• Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 719 Lượt xem

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

Để có thể tự mình thực hiện nghĩa vụ, gánh chịu trách nhiệm và thụ hưởng quyền lợi trong quan hệ lao động thì người lao động phải biết, hiểu rõ và tự nguyện với các cam kết của mình, vì vậy, người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động?

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động được Điều 18 Bộ luật lao động quy định như sau:

Điều 18. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

1. Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động. 

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động. 

3. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật; 

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động. 

4. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên; 

b) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó; 

c) Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó; 

d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động

5. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động. 

Bình luận về Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

Người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, bởi hợp đồng lao động có tính đích danh khi giao kết và thực hiện. Để có thể tự mình thực hiện nghĩa vụ, gánh chịu trách nhiệm và thụ hưởng quyền lợi trong quan hệ lao động thì người lao động phải biết, hiểu rõ và tự nguyện với các cam kết của mình, vì vậy, người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Người lao động tham gia giao kết hợp đồng lao động phải là người có đủ tư cách, điều kiện chủ thể (người từ đủ 18 tuổi trở lên), đối với người lao động có năng lực chủ thể hạn chế (từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc dưới 15 tuổi) thì cần có sự tham gia hoặc đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp người lao động có thể ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng, song cũng chỉ áp dụng trong một số trường hợp nhất định và kèm theo những ràng buộc chặt chẽ như: Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho 

một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động, đây là công việc thường được thực hiện trong thời gian ngắn, giữa những người lao động có mối liên hệ chặt chẽ về tính chất công việc, sự liên quan trong lao động, thời hạn hợp đồng… Việc ký kết hợp đồng trong trường hợp này phải bằng văn bản, kèm theo danh sách có đủ thông tin về nhân thân và chữ ký của người lao động. Trong trường hợp này hợp đồng có hiệu lực như ký với từng người lao động. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng không được ủy quyền lại cho người khác. 

Người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật; đối với hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thì do người đại diện giao kết hoặc người được những người có thẩm quyền nói trên ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với người sử dụng lao động là cá nhân thì trực tiếp giao kết hợp đồng lao động và không được ủy quyền cho người khác. Quy định về người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động như vậy là phù hợp và tương thích với Bộ luật Dân sự và Luật Doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi