Luật Hoàng Phi văn bản quy phạm pháp luật

văn bản quy phạm pháp luật

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Quy phạm là gì?

25/05/2022

Quy phạm là những quy tắc, những chuẩn mực thường có tính bắt buộc phải thực hiện hoặc là phải thu hành đối với những cá nhân hoặc là đối với một nhóm...

Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật?

25/05/2022

Văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng và ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội tuy nhiên hiện nay việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật còn gặp nhiều vướng...

Văn bản áp dụng pháp luật là gì?

25/05/2022

Văn bản áp dụng pháp luật là văn bản pháp lý có nội dung, tính chất của văn bản mang tính cá biệt, mang nội dung có tính chất quyền lực mà được lập, xác lập dựa trên yêu cầu vụ việc mà các chủ thể có thẩm...

Văn bản quy phạm pháp luật là gì?

25/05/2022

Văn bản quy phạm pháp luật được chia thành các loại: Văn bản quy phạm mang quy phạm chung ( Chứa đựng quy phạm nguyên tắc, giải thích, tuyên bố); Văn bản mang quy phạm...

Văn bản quy phạm pháp luật có mấy loại?

25/05/2022

Văn bản quy phạm pháp luật là loại văn bản được ban hành bởi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, chứa đựng các quy tắc xử sự chung mang tính chất bắt buộc, được áp dụng nhiều lần trong một khu vực địa giới hành chính hoặc phạm vi lãnh thổ Việt Nam, tuân thủ...

Căn cứ pháp lý để ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân xã

25/05/2022

Luật sư vui lòng tư vấn cho tôi Ủy ban nhân dân xã muốn ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cần những căn cứ pháp lý nào? Văn bản pháp luật nào quy định cụ thể vấn đề...

Quy định về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

25/05/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Quy định về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp...

Các nguyên tắc ban hành văn bản quy phạm pháp luật

25/05/2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Các nguyên tắc ban hành văn bản quy phạm pháp...

Ví dụ về văn bản quy phạm của pháp luật

25/05/2022

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi