Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Thủ tục Đăng ký Hợp đồng Li Xăng như thế nào 2024?
  • Thứ năm, 04/01/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 863 Lượt xem

Thủ tục Đăng ký Hợp đồng Li Xăng như thế nào 2024?

Thủ tục Đăng ký Hợp đồng Li Xăng như thế nào? Nội dung hợp đồng li xăng cần có những thông tin gì, quý khách vui lòng tham khảo bài viết sau.

Nội dung hợp đồng li-xăng gồm những gì?

Điều khoản chủ yếu của hợp đồng li-xăng 

Hợp đồng li-xăng phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

(1) Căn cứ chuyển giao li-xăng. Điều khoản về căn cứ chuyển giao li-xăng phải khẳng định tư cách chuyển giao li-xăng của bên giao li-xăng;

(2) Đối tượng li-xăng: cần xác định phạm vi đối tượng sở hữu công nghiệp mà bên nhận được sử dụng: một phần hay tòan bộ khối lượng bảo hộ được xác lập theo văn bằng bảo hộ; giới hạn hành vi sử dụng mà bên nhận được phép thực hiện (tất cả hay một số hành vi sử dụng thuốc độc quyền của bên giao);

Tên, số, ngày cấp và thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ thuộc quyền sở hữu của bên giao; hoặc tên, ngày ký, số đăng ký và thời hạn hiệu lực của hợp đồng li-xăng cấp trên, trong đó li-xăng độc quyền được cấp cho bên giao (đối với li-xăng thứ cấp).

(3) Phạm vi li-xăng. Điều khoản về vi phạm li-xăng phải chỉ ra các điều kiện giới hạn quyền sử dụng của bên nhận; dạng li-xăng: li-xăng độc quyền hay không độc quyền; li-xăng có phải là li-xăng thứ cấp hay không.

Lãnh thổ li-xăng: xác định phạm vi lãnh thổ mà tại đó bên nhận được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

(4) Thời hạn li-xăng. Điều khoản về thời hạn li-xăng phải xác định khoảng thời gian mà bên nhận được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (thuộc thời hạn hiệu lực của bằng độc quyền, hoặc thời hạn của hợp đồng li-xăng độc quyền).

(5) Giá li-xăng và phương thức thanh toán. Điều khoản về giá li xăng (hay phí li-xăng): phải quy định khoản tiền mà bên nhận phải thanh toán cho bên giao để được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng. Phí li-xăng do các bên thỏa thuận dựa trên cơ sở ước tính hiệu quả kinh tế (mà bên nhận có thể thu được từ việc sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp) và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giá chuyển giao công nghệ.

Đối với li-xăng miễn phí, hợp đồng cũng phải ghi rõ bên nhận không phải trả phí li-xăng cho bên giao.

Điều khoản về phương thức thanh toán phải quy định thời hạn, phương tiện, cách thức thanh toán phí li-xăng.

Điều khoản tùy nghi của hợp đồng lixăng

Ngoài các điều khoản chủ yếu trên, các bên trong hợp đồng li-xăng còn thỏa thuận về các điều khoản khác:

– Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.

Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên cần thỏa thuận các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với nhau với điều kiện không trái với các quy định của pháp luật, đặc biệt phải có các nội dung sau đây:

– Điều kiện sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng

Điều khoản về điều kiện sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng cần thỏa thuận các điều kiện theo đó có thể sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật. Các nội dung cần đưa vào hợp đồng bao gồm:

(i) Mọi thay đổi liên quan đến hợp đồng đã được đăng ký đều phải được lập thành văn bản, được người đại diện có thẩm quyền của các bên ký và phải được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì mới có hiệu lực;

(ii) Hợp đồng mặc nhiên bị đình chỉ nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị đình chỉ hoặc xảy ra trường hợp bất khả kháng khiến cho nội dung hợp đồng không thể thực hiện được;

(iii) Hợp đồng mặc nhiên bị vô hiệu hóa nêu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị hủy bỏ.

– Dự liệu điều khoản về áp dụng chế tài do vi phạm hợp đồng; áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp và lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Những điều khoản không được phép thỏa thuận trong hợp đồng lixăng 

Hợp đồng li-xăng không được phép có những điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận, đặc biệt là những điều khoản không xuất phát từ quyền của bên giao đối với đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc không nhằm bảo vệ các quyền đó. Trường hợp các bên trong hợp đồng có thỏa thuận về những điều khoản đó, thỏa thuận đó vô hiệu.

Hợp đồng li-xăng phải được chính các bên thông qua người đại diện hợp pháp của mình ký kết.

Thủ tục đăng hợp đồng lixăng như thế nào?

Để chuyển giao li-xăng, các bên (bên giao và bên nhận) phải tiến hành đàm phán về nội dung li-xăng và ký kết hợp đồng li-xăng bằng văn bản với nội dung và hình thức phù hợp với quy định của pháp luật và phải tiến hành đăng ký hợp đồng li-xăng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. D. Hợp đồng li-xăng có thể là một phần của hợp đồng khác (ví dụ hợp đồng chuyển giao công nghệ, mua bán thiết bị…) với điều kiện nội dung về li-xăng phải được lập thành một bộ phận riêng biệt.

Đăng ký hợp đồng li-xăng là thủ tục hành chính bắt buộc theo quy định để hợp đồng có hiệu lực pháp lý. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng li-xăng mà không đăng ký chẳng những không được pháp luật thừa nhận quan hệ hợp đồng, mà còn bị coi là vi phạm hành chính và bị xử phạt hành chính. – Để đăng ký hợp đồng li-xăng, các bên phải lập hồ sơ gồm những tài liệu sau:

(i) Tờ khai đề nghị đăng ký hợp đồng li-xăng, làm theo mẫu quy định;

(ii) 02 bản gốc hoặc bản sao hợp đồng, kể cả phụ lục (nếu có); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt;

(iii) Bản sao văn bằng bảo hộ; hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng li-xăng độc quyền cấp trên nếu hợp đồng cần đăng ký là hợp đồng li-xăng thứ cấp;

(iv) Văn bản đồng ý của các chủ sở hữu chung về việc chuyển giao li-xăng nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung; nếu không đạt được thỏa thuận thì phải có văn bản giải trình lý do không đồng ý của số chủ sở hữu không đồng ý;

(v) Chứng từ nộp lệ phí đăng ký hợp đồng;

(vi) Giấy ủy quyền (nếu có).

Lưu ý: Bản sao/dịch tài liệu phải có xác nhận sao y bản chính/dịch y bản gốc

Trên đây là tư vấn của chúng tôi liên quan đến hợp đồng li xăng và thủ tục đăng ký hợp đồng li xăng để quý khách hàng tham khảo.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (9 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mua nhà vi bằng có làm sổ hồng được không?

Vi bằng không có giá trị thay thế cho hợp đồng được công chứng, chứng thực. Việc mua nhà bằng cách lập vi bằng là không Đúng với quy định của pháp...

Vi bằng nhà đất có giá trị bao lâu?

Hiện nay, pháp luật không có quy định về thời hạn giá trị sử dụng của vi bằng. Tuy nhiên, bản chất khi lập vi bằng được hiểu lập là để ghi nhận sự kiện, hành vi có thật bởi chủ thể có thẩm quyền do Nhà nước quy định và được đăng ký tại Sở Tư...

Mua xe trả góp có cần bằng lái không?

Với hình thức mua xe trả góp, người mua có thể dễ dàng sở hữu một chiếc xe mà không cần có sẵn quá nhiều...

Không có giấy phép lái xe có đăng ký xe được không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, người mua xe hoàn toàn có quyền thực hiện các thủ tục đăng ký xe máy và pháp luật cũng không quy định bất kỳ độ tuổi cụ thể nào mới có thể được đứng tên xe. Do vậy, Ngay cả khi bạn chưa có bằng lái, bạn vẫn có thể thực hiện đăng ký xe bình...

Phí công chứng hợp đồng thuê nhà hết bao nhiêu tiền?

Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 thì việc thuê nhà bắt buộc phải lập thành hợp đồng nhưng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực trừ khi các bên có nhu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi