Hành chính

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu báo cáo tổng kết công đoàn

16/09/2021

Công đoàn thành lập trên cơ sở tự nguyện được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, theo điều lệ của công đoàn Việt Nam và phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà...

Mẫu báo cáo thành tích

16/09/2021

Báo cáo thành tích là mẫu báo cáo được cá nhân hoặc tập thể lập ra để báo cáo về các thành tích đã đạt được trong một thời gian nhất định để nhằm một mục đích cụ thể và thông thường để đề nghị khen...

Mẫu báo cáo dư luận xã hội

16/09/2021

Dư luận xã hội là những ý kiến phán xét, đánh giá của một nhóm người, một tập thể hay toàn xã hội trước vấn đề có tính thời sự đem đến thu hút, sự quan tâm của nhiều người và được thể hiện thông qua nhận định hay hành động cụ thể của con...

Mẫu bản tự phê bình và phê bình cá nhân

15/09/2021

Tự phê bình là bản thân tự mình soi rọi mình, tự nghiêm khắc, thật thà nhìn nhận bản thân và công khai nhận những điểm chưa tốt, chưa phù hợp trước mặt mọi người khuyết điểm của mình để tìm cách sửa chữa. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau là phương...

Mẫu giấy ủy quyền đưa trẻ em đi nước ngoài bằng tiếng Anh

14/09/2021

Cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; hỗ trợ, tạo điều kiện để trẻ em thực hiện quyền và bổn phận của mình theo quy định của pháp luật; phối hợp, trao đổi thông tin trong quá trình...

Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn

13/09/2021

Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây...

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên mới nhất 2021

13/09/2021

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên là mẫu đơn được cá nhân người Đảng viên lập ra và gửi tới Đảng ủy, chi ủy chi bộ nơi Đảng viên đó công tác để xin cấp lại thẻ Đảng viên vì lý do nào đó mà Đảng viên làm mất thẻ. Vậy đơn này được soạn thảo như thế...

Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT mới nhất 2021

13/09/2021

Bằng tốt nghiệp THPT là một loại văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học hoặc sau khi hoàn thành chương trình đào tạo THPT, đạt chuẩn đầu ra của trình độ đào tạo theo quy định và hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm...

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

13/09/2021

Giấy ủy quyền là một loại văn bản pháp lý được sử dụng trong trường hợp người ủy quyền không có mặt tại cơ quan, đơn vị để thực hiện công việc mà phải nhờ một người khác thực hiện thay. Trường hợp này, người được ủy quyền sẽ có thể thực hiện thay...

Hướng dẫn ghi mẫu (Đơn) Tờ Khai Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp?

13/09/2021

Qua bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi nôi dung tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp để các bạn tham khảo và sử dụng khi cần...

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân

13/09/2021

Phiếu lý lịch tư pháp là một biểu mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm ghi nhận lý lịch tư pháp của người kê khai thông tin. Phiếu lý lịch tư pháp là văn bản chứng minh cá nhân có hay không các án tích, bản án, quyết định xử phạt của Tòa án, có đang bị...

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân, doanh nghiệp mới nhất 2021

13/09/2021

Mẫu giấy ủy quyền là văn bản ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện cho người ủy quyền thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi được quy định trong giấy ủy...

Mẫu Biên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở hàng tháng năm 2021

13/09/2021

Việc họp ban chấp hành công đoàn cơ sở thường được tiến hành tương đối thường xuyên. Biên bản họp công đoàn cơ sở là một biên bản được lập ra nhằm mục đích để ghi lại nội dung cuộc họp, những người tham gia cuộc họp, thời gian họp và ý kiến đóng góp của...

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

13/09/2021

Người đại diện trong tố tụng dân sự bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện có thể là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân...

Mẫu Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

13/09/2021

Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là bài trình bày hoặc một bài diễn thuyết chính thức được sử dụng trong đại hội đoàn kết toàn dân tộc, đây được coi là biểu mẫu văn bản phổ biến, qua đó nêu lên những ý kiến và nhận xét, kết quả về một...

Tham luận về công tác chuyên môn trong đại hội chi bộ

13/09/2021

Tham luận về công tác chuyên môn trong đại hội chi bộ sẽ không còn là vấn đề khó khăn nếu Khách hàng tham khảo nội dung bài viết dưới đây của Luật Hoàng...

Mẫu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm mới nhất

13/09/2021

Đoàn viên được xếp loại là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệ của đoàn; chấp hành tốt nội quy của địa phương, của đơn vị sinh hoạt; là tấm gương mẫu mực trong tập thể về...

Mẫu công văn đề nghị mua sắm trang thiết bị

13/09/2021

Công văn đề nghị mua sắm trang thiết bị là một văn bản được các cơ quan, tổ chức lập ra dùng để đề nghị mua sắm thiết bị sử dụng vào hoạt động nào đó của cơ quan, tổ...

Mẫu Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động với người sử dụng lao động

13/09/2021

Công nhân ở các khu công nghiệp tập trung rất đông nên việc phòng chống dịch tại đây là hết sức cần thiết và quan trọng được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo sát sao. Theo quy định tại quyết định số: 5522/BYT-MT của Bộ Y tế thì chủ doanh nghiệp cần quản lý...

Mẫu Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động với chủ nhà trọ

13/09/2021

Các chủ trọ cần phải nắm được danh sách những người thuê trọ, theo dõi được di biến động của họ, nắm được người nào đi về từ vùng dịch để báo cáo chính quyền và các cơ sở y tế gần nhất nhanh chóng tránh dịch bệnh lây lan và bùng phát....

Mẫu Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên 2021

13/09/2021

Bản kiểm điểm cá nhân của giáo viên dùng để nâng cao ý thức trách nhiệm, giúp mỗi giáo viên biết tự nhận ra những sai sót khuyết điểm của mình để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để việc công tác giảng dạy đạt hiệu quả...

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn với chủ doanh nghiệp

13/09/2021

Ngày 12/7/2021 Bộ y tế ra quyết định số: 5522/BYT-MT về mẫu kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 cho chủ sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động....

Hotline: 1900.6557