Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 875 Lượt xem

Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

Người sử dụng lao động, người lao động, bao gồm cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực, có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ thỏa ước lao động tập thể đang có hiệu lực.

Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp như thế nào?

Điều 79 Bộ luật lao động quy định về Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp như sau:

1. Người sử dụng lao động, người lao động, bao gồm cả người lao động vào làm vic sau ny thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực, có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ thỏa ước lao động tập thể đang có hiệu lực. 

2. Trường hợp quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể thì phải thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể. Quy định của người sử dụng lao động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập thể thì phải được sửa đổi cho phù hợp trong thời gian chưa sửa đổi thì thực hiện theo nội dung tương ứng của thỏa ước lao động tập thể. 

3. Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm thỏa ước lao động tập thể thì có quyền yêu cầu thi hành đúng thỏa ước lao động tập thể và các bên có trách nhiệm cùng xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật. 

Tư vấn về Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp 

Thỏa ước lao động tập thể là sản phẩm của quá trình thương lượng tập thể theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, thiện chí, công khai và minh bạch, vì vậy sau khi thỏa ước được ký kết và có hiệu lực, các bên phải có trách nhiệm tôn trọng thực hiện đầy đủ những gì đã thỏa thuận.

Nội dung của thỏa ước chính là các điều kiện lao động được hai bên xác lập và được Nhà nước bảo đảm cơ chế thực thi. Khi một trong hai bên không thực thi hoặc thực thi không đúng hoặc không đầy đủ, khi đó là sự vi phạm về quyền và bên vi phạm có thể bị xử phạt bởi cơ quan thanh tra lao động hoặc có thể dẫn đến phải giải quyết các tranh chấp lao động theo luật định. 

Ở phạm vi doanh nghiệp, ngoài thỏa ước lao động tập thể, doanh nghiệp còn có các thỏa thuận về quyền, nghĩa vụ và lợi ích với người lao động thông qua hợp đồng lao động hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác, người sử dụng lao động cũng có các quy định, nội quy, quy chế riêng để điều hành sản xuất, kinh doanh theo quy định.

Trong mối quan hệ giữa các văn bản, thỏa thuận này, BLLĐ xác định thỏa ước lao động tập thể có giá trị pháp lý cao nhất, theo đó đối với những hợp đồng lao động giao kết trước ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực mà quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên ghi trong hợp đồng lao động thấp hơn quy định trong thỏa ước lao động tập thể thì phải căn cứ theo thỏa ước lao động tập thể để thực hiện; tương tự, các quy định của người sử dụng lao động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập thể thì cũng phải được sửa đổi lại cho phù hợp, trong thời gian chưa sửa đổi thì thực hiện theo nội dung tương ứng của thỏa ước. 

Trong quá trình thực hiện, khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm thỏa ước lao động tập thể thì có quyền yêu cầu thi hành đúng thỏa ước lao động tập thể và các bên có trách nhiệm cùng xem xét giải quyết. Đây chính là bước mang tính chất dàn hòa, tạo Cơ hội cho các bên tự giải quyết trước.

Trường hợp, nếu việc thương lượng tập thể không giải quyết được, thì đi đến một cơ chế giải quyết cao hơn, có sự can thiệp của bên thứ ba, đó là đưa các tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền, | thông qua thiết chế hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài, Tòa án theo trình tự, thủ tục quy định tại Mục 3 Chương XIV của BLLĐ. 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi