Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Dân sự Định mức tiết dạy của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 2024
  • Thứ tư, 03/01/2024 |
  • Tư vấn Luật Dân sự |
  • 4947 Lượt xem

Định mức tiết dạy của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 2024

Định mức tiết dạy của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 2024 sẽ được chúng tôi tư vấn theo nội dung bài viết dưới đây.

Tổ trưởng trình độ là một vị trí rất quen thuộc trong toàn bộ những trường tiểu học. Vậy pháp lý nói gì về chức vụ này ?

Trong bài viết này, người đọc Dữ liệu lớn Nội quy lớp học dành cho giáo viên nhóm 2024 Theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 23 / TTLN và Thông tư 27/2017 / TT-BGDĐT.

Điều chỉnh độ tuổi với tư cách là Tổng Giám đốc Nhóm

Điều 2 Thông tư 27 quy định về nội quy làm tổng phụ trách đội của giáo viên như sau.

1. Nhà giáo được lựa chọn chỉ định Tổng Tham mưu trưởng phải có đủ những tiêu chuẩn sau : a ) Đạt tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giảng dạy theo hạng chức vụ nghề nghiệp giáo viên ( tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học được pháp luật đơn cử tại Thông tư liên tịch số tháng 9 năm năm ngoái, nhà nước lao lý mã số, tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học ). giáo viên đại trà phổ thông ; tiêu chuẩn giáo viên trung học cơ sở được nêu trong Thông tư chung số giáo viên trường học ). b ) Đã được đào tạo và giảng dạy nhiệm vụ về thao tác theo nhóm trong cùng một khóa huấn luyện và đào tạo hoặc thôi thúc thao tác theo nhóm. c ) Tổ chức những hoạt động giải trí đội và trào lưu mần nin thiếu nhi bằng cách phối hợp với những tổ chức triển khai trong và ngoài trường. => Thông tư 27 bỏ tiêu chuẩn tuổi như Thông tư liên ngành 23 / TTLT ( trước kia Thông tư 23 lao lý độ tuổi của tổng giám đốc từ 18 đến 35 ).

Nội quy thao giảng của cô giáo chủ nhiệm

Khối lượng việc làm của giáo viên kiêm nhiệm kiêm nhiệm như thế nào ? Theo khoản 3 điều 6 thông tư 28 lao lý nội quy phòng học so với giáo viên tổng phụ trách đội như sau : Giáo viên Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh lớp 1 dạy 2 tiết / tuần, lớp II. Trường cấp 3 dạy 1/3 thời lượng, trường cấp 3 dạy 50% thời lượng của giáo viên. cấp học. Phân loại trường trung học cơ sở theo lao lý hiện hành.

Chế độ chính sách đối với giáo viên tổng phụ trách đội

Chế độ chính sách đối với giáo viên tổng phụ trách đội

Chế độ phụ cấp và nội quy biên chế so với tổng phụ trách Đội được pháp luật tại Điều II và Điều III Thông tư liên tịch 23 / TTLT như sau :

Biên chế giáo viên – Tổng phụ trách Đội:

(i) Ở vùng cao, hải đảo và vùng sâu:

– Trường có trên 19 lớp : Tổ chức 1 khoa – chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chung cho cán bộ chuyên trách. Những trường có từ 19 lớp trở xuống sẽ học bán thời hạn.

(ii) Ở các vùng khác:

– Trường có từ 28 lớp trở lên được sắp xếp 1 giảng viên. – Trường có từ 18 đến 27 lớp được sắp xếp theo tỷ suất biên chế bằng 3/4 số giáo viên. – Trường có dưới 18 lớp được sắp xếp theo tỷ suất biên chế bằng 1/2 số giáo viên.

Chính sách:

Tận dụng hệ số nợ phải trả ở các mức sau:

– Giáo viên chuyên trách Đội cấp 1 có hệ số lương tối thiểu là 0,30.

– Giáo viên đảm nhiệm biên chế viên chức bậc 2 có thông số lương tối thiểu là 0,20. – Giáo viên chuyên trách nhân viên cấp dưới trường hạng 3 được hưởng phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm với thông số lương tối thiểu là 0,10. Bạn sẽ không đủ điều kiện kèm theo nhận khoản trợ cấp này khi bạn thôi thao tác với tư cách là giám đốc quản lý và điều hành chung. Xác định hạng trường để tính phụ cấp nghĩa vụ và trách nhiệm so với chức danh Giáo viên – Tổng phụ trách Đội, Thông tư số và Chương I Giáo dục đào tạo.

– Tổ chức trả lương cho giáo viên và hưởng các khoản trợ cấp, phúc lợi khác như cho giáo viên (nghỉ phép, nghỉ hè, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, văn phòng phẩm …).

– Được hưởng chế độ khen thưởng đối với giáo viên và các danh hiệu theo thống nhất giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Ngoài các quy định trên, tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương có thể xem xét một số chế độ chính sách khác để tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên hoạt động đúng chức năng, ví dụ tổ chức Đội thường niên. Đội phụ trách chung là đi đào tạo, trao đổi kinh nghiệm nâng cao, tạo điều kiện làm việc vật chất …

– Chính sách sử dụng:

– Giáo viên được chỉ định làm tổng phụ trách triển khai xong xuất sắc trách nhiệm sẽ được khen thưởng, nếu vi phạm kỷ luật sẽ bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý. – Giáo viên – Tổng phụ trách có nghĩa vụ và trách nhiệm sắp xếp trở lại giảng dạy trình độ sau khi triển khai xong trách nhiệm trong giờ thao tác tại trường. – Trong thời hạn giữ chức vụ Tổng Giám đốc, giáo viên được tham gia những lớp tập huấn, tu dưỡng tiếp tục để nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ do ngành Giáo dục đào tạo – Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức triển khai.

Nhiệm vụ của Giáo viên Tổng phụ trách Đội

Trách nhiệm của Giáo sư Tổng phụ trách Đội

Nhiệm vụ của giáo sư phụ trách tổ được lao lý tại Điều 3 Thông tư 27/2017 / TT-BGDĐT như sau : Thực hiện những trách nhiệm, quyền hạn của giáo viên ở từng cấp học được lao lý trong Điều lệ nhà trường hiện hành.

– Tham mưu cho hiệu trưởng về các vấn đề chuyên môn ở trường, làm việc theo nhóm và các phong trào thiếu nhi.

– Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các chương trình hoạt động cho CBGVNV và học sinh nhà trường phù hợp với kế hoạch của ngành giáo dục, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội các cấp.

– Hình thành hệ thống tổ chức cơ sở của Đội trong nhà trường theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; thúc đẩy các đội đặc trách các hải đội và ủy ban chỉ huy các cấp.

– Phối hợp với các tổ chức và cá nhân có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục đồng đội, phong trào thiếu nhi trong nhà trường.

– Học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động của ngành Giáo dục các cấp, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội đồng Đội tổ chức, kỹ năng sư phạm, công tác Đội và phong trào thiếu nhi để phát triển chuyên môn nghiệp vụ.

– Bảo đảm các điều kiện để thực hiện các hoạt động Đội và Phong trào thiếu nhi, các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khu vực.

Trên đây, chúng tôi cung ứng những lao lý của pháp lý tương quan đến vị trí Tổng giám đốc nhóm. Vui lòng đọc những bài viết tương quan trong phần Hỏi đáp pháp lý trong mục Công việc – Tiền lương.

Xem thêm

Định mức tiết dạy của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 2024

Tổng phụ trách đội là vị trí hết sức quen thuộc trong mỗi trường tiểu học. Vậy pháp luật quy định thế nào về chức danh này?
Trong bài viết này, Thư Viện Hỏi Đáp gửi đến bạn đọc Định mức tiết dạy của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 2024 theo quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 23/TTLN và Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT.

1. Quy định độ tuổi làm Tổng phụ trách Đội
Điều 2 Thông tư 27 quy định tiêu chuẩn làm giáo viên tổng phụ trách đội như sau
1. Giáo viên được chọn để cử làm Tổng phụ trách Đội phải bảo đảm các tiêu chuẩn sau:
a) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đang giữ (tiêu chuẩn đối với giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; tiêu chuẩn đối với giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập).
b) Đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội.
c) Có năng lực phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.
=> Thông tư 27 đã loại bỏ tiêu chuẩn về độ tuổi như trong Thông tư liên ngành số 23/TTLT (Trước đây Thông tư 23 quy định độ tuổi làm tổng phụ trách là 18-35 tuổi).
2. Định mức tiết dạy giáo viên làm Tổng phụ trách đội
Quy định giờ dạy của giáo viên kiêm nhiệm tổng phụ trách đội như thế nào?
Theo khoản 3 điều 6 Thông tư số 28  quy định về định mức tiết dạy của giáo viên làm tổng phụ trách đội như sau:
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.
3. Chế độ chính sách đối với giáo viên tổng phụ trách đội

Chế độ về phụ cấp, định mức biên chế tổng phụ trách đội, được quy định tại mục II, III Thông tư liên tịch 23/TTLT như sau:
Biên chế giáo viên – Tổng phụ trách Đội:
Ở vùng cao, hải đảo, vùng sâu:
– Trường trên 19 lớp: được bố trí 1 biên chế giáo viên – tổng phụ trách đội chuyên trách.
– Trường từ 19 lớp trở xuống thực hiện theo chế độ bán chuyên trách.
Ở các địa bàn còn lại:
– Trường có từ 28 lớp trở lên được bố trí 1 biên chế giáo viên.
– Trường có từ 18 đến 27 lớp được bố trí tính theo biên chế bằng 3/4 giáo viên.
– Trường có dưới 18 lớp được bố trí tính theo biên chế bằng 1/2 giáo viên.
Chế độ chính sách:
Hưởng phụ cấp trách nhiệm theo hệ số với các mức sau đây:
– Giáo viên tổng phụ trách Đội ở trường hạng I hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số là 0,30 lương tối thiểu.
– Giáo viên tổng phụ trách Đội ở trường hạng II hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số là 0,20 lương tối thiểu.
– Giáo viên tổng phụ trách Đội ở trường hạng III hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số là 0,10 lương tối thiểu.
Khi thôi không làm tổng phụ trách thì không được hưởng khoản phụ cấp này.
Việc xác định hạng trường để tính phụ cấp trách nhiệm cho chức danh giáo viên – Tổng phụ trách Đội căn cứ vào mục I của Thông tư số 10/GD-ĐT ngày 29-7-1994 của Bộ Giáo dục và đào tạo đã hướng dẫn.
Xếp lương giáo viên và hưởng các khoản phụ cấp, các chế độ khác như giáo viên (nghỉ phép, nghỉ hè, đi học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trang cấp văn phòng phẩm…).
Hưởng chế độ khen thưởng như giáo viên và các danh hiệu đã thống nhất giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục và đào tạo.
Ngoài những quy định trên, tuỳ điều kiện cụ thể của từng địa phương có thể xem xét giải quyết thêm một số chế độ chính sách khác tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách hoạt động tốt như hàng năm tổ chức cho đội ngũ tổng phụ trách đi tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tiên tiến, tạo điều kiện vật chất để hoạt động…
Chính sách sử dụng:
– Giáo viên được cử làm tổng phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được khen thưởng, nếu vi phạm kỷ luật sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
– Giáo viên – Tổng phụ trách sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian công tác nhà trường có trách nhiệm bố trí trở lại giảng dạy chuyên môn.
– Giáo viên trong thời gian làm tổng phụ trách được tham gia các khoá huấn luyện bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ do ngành Giáo Dục – Đào tạo và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.
4. Nhiệm vụ của giáo viên Tổng phụ trách Đội

Nhiệm vụ của giáo viên tổng phụ trách đội được quy định tại điều 3 Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT như sau:
Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên ở mỗi cấp học theo quy định tại Điều lệ trường học hiện hành.
Tham mưu cho hiệu trưởng các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong phạm vi nhà trường.
Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý các chương trình hoạt động cho đội viên, học sinh trong nhà trường theo kế hoạch của ngành Giáo dục, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội các cấp.
Xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở Đội trong nhà trường theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; bồi dưỡng đội ngũ phụ trách chi đội, ban chỉ huy Đội các cấp.
Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, hoạt động giáo dục trong nhà trường.
Học tập, rèn luyện và tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, công tác Đội và phong trào thiếu nhi do ngành Giáo dục, Hội đồng Đội các cấp tổ chức để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.
Được bảo đảm các điều kiện để thực hiện các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.
Trên đây, Thư Viện Hỏi Đáp cung cấp các quy định của pháp luật liên quan Chức danh Tổng phụ trách đội. Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Lao động – tiền lương, mảng Hỏi đáp pháp luật.
Các bài viết liên quan:
Cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên tiểu học 2021
Lương 15 triệu đóng thuế bao nhiêu?
Lương 20 triệu đóng thuế bao nhiêu?
Lương 11 triệu có phải đóng thuế không?

Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mua nhà vi bằng có làm sổ hồng được không?

Vi bằng không có giá trị thay thế cho hợp đồng được công chứng, chứng thực. Việc mua nhà bằng cách lập vi bằng là không Đúng với quy định của pháp...

Vi bằng nhà đất có giá trị bao lâu?

Hiện nay, pháp luật không có quy định về thời hạn giá trị sử dụng của vi bằng. Tuy nhiên, bản chất khi lập vi bằng được hiểu lập là để ghi nhận sự kiện, hành vi có thật bởi chủ thể có thẩm quyền do Nhà nước quy định và được đăng ký tại Sở Tư...

Mua xe trả góp có cần bằng lái không?

Với hình thức mua xe trả góp, người mua có thể dễ dàng sở hữu một chiếc xe mà không cần có sẵn quá nhiều...

Không có giấy phép lái xe có đăng ký xe được không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, người mua xe hoàn toàn có quyền thực hiện các thủ tục đăng ký xe máy và pháp luật cũng không quy định bất kỳ độ tuổi cụ thể nào mới có thể được đứng tên xe. Do vậy, Ngay cả khi bạn chưa có bằng lái, bạn vẫn có thể thực hiện đăng ký xe bình...

Phí công chứng hợp đồng thuê nhà hết bao nhiêu tiền?

Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 thì việc thuê nhà bắt buộc phải lập thành hợp đồng nhưng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực trừ khi các bên có nhu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi