Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 820 Lượt xem

Thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, ngoài sự biến động về người lao động còn có sự thay đổi về người sử dụng lao động và tổ chức đại diện của người lao động, theo đó, có sự thay đổi về đối tượng áp dụng của thỏa ước lao động đã được ký kết.

Quy định về Thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

Điều 80 Bộ luật lao động quy định về Thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp như sau:

1. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp và tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng theo quy định tại Điều 68 của Bộ luật này căn cứ vào phương án sử dụng lao động để xem xét lựa chọn việc tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp cũ hoặc thương lượng để ký kết thỏa ước lao động tập thể mới.

2. Trường hợp thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp hết hiệu lực do người sử dụng lao động chấm dứt hoạt động thì quyền lợi của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tư vấn về thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, ngoài sự biến động về người lao động còn có sự thay đổi về người sử dụng lao động và tổ chức đại diện của người lao động, theo đó, có sự thay đổi về đối tượng áp dụng của thỏa ước lao động đã được ký kết.

Khi có sự thay đổi này, về nguyên tắc hai bên có quyền xác lập các thương lượng và ký kết thỏa ước lao động mới. Tuy nhiên, do tính chất chuyển đổi thường có tính kế thừa nhất định nên từ BLLĐ năm 1994 đều giao quyền cho 02 bên trong doanh nghiệp sau chuyển đổi căn cứ vào phương án sử dụng lao động khi chuyển đổi để quyết định lựa chọn theo 01 trong 03 phương án: (i) Tiếp tục thực hiện thỏa ước lao động tập thể đã ký đang còn thời hạn áp dụng; (ii) Sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp đã ký đang còn thời hạn áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 82 của BLLĐ năm 2019; (iii) Thương lượng để ký kết thỏa ước lao động tập thể mới.

Các bên có quyền quyết định: đối với bên người sử dụng lao động là người sử dụng lao động của doanh nghiệp mới sau chuyển đổi; đối với bên người lao động là tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng tập thể (theo quy định tại Điều 68 của BLLĐ năm 2019) ở doanh nghiệp sau chuyển đổi, có thể là tổ chức công đoàn cơ sở hoặc tổ chức của người lao động có quyền thương lượng. Điều này khác với trước đây xác định đương nhiên là tổ chức công đoàn cơ sở do trước đây luật định đây là tổ chức duy nhất được tham gia vào quan hệ lao động trong doanh nghiệp. 

Đối với trường hợp thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp hết hiệu lực do người sử dụng lao động chấm dứt hoạt động, khi đó người sử dụng lao động không còn các điều kiện đầy đủ để thực thi thỏa ước nên không thể giải quyết các quyền lợi của người lao động theo nội dung thỏa ước được mà phải giải quyết theo quy định của pháp luật. 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi