Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Dân sự Các trường hợp tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức 2024
  • Thứ tư, 03/01/2024 |
  • Tư vấn Luật Dân sự |
  • 675 Lượt xem

Các trường hợp tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức 2024

Các trường hợp tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức sẽ được chúng tôi tư vấn theo nội dung bên dưới.

Theo Điều 6 Văn bản hợp nhất số 01 của Bộ Nội Vụ năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ( NLĐ ) thao tác trong cơ quan nhà nước thuộc diện tinh giản biên chế trong các trường hợp sau :
(1) Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị chức năng sự nghiệp theo lao lý của pháp lý ( sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức ), thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong các trường hợp sau :

– Dôi dư do thanh tra rà soát, sắp xếp lại tổ chức triển khai cỗ máy, nhân sự theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước hoặc do đơn vị chức năng sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức triển khai cỗ máy, nhân sự để thực thi chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về triển khai trách nhiệm, kinh tế tài chính, tổ chức triển khai cỗ máy và nhân sự .- Dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhưng không thể bố trí, sắp xếp được việc làm khác.

– Chưa đạt trình độ đào tạo và giảng dạy theo tiêu chuẩn trình độ, nhiệm vụ pháp luật so với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác tương thích để sắp xếp và không hề sắp xếp giảng dạy lại để chuẩn hóa về trình độ, nhiệm vụ hoặc được cơ quan, đơn vị chức năng sắp xếp việc làm khác nhưng cá thể tự nguyện thực thi tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp quản trị chấp thuận đồng ý .

– Có chuyên ngành đào tạo và giảng dạy không tương thích với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên không hoàn thành xong trách nhiệm được giao nhưng không hề sắp xếp việc làm khác hoặc được cơ quan, đơn vị chức năng sắp xếp việc làm khác nhưng cá thể tự nguyện triển khai tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp quản trị chấp thuận đồng ý .

– Có hai năm liên tục liền kề tại thời gian xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có một năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong trách nhiệm và một năm không triển khai xong trách nhiệm nhưng không hề sắp xếp việc làm khác tương thích hoặc không triển khai xong trách nhiệm trong năm trước liền kề tại thời gian xét tinh giản biên chế nhưng cá thể tự nguyện thực thi tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp quản trị chấp thuận đồng ý .

– Có hai năm liên tục liền kề tại thời gian xét tinh giản mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ thao tác bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan bảo hiểm chi trả trợ cấp ốm đau hoặc năm trước liền kề tại thời gian xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ thao tác bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan bảo hiểm chi trả trợ cấp ốm đau nhưng cá thể tự nguyện thực thi tinh giản, được cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp quản trị đồng ý chấp thuận .

– Cán bộ, công chức, viên chức chỉ huy, quản trị thôi giữ chức vụ do sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền, tự nguyện triển khai tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp quản trị đồng ý chấp thuận .

(2) Người thao tác theo chính sách hợp đồng lao động ( HĐLĐ ) không xác lập thời hạn trong các cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ dôi dư do sắp xếp lại tổ chức triển khai hoặc do đơn vị chức năng sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức triển khai cỗ máy, nhân sự để thực thi chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về thực thi trách nhiệm, kinh tế tài chính, tổ chức triển khai cỗ máy và nhân sự .

(3) Viên chức, người thao tác theo chính sách HĐLĐ không xác lập thời hạn tại các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ trọn vẹn về thực thi trách nhiệm, kinh tế tài chính, tổ chức triển khai cỗ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức triển khai theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị chức năng sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức triển khai cỗ máy, nhân sự để triển khai chính sách tự chủ, tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về thực thi trách nhiệm, kinh tế tài chính, tổ chức triển khai cỗ máy và nhân sự .

(4) quản trị công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên của công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ chiếm hữu dôi dư do triển khai cổ phần hóa, giao, bán, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, phá sản hoặc chuyển thành công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên hoặc chuyển thành đơn vị chức năng sự nghiệp công lập ;

Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của các nông, lâm trường quốc doanh dôi dư do sắp xếp lại theo pháp luật của Nghị định 170 / 2004, Nghị định số 200 / 2004 .

(5) Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia quản trị hoặc đại diện thay mặt theo ủy quyền so với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước mà dôi dư do cơ cấu tổ chức lại doanh nghiệp đó .

(6) Những người thao tác trong biên chế được cơ quan nhà nước c ó thẩm quyền giao cho các hội thuộc list dôi dư do sắp xếp lại tổ chức triển khai theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền .

(7) Những người đã là cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động sang công tác tại các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm đ, e, g khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014

– Có hai năm liên tục liền kề tại thời gian xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có một năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong trách nhiệm và một năm không hoàn thành xong trách nhiệm nhưng không hề sắp xếp việc làm khác tương thích hoặc không triển khai xong trách nhiệm trong năm trước liền kề tại thời gian xét tinh giản nhưng tự nguyện triển khai tinh giản và được cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp quản trị chấp thuận đồng ý .

– Có hai năm liên tục liền kề tại thời gian xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ thao tác bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan bảo hiểm chi trả trợ cấp ốm đau hoặc trong năm trước liền kề tại thời gian xét tinh giản có tổng số ngày nghỉ thao tác bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan bảo hiểm chi trả trợ cấp ốm đau nhưng tự nguyện thực thi tinh giản và được cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp quản trị chấp thuận đồng ý .
K

hi triển khai tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tùy từng trường hợp mà được hưởng các chính sách theo pháp luật tại Nghị định 108 / năm trước, Nghị định 113 / 2018 và Nghị định 143 / 2020 .

Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mua nhà vi bằng có làm sổ hồng được không?

Vi bằng không có giá trị thay thế cho hợp đồng được công chứng, chứng thực. Việc mua nhà bằng cách lập vi bằng là không Đúng với quy định của pháp...

Vi bằng nhà đất có giá trị bao lâu?

Hiện nay, pháp luật không có quy định về thời hạn giá trị sử dụng của vi bằng. Tuy nhiên, bản chất khi lập vi bằng được hiểu lập là để ghi nhận sự kiện, hành vi có thật bởi chủ thể có thẩm quyền do Nhà nước quy định và được đăng ký tại Sở Tư...

Mua xe trả góp có cần bằng lái không?

Với hình thức mua xe trả góp, người mua có thể dễ dàng sở hữu một chiếc xe mà không cần có sẵn quá nhiều...

Không có giấy phép lái xe có đăng ký xe được không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, người mua xe hoàn toàn có quyền thực hiện các thủ tục đăng ký xe máy và pháp luật cũng không quy định bất kỳ độ tuổi cụ thể nào mới có thể được đứng tên xe. Do vậy, Ngay cả khi bạn chưa có bằng lái, bạn vẫn có thể thực hiện đăng ký xe bình...

Phí công chứng hợp đồng thuê nhà hết bao nhiêu tiền?

Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 thì việc thuê nhà bắt buộc phải lập thành hợp đồng nhưng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực trừ khi các bên có nhu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi