Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã
  • Thứ hai, 27/11/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 327 Lượt xem

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Quy định về góp vốn cho hợp tác xã 

 Điều 20 Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp như sau:

Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải bảo đảm các quy định sau đây:

– Được đại hội thành viên quyết định, thông qua;

– Việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp chỉ thực hiện đối với những ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Không được sử dụng các nguồn vốn thuộc tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp;

– Tổng mức đầu tư của việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp không được vượt quá 50% vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

– Hoạt động kinh doanh có lãi từ ít nhất 02 năm liên tiếp gần nhất.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Nội dung gồm có:

– Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Ngành, nghề hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, số giấy chứng nhận đăng ký của doanh nghiệp mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã góp vốn, mua cổ phần hoặc thành lập;

– Số vốn góp; giá trị số cổ phần mua; số vốn điều lệ của doanh nghiệp được thành lập;
Kèm theo thông báo phải có nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Cơ quan đăng ký hợp tác xã nhận thông báo, lưu hồ sơ và ghi vào sổ theo dõi.

Quy định về giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Theo quy định tại Điều 17 Luật Hợp tác xã 2012 quy định về góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp như sau:

– Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.

– Đối với liên hiệp hợp tác xã, vốn góp của hợp tác xã thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 30% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã.

– Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ theo quy định của điều lệ, nhưng thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp.

– Khi góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cấp giấy chứng nhận vốn góp.

Nội dung Giấy chứng nhận vốn góp của Hợp tác xã

Căn cứ quy định Điều 75 Luật Hợp tác xã quy định về giấy chứng nhận phần vốn góp vốn thì Nội dung Giấy chứng nhận vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho hộ gia đình.
Trường hợp thành viên là pháp nhân thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. Đối với hợp tác xã thành viên thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký của hợp tác xã thành viên; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên;

+ Tổng số vốn góp; thời điểm góp vốn;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

HTX  ………………

Số …../……../GCN – ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN VỐN GÓP

(Cấp lần …….)

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012;

Căn cứ Điều lệ HTX được thông qua ngày ……tháng……năm……;

Căn cứ mức vốn góp của các thành viên.

Hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):…………………………

………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: Số….., đường…………, ấp (khóm)…………, xã (phường, thị trấn)…………., huyện (thị xã, thành phố)…………, tỉnh….

Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: Số………….., ngày ……tháng……năm……

CHỨNG NHẬN

Họ và tên thành viên (là cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình):………………………..

Giới tính:………

Sinh ngày:……/ ……/ …… Dân tộc:……………… Quốc tịch:……………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số….., đường……………, ấp (khóm)………., xã (phường, thị trấn)………………., huyện (thị xã, thành phố)…………………, tỉnh……

Chứng minh nhân dân số (hoặc hộ chiếu): ………………………………..

Ngày cấp:……/ ……/ …… Nơi cấp:………………………………………………

Tổng số vốn góp:……………….đồng (Bằng chữ:……………………………….)

Hình thức góp vốn:

+ Tiền mặt: ……………………………………………

+ Tài sản (ghi rõ loại tài sản):…………………

Thời điểm góp vốn: Ngày…. tháng ….năm……

Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận vốn góp thực hiện theo quy định của Điều lệ HTX..

….. , ngày ……… tháng ………năm ………

ĐD. THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc trong quá trình tham khảo nội dung bài viết hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ chúng tôi qua hotline 0981.378.999 (Mr. Nam) để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Mẫu đơn trình báo về việc phá hoại tài sản

Đơn trình báo về việc phá hoại tài sản là văn bản của cá nhân gửi đến cơ quan có thẩm quyền để trình báo về hành vi phá hoại tài sản của cá nhân, tổ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi