêm ngày tết, du lịch cùng công ty) và 6 ngày nghỉ phép theo lịch cá nhân (ốm, bận việc riêng,…). Trường hợp nghỉ phép theo lịch cá nhân thì phải có đơn xin phép theo Quy định của Công ty. Các chế độ nghỉ ngơi khác theo quy định cuả Luật Lao Động hiện hành;

– Được cấp phát dụng cụ làm việc gồm: đồng phục, dụng cụ văn phòng,…

– Được trang bị bảo hộ lao động: không

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: Người sử dụng lao động đóng 21.5% (BHXH 17.5%, BHYT 3%, BHTN 1%); người lao động đóng 10.5% (BHXH 8%, BHYT 1.5%,

BHTN 1%) mức lương căn bản của Điều 2; tỉ lệ đóng của các năm tiếp theo sẽ được điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật, nếu có.

Điều 4: Đào tạo, bồi dưỡng, các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của người lao động

– Đào tạo, bồi dưỡng: Người lao động được huấn luyện, đào tạo tại Công ty.

– Thưởng có điều kiện: phụ thuộc kết quả làm việc và hiệu quả của Công ty.

– Các khoản thỏa thuận khác gồm: tiền cơm trưa, thưởng mặc định, hỗ trợ xăng xe, điện thoại theo quy định của Công ty.

– Trừ trường hợp có phản hồi bằng văn bản của người lao động, các Quyết định/Thông báo lương, thưởng của Công ty được xem là các phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kèm theo HĐLĐ này, cụ thể các khoản trả cho người lao động trong suốt quá trình làm việc.

– Nghĩa vụ liên quan của người lao động:

+ Tuân thủ hợp đồng lao động;

+ Hoàn thành ở mức hiệu quả nhất các công việc được Công ty giao, và hoàn thành ở mức hiệu quả nhất các công việc thuộc lĩnh vực công việc mình phụ trách;

+ Chấp hành theo sự điều hành của cấp trên, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận, tuân thủ các quy định của công ty, chú tâm đến an toàn lao động và bảo quản tài sản công ty;

+ Bồi thường chi phí học việc, chi phí đào tạo, các thiệt hại vật chất có thể chứng minh được, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng, vi phạm thời hạn báo trước;

+ Bồi thường vi phạm vật chất: Theo quy định nội bộ cuả Công ty và quy định cuả pháp luật hiện hành;

+ Có trách nhiệm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu các rủi ro. Khuyến khích các đóng góp này được thực hiện bằng văn bản.

+ Thuế TNCN, nếu có: do người lao động đóng. Công ty sẽ tạm khấu trừ trước khi chi trả cho người lao động theo quy định.

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền lợi của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ :

– Bảo đảm có việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động;

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có);

– Tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh và điều kiện thực tế, người sử dụng lao động sẽ có các ưu đãi xứng đáng cho nhân viên.

2. Quyền lợi:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng công tác,…);

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động cuả doanh nghiệp.

Điều 7: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định cuả thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước thì áp dụng quy định của pháp luật lao động;

– Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Khi ký kết các phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục cũng có giá trị như các nội dung cuả bản hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN VÀ NHÂN DANH NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

(Số 0309/HĐLĐ)

– Căn cứ Bộ luật lao động 2019 & các Nghị định hướng dẫn

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các hai bên

Hôm nay, ngày 03 tháng 09 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Thời trang Bình Minh, chúng tôi gồm:

Bên A : Người sử dụng lao động

Công ty           : CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG BÌNH MINH

Mã số thuế      : 1934803784

Đia chỉ            : Số 179 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại       : 0247593608

Đại diện          :Ông Nguyễn Bình Minh        Chức vụ: Giám đốc

Bên B : Người lao động

Họ và tên : NGUYỄN LAN CHI Giới tính: Nữ
Sinh ngày : 10 /09/1979
CMND số : 0204783678 – Ngày cấp: 20/2/2010 – Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
Địa chỉ : Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 0857490394

Cùng thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công việc, địa điểm làm việc và thời hạn của Hợp đồng

– Loại hợp đồng: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

– Địa điểm làm việc: Số 179 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

– Bộ phận công tác: Bộ phận Hành chính – Nhân sự

– Chức vụ: Nhân viên Hành chính – Nhân sự

– Nhiệm vụ công việc như sau:

+Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

+ Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

– Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

Điều 2: Lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác

Lương căn bản: 10.000.000 đồng/tháng

+ Phụ cấp: 500.000đồng/tháng

+ Các khoản bổ sung khác: tùy quy định cụ thể của Công ty

– Hình thức trả lương: Chuyển khoản qua Tài khoản ngân hàng. Lương được trả vào ngày 10 của tháng.

– Chế độ nâng bậc, nâng lương: Theo quy định công ty và theo kết quả làm việc.

Điều 3: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, BHXH, BHYT, BHTN

– Thời giờ làm việc: 8 giờ/ngày, 48 giờ/tuần, từ 8h00 đến 11h55 và 13h40 đến  17h30. Nghỉ hàng tuần: ngày Chủ nhật.

– Chế độ nghỉ ngơi các ngày lễ, tết, phép năm: Được nghỉ phép 12 ngày/năm. Trong đó, có 6 ngày nghỉ phép theo lịch của Công ty (nghỉ thêm ngày tết, du lịch cùng công ty) và 6 ngày nghỉ phép theo lịch cá nhân (ốm, bận việc riêng,…). Trường hợp nghỉ phép theo lịch cá nhân thì phải có đơn xin phép theo Quy định của Công ty. Các chế độ nghỉ ngơi khác theo quy định cuả Luật Lao Động hiện hành;

– Được cấp phát dụng cụ làm việc gồm: đồng phục, dụng cụ văn phòng,…

– Được trang bị bảo hộ lao động: không

– Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp: Người sử dụng lao động đóng 21.5% (BHXH 17.5%, BHYT 3%, BHTN 1%); người lao động đóng 10.5% (BHXH 8%, BHYT 1.5%,

BHTN 1%) mức lương căn bản của Điều 2; tỉ lệ đóng của các năm tiếp theo sẽ được điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật, nếu có.

Điều 4: Đào tạo, bồi dưỡng, các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của người lao động

– Đào tạo, bồi dưỡng: Người lao động được huấn luyện, đào tạo tại Công ty.

– Thưởng có điều kiện: phụ thuộc kết quả làm việc và hiệu quả của Công ty.

– Các khoản thỏa thuận khác gồm: tiền cơm trưa, thưởng mặc định, hỗ trợ xăng xe, điện thoại theo quy định của Công ty.

– Trừ trường hợp có phản hồi bằng văn bản của người lao động, các Quyết định/Thông báo lương, thưởng của Công ty được xem là các phụ lục sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kèm theo HĐLĐ này, cụ thể các khoản trả cho người lao động trong suốt quá trình làm việc.

– Nghĩa vụ liên quan của người lao động:

+ Tuân thủ hợp đồng lao động;

+ Hoàn thành ở mức hiệu quả nhất các công việc được Công ty giao, và hoàn thành ở mức hiệu quả nhất các công việc thuộc lĩnh vực công việc mình phụ trách;

+ Chấp hành theo sự điều hành của cấp trên, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận, tuân thủ các quy định của công ty, chú tâm đến an toàn lao động và bảo quản tài sản công ty;

+ Bồi thường chi phí học việc, chi phí đào tạo, các thiệt hại vật chất có thể chứng minh được, nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng, vi phạm thời hạn báo trước;

+ Bồi thường vi phạm vật chất: Theo quy định nội bộ cuả Công ty và quy định cuả pháp luật hiện hành;

+ Có trách nhiệm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu các rủi ro. Khuyến khích các đóng góp này được thực hiện bằng văn bản.

+ Thuế TNCN, nếu có: do người lao động đóng. Công ty sẽ tạm khấu trừ trước khi chi trả cho người lao động theo quy định.

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền lợi của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ :

– Bảo đảm có việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động;

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có);

– Tùy theo kết quả hoạt động kinh doanh và điều kiện thực tế, người sử dụng lao động sẽ có các ưu đãi xứng đáng cho nhân viên.

2. Quyền lợi:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng công tác,…);

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động cuả doanh nghiệp.

Điều 7: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định cuả thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước thì áp dụng quy định của pháp luật lao động;

– Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Khi ký kết các phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục cũng có giá trị như các nội dung cuả bản hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN VÀ NHÂN DANH NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu hợp đồng lao động thời vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

(Số: 0508/HĐTV)

Căn cứ Bộ luật lao động 2019 & các Nghị định hướng dẫn

– Căn cứ Khả năng và nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày 05 tháng 08 năm 2021, tại Công ty TNHH Giày da Phương Trang, chúng tôi gồm:

Bên A: Người sử dụng lao động

Tên công ty : CÔNG TY TNHH GIÀY DA PHƯƠNG TRANG
MSDN/MST : 1489573964
Địa chỉ : Số 234 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại : 0467783648
Người đại diện : Trần Phương Trang            Chức vụ: Giám đốc

Bên B : Người lao động

Họ và tên : NGUYỄN ĐÌNH NAM Giới tính: Nam
Sinh ngày : 20 /09/1992
CMND/CCCD số : 0204783222 – Ngày cấp: 4/2/2010– Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
Địa chỉ : phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 0857498397

Cùng thoả thuận ký kết hợp đồng thời vụ và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công việc, thời hạn hợp đồng và địa điểm làm việc

– Làm nhân viên thời vụ với thời hạn 02 tháng, kể từ ngày ngày 05 tháng 08 năm 2021 đến ngày ngày 05 tháng 10 năm 2021

– Vị trí công việc: Nhân viên đóng hàng

– Nội dung công việc: Theo bản mô tả công việc và theo sự phân công của người quản lý.

– Điạ điểm làm việc: Số 234 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điều 2: Lương và thời giờ làm việc

– Mức lương là: 6.000.000 đồng/tháng (Bao gồm lương căn bản, lương hoàn thành công việc, lương trách nhiệm công việc, riêng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN chưa có. Người lao động có trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân theo luật định).

– Tuần làm việc 6 ngày từ thứ 2 đến thứ 7, từ 07h45 đến 17h30. Được cấp phát dụng cụ làm việc theo quy định;

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Nghĩa vụ:

– Tuân thủ hợp đồng thời vụ;

– Hoàn thành ở mức hiệu quả nhất các công việc được Công ty giao, và hoàn thành ở mức hiệu quả nhất các công việc thuộc lĩnh vực công việc mình phụ trách;

– Chấp hành theo sự điều hành của cấp trên, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận, tuân thủ các quy định của công ty, chú tâm đến an toàn lao động và bảo quản tài sản công ty;

– Nhân viên tự ý bỏ việc thì phải thanh toán chi phí đào tạo cho Công ty (nếu có);

– Bồi thường vi phạm vật chất: Theo quy định nội bộ cuả Công ty và quy định cuả pháp luật hiện hành;

– Có trách nhiệm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu các rủi ro. Khuyến khích các đóng góp này được thực hiện bằng văn bản.

2. Quyền lợi:

– Nhận lương như Điều 2, theo định kỳ phát lương chung của nhân viên Công ty.

– Hình thức trả lương: Tiền mặt/Chuyển khoản/ATM.

– Được cấp phát dụng cụ làm việc theo quy định.

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Không

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

– Thanh toán lương đầy đủ và đúng hạn;

– Tiếp tục đào tạo, tạo điều kiện cho nhân viên làm tốt công việc và hòa nhập tốt vào môi trường làm việc;

2. Quyền:

– Điều động, luân chuyển, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng;

– Yêu cầu làm tốt và hiệu quả công việc;

– Yêu cầu bảo mật thông tin;

Điều 5: Điều khoản thi hành

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN VÀ NHÂN DANH NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu Hợp đồng lao động bằng tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness

LABOUR CONTRACT

(No: 0308/HDLD)

Pursuant to:

– Labor Code 2019

– The requirement and capability of both Parties

Today, date 03th, August 2021, we are:

From one side Mrs: Tran Ngoc Lan                 Nationality: Vietnam

Title: Chairman of the Board of Management

On behalf of:  TSG SERVICE & TRADING LIMITED COMPANY

Tel: 0238485432

Address: No 12, Nguyen Trai Street, Khương Đình Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City.

And from the other side Mr Hoang An Ngoc      Nationality: Vietnam

Date of birth: 11th, April, 1990                              Place of birth: Hanoi

Occupation: Construction Engineer on Waterway Habour

Temporary residence address: No 109, Tay Son Street, Dong Da Dictrict, Hanoi.

Identity Card Number: 0204758785    Issuance dated 29/03/2010         in: Hanoi

Agreed to sign this labour contract and engage to satisfy the following provisions

Article 1: Duration and job of the Contract

– Type of the labour contract: “Open Ended”.

– Commencing on: 03 th August 2021

– Location of work: No 12, Nguyen Trai Street, Khương Đình Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City.

– Professional job: Waterway HabourContruction Engineer.

– Position: Head of the Department of Quality Management.

– Job discription: to execute and fullfill all the works as requested by the company leaders.

Article 2: Working condition

– Working hour: In the morning from 8 am to 12 am; In the afternoon from 13:30   pm to 17:30 pm

– To be provided equipments/tools depending on your concrete jobs.

Article 3: Obligations and rights of the Employee

1. Rights

– Transportation means: Self-sufficed

– Main basic salary: 20.000.000 dong. Salary during Probationary Period: entitle to receive 85% of the basic salary (including salary and other attached benefits).

– To be paid on the 10th day of per month

– Bonus: to be paid in accordance with the dedication of the employee and the outcome of the company’s business.

– Salary increment: according to the business result and the yearly experience of the employee.

– To be equipped with labor safety facilities as regulated by the company provisions.

– Time of rest:

+ Weekly resting time: to rest on Saturday moring and Sunday, eventhough, if the company is under the urgent request of increasing working productivity, the employee still have to work on resting days.

+ The employee is entitled to annual leave of 12 days per year and on national holidays under the provisions of the State.

+ If the employee goes on business vacation to execute projects handled by the company, the company will be in charge of preparing accomodation and necessary personal facilties for the employee under the existing provisions.

-Social & health insurance: Social and health insurance of the Employee will be paid in accordance with the regulations of the State.

2. Obligations

– To fullfill all the contents as commited and the jobs in the contract

– To submit notorized certificate (of the highest intellectual degree as requested for the position) to the company right after the Contract is signed.

– To obey all the working regulations, regulations of labor safety, labor disciplines.

– To pay the individual income tax as so provided by the State.

– Absolutely do not take advantage of the company’s clients for individual benefit (if any)

– If for any reasons, the employee wants to terminate the labour contract, the employee shall notice the copany’s leaders at least 15 days in advance.

– In cases, when the employee causes damages to the company, the employee will be pay compensation for that. If the damages are too serious, the employee will be subject to legal responsiltities.

Article 4: Rights and obligations of the employer

1.Obligations

– Assure job for the employee and fully complete the conditions committed in the Labour contract.

– Fully and duly pay the employee all the remuneration and benefits as committed in the Labour contract and the collective labor accord.

2.Rights

– To manage the employee to fullfill the job in the contract (including appointment, assigning the employee to another job, temporarily suspending the job).

– To temporarily defer, to terminate the labour contract, to discipline the employee under the provisions of the law and labourregulaton issued by the company.

Article 5: Implementation guidance

– Any issues which are not regulated by this contract are regulated by the application of the collective labour accord. If there is no collective labour accord, legal provions on labour relations shall be applied.

– This Contract is made in 2 copies, 1 copy will be kept by the Employer and 1 copy to be kept by the Employee.

– If the two parties sign in contractual appendix, such appendix shall have the same legal value as of contractual terms.

– The contract takes effect since the date of signing.

Hanoi, July 10th 20…

EMPLOYEE 

(Signed)

FULL NAME

 EMPLOYER

(Signed)

FULL NAME

Một số điểm mới của Hợp đồng lao động từ năm 2021

Quý độc giả có thể tham khảo một số điểm mới của hợp đồng lao động từ năm 2021 như sau:

– Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng

– Bổ sung quy định: Thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

– Thêm các trường hợp người lao động được tạm hoãn hợp đồng lao động sau đây:

+ Người lao động thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

+ Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

– Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý do chỉ cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước tại khoản 1 Điều 35 (trừ 01 số trường hợp không cần báo trước).

– Bổ sung quy định về những trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước. Bộ Luật lao động 2019 quy định các trường hợp đặc biệt NLngười lao động nghỉ việc không cần báo trước sau đây

+ Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

+ Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

+ Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

+ Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

+ Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

+ Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

+ Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động…

Trên đây là tư vấn của chúng tôi liên quan đến Mẫu hợp đồng lao động để khách hàng tham khảo và sử dụng, trường hợp cần thêm thông tin hoặc tư vấn liên quan, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

 

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT