Trang chủ Thông tin cần biết Số điện thoại, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng
  • Thứ hai, 25/03/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 48 Lượt xem

Số điện thoại, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng

Các thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham khảo

Đôi nét về Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Thông tin liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

– Địa chỉ: Tầng 5 – 6, Trung tâm hành chính. Số 24 Trần Phú-Quận Hải Châu-Thành phố Đà Nẵng

– Điện thoại:  0236.3.822217

– Fax:          0236.3.829184

– Email:        skhdt@danang.gov.vn

– Website:    www.dpi.danang.gov.vn

Chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp:

– Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn;

– Về tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế-xã hội;

– Về đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương;

– Về khu công nghiệp, khu chế xuất, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm địa phương và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

>>>>> Tham khảo chi tiết bài viết liên quan sau

>>>>>> Thành lập công ty tại quận Cẩm Khê

>>>>>> Thành lập công ty tại quận Hải Châu

>>>>>> Thành lập công ty tại quận Liên Chiểu

Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng:

STTĐơn vịSố điện thoại
1Văn phòng SởTel: 0236.3.822217
2Phòng Tổng hợpTel: 0236.3.822221
3Phòng Đấu thầu,Thẩm định và Giám sát đầu tư  Tel: 0236.3.832395
4Phòng Đăng ký kinh doanh                      Tel: 0236.3.821755
5Bộ Phận Tiếp nhận và trả kết quả Tel: 0236.3.893705
6Phòng Khoa giáo, Văn xã           Tel: 0236.3.822230
7Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân                Tel: 0236.3.891352
8Phòng Kinh tế ngành                     Tel: 0236.3.821341 
9Thanh tra Sở                                      Tel: 0236.3.817700
10Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp    Tel: 0236.3835111

Nhiệm vụ của Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng

Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, có chức năng tham mưu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong phạm vi địa phương về các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, các vấn đề về doanh nghiệp (gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do địa phương quản lý), kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; Thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 

Theo Điều 15 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp thì  nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng đăng ký kinh doanh nói chung và Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng nói riêng như sau:

– Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

– Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

– Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

– Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

– Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.

– Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định này.

– Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

– Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Số điện thoại Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng

Cá nhân, tổ chức có thể liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng theo các thông tin như sau:

– Địa chỉ : Tầng 6 toà nhà Trung tâm hành chính, số 24 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

– Số điện thoại phòng đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng là (0236) 3821 755

– Email : dkkd.danang@gmail.com

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng

Quý vị chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ, tài liệu sau đây để thành lập doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng:

Thứ nhất: Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Thứ hai: Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ ba: Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ tư: Hồ sơ thành lập công ty hợp danh:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên;

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ được xem xét, giải quyết trong ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

>>>>>>> Tham khảo thêm: Thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng

Đăng ký nhận kết quả đăng ký kinh doanh qua bưu điện Đà Nẵng

Để tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, Sở đã giao cho Phòng Đăng ký kinh doanh xây dựng và triển khai tờ khai tiếp nhận thông tin đăng ký nhận kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện.

Theo đó, các tổ chức, công dân sau khi đã nộp thành công hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh (đã nhận được giấy biên nhận và có mã vạch hồ sơ) có thể truy cập vào đường link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxheNt9n3SgsBp75FZc0_yjZfE3Z7-EvWXEDQKwd2i-7o2sw/viewform) được đăng tải trên trang chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời điền các thông tin theo yêu cầu để đăng ký nhận trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện. Về cước phí dịch vụ, sẽ được tính theo bảng giá quy định hiện hành của Bưu điện.

Đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh cho hay, sau khi nhận được tờ khai, nhân viên bưu điện sẽ liên hệ qua số điện thoại của cá nhân, doanh nghiệp đã đăng ký để xác nhận thông tin trước khi chuyển trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ yêu cầu. Liên quan đến công tác này, mọi thắc mắc các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú hoặc số điện thoại 02363.821755 để được hướng dẫn thêm.

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng 

Dịch vụ doanh nghiệp  trên cả nước nói chung và dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng nói riêng là lĩnh vực chủ đạo cũng như thế mạnh của Luật Hoàng Phi.

Với chuyên môn, kinh nghiệm đúc kết từ 12 năm đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng như thay đổi đăng ký kinh doanh cho gần 50.000 đơn vị, chúng tôi nắm rõ quy trình, thủ tục, thành thạo làm việc với cơ quan nhà nước và đặc biệt là biết cách để giúp cá nhân, tổ chức có được chứng nhận thành lập nhanh, đúng quy định. Nhờ đó mà không làm trì hoãn các kế hoạch kinh doanh của công ty.

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng được Luật Hoàng Phi cung cấp như sau:

Luật Hoàng Phi tư vấn các vấn đề liên quan trước khi thành lập công ty

– Tư vấn về cách đặt tên công ty (tra cứu tên công ty miễn phí)

– Tư vấn về địa chỉ trụ sở công ty (Lưu ý: không đặt trụ sở công ty ở các tòa nhà chung cư & khu tập thể)

– Tư vấn về ngành nghề kinh doanh của công ty (Ngành nghề có điều kiện và phương hướng để kinh doanh ngành nghề đó)

– Tư vấn về vốn điều lệ của công ty sao cho phù hợp với lĩnh vực và điều kiện hoạt động của doanh nghiệp

– Tư vấn về cơ cấu góp vốn của công ty

– Quy định về thuế với doanh nghiệp mới thành lập và trong quá trình hoạt động

Thực hiện dịch vụ thành lập công ty theo ủy quyền của doanh nghiệp

– Soạn thảo hồ sơ, chuyển hồ sơ cho khách hàng tham khảo và ký kết;

– Nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ cho đến khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Tiến hành thủ tục khắc dấu, công bố dấu, chữ ký số, hóa đơn điện tử…vv cho khách hàng;

– Thực hiện các công việc khác liên quan sau khi thành lập công ty;

– Trong suốt quá trình thành lập công ty khách hàng không cần phải đến công ty chúng tôi hoặc lên Sở kế hoạch đầu tư

Điểm khác biệt dịch vụ thành lập công ty tại Luật Hoàng Phi với các đơn vị khác?

– Miễn phí công chứng giấy tờ/tài liệu trong quá trình thành lập công ty;

– Cam kết thời gian, luôn đúng hẹn, chỉ từ 3-5 ngày đã có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu tròn.

– Tư vấn miễn phí mọi thắc mắc của khách hàng, ngay cả khi khách hàng không sử dụng dịch vụ;

– Miễn phí báo cáo thuế quý đầu tiên sau thành lập;

– Giảm từ 20 – 30% phí dịch vụ trong trường hợp sử dụng các dịch vụ sau thành lập;

Thông tin yêu cầu dịch vụ thành lập doanh nghiệp Luật Hoàng Phi

Những nội dung kiến thức mà Luật Hoàng Phi đã đề cập trên chắc chắn đã giúp quý khách hàng định hướng được những công việc, quy trình phải làm khi muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng như xác định có nên sử dụng dịch vụ hay tự thực hiện.

Trường hợp cần được tư vấn thêm các thông tin về thành lập công ty, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

– Hotline yêu cầu dịch vụ: 0981.378.999

– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Trên đây là những thông tin chúng tôi tổng hợp, chia sẻ liên quan đến Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp hoặc có nhu cầu đăng ký doanh nghiệp trọn gói có thể liên hệ chúng tôi qua Hotline 0981.378.999 để được hỗ trợ nhanh chóng.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (2 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi