Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Thương lượng tập thể là gì theo Bộ luật lao động 2024?
  • Thứ tư, 03/01/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 642 Lượt xem

Thương lượng tập thể là gì theo Bộ luật lao động 2024?

Điều đáng chú ý là định nghĩa về thương lượng tập thể này có phạm vi rất rộng trong bối cảnh mới có thể có nhiều tổ chức đại diện người lao động. Quy định về định nghĩa thương lượng tập thể tại Điều 65 của BLLĐ năm 2019 được xây dựng trên cơ sở tham khảo quy định về thương lượng tập thể tại Điều 2 Công ước số 154 của ILO về thương lượng tập thể…

Khái niệm Thương lượng tập thể theo Bộ luật lao động

Điều 65. Thương lượng tập thể 

Thương lượng tập thể là việc đàm phán, thỏa thuận giữa một bên là một hoặc nhiều tổ chức đại diện người lao động với một bên là một hoặc nhiều người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại diện người sử dụng lao động nhằm xác lập điều kiện lao động, quy định về mối quan hệ giữa các bên và xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.

Tư vấn về thương lượng tập thể theo Bộ luật lao động mới nhất

Nội dung Điều 65 thực chất là quy định có tính định nghĩa về thương lượng tập thể. Điều đáng chú ý là định nghĩa về thương lượng tập thể này có phạm vi rất rộng trong bối cảnh mới có thể có nhiều tổ chức đại diện người lao động. Quy định về định nghĩa thương lượng tập thể tại Điều 65 của BLLĐ năm 2019 được xây dựng trên cơ sở tham khảo quy định về thương lượng tập thể tại Điều 2 Công ước số 154 của ILO về thương lượng tập thể… 

Theo định nghĩa này, thương lượng tập thể có thể được thực hiện cấp doanh nghiệp hoặc cấp ngoài doanh nghiệp; được thực hiện bởi một hoặc nhiều tổ chức đại diện người lao động mà không chỉ còn là công đoàn) với một hoặc nhiều người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại diện người sử dụng lao động. 

Ở cấp doanh nghiệp, trong bối cảnh có thể có nhiều tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp, thương lượng tập thể có thể do công đoàn cơ sở hoặc một tổ chức của người lao động, song cũng có thể do một số tổ chức đại diện người lao động thực hiện với người sử dụng lao động. 

Ở cấp ngoài doanh nghiệp, thương lượng tập thể có thể diễn ra bất kỳ cấp độ nào như trong phạm vi một ngành, nghề; trong phạm vị một địa phương, vùng, miền hoặc trong phạm vi một nhóm doanh nghiệp, hay trong phạm vi một hoặc một số khu công nghiệp. Các cấp độ thương lượng tập thể theo định nghĩa này là rất rộng, đa dạng và linh hoạt. 

Nguyên văn Điều 2 Công ước số 154 năm 1981 của ILO về thương lượng tập thể: “For the purpose of this Convention the term collective bargaining extends to all negotiations which take place between an employer, a group of employers or one or more employers’ organisations, on the one hand, and one or more workers’ organisations, on the other, for: (a) determining working conditions and terms of employment; and/or (b) regulating relations between employers and workers; and/or (c) regulating relations between employers or their organisations and a workers’ organisation or workers’ organisations”. 

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản không?

Công ty phá sản sẽ dẫn tới việc chấm dứt hoạt động. Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản...

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào?

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi