hồ sơ đăng ký kinh doanh

Quy Trình Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Như Thế Nào 2020

Thay đổi đăng ký kinh doanh các đầu mục như: tên công ty, trụ sở chính, ngành nghề, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, thành viên/cổ đông, con dấu... được Luật Hoàng Phi trình bày rất chi tiết, rõ ràng trong bài viết...Chi tiết