Trang chủ » Lao động » Tư vấn luật lao động » Tư vấn pháp luật lao động qua tổng đài miễn phí 1900 6557

Tư vấn pháp luật lao động qua tổng đài miễn phí 1900 6557

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 07/06/2019 |
  • Lao động |
  • 778 Lượt xem

Đối với lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động Luật Hoàng Phi tư vấn các quy định liên quan đến lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, giải quyết tranh chấp trong quan …

–  Tuy nhiên, Đi kèm theo BLLĐ và các luật chuyên ngành nêu trên, Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành hữu quan đã ban hành rất nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành tạo nên một hệ thống văn bản pháp luật về lao động hết sức cồng kềnh, phức tạp.

Các văn bản hướng dẫn BLLĐ được giao cho nhiều cơ quan khác nhau ban hành, lại được ban hành ở những thời điểm khác nhau tạo nên một tổng thể quy phạm pháp luật (QPPL) về lao động tản mạn, chồng chéo, khó tra cứu, khó áp dụng đúng trong mối tương quan với cả hệ thống pháp luật.

 Trước thực tế đó, để hỗ trợ các khách hàng trong quá trình tìm hiểu và gặp vướng mắc trong lĩnh vực pháp luật về lao động, Công ty Luật Hoàng Phi đã xây dựng một đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn hỗ trợ quý khách hàng giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực trên. Cụ  thể, chúng tôi hỗ trợ tư vấn luật lao động cho các khách hàng trong những vấn đề sau:

1.  Luật sư tư vấn trực tuyến quy định pháp luật chung về lao động: quản lý nhà nước về lao động; hợp đồng lao động, tiền lương và trợ cấp, thử việc, chính sách lao động, chấm dứt và bồi thường …

2.  Tư vấn quy định về hợp đồng lao động, cụ thể:

+   Quy định về giao kết hợp đồng lao động;

+   Quy định về thực hiện hợp đồng lao động;

+   Quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động; +   Quy định về hợp đồng lao động vô hiệu; +   Quy định về cho thuê lại lao động.

3.  Luật sư tư vấn trực tuyến quy định pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy định về nghỉ lễ, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương…;

4.  Luật sư tư vấn về xử lý kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động, cụ thể:

–  Tư vấn về trình tự, thủ tục và điều kiện để chấm dứt hợp đồng lao động hoặc sa thải nhân viên; đại diện cho doanh nghiệp đàm phán về các vấn đề liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động hoặc sa thải nhân viên;

–  Tư vấn về bồi thường, trợ cấp thôi việc, mất việc, thất nghiệp và các trợ cấp khác liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động;

–  Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp giải quyết tranh chấp lao động tại cơ quan có thẩm quyền hoặc tòa án tại Việt Nam.

Tư vấn pháp luật lao động

5.   Tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về: quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác; việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn; Các tranh chấp khác về lao động mà pháp luật có quy định;

6.   Tư vấn quy định pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vất chất.

7.   Tư vấn quy định pháp luật về an toàn lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

8.  Tư vấn quy định pháp luật riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi, người khuyết tật

9.   Tư vấn quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội, công đoàn;

10.   Tư vấn quy định pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

11.  Tư vấn quy định về học nghề và đào tạo nghề;

12.  Tư vấn quy định về thỏa ước lao động tập thể, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành.

13.  Luật sư tư vấn trực tuyến về tranh chấp và  giải quyết tranh chấp lao động

14.  Tư vấn các quy định pháp luật khác liên quan đến vấn đề lao động.