tư vấn pháp luật

tư vấn pháp luật

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Nghị quyết là gì? Cơ quan ban hành nghị quyết?

31/12/2020

Nghị quyết là loại văn bản được sử dụng trong các cuộc họp, hội nghị sau khi đã kết thúc quá trình thảo luận, đưa ra các giải pháp, kết quả và nhất trí thông qua bằng cách biểu quyết theo số đông tán thành, thể hiện quyết định cuối cùng của một cơ quan hay tổ...

Điều ước quốc tế là gì? Đặc điểm của điều ước quốc tế?

31/12/2020

Điều ước quốc tế là một văn bản ghi nhận sự thỏa thuận quốc tế, đây là văn bản làm thay đổi hoặc phát sinh, chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa các nước theo quy định pháp luật quốc tế, nhưng không phụ thuộc là công ước, hiệp ước, thỏa thuận, văn kiện,...

Chỉ thị là gì? Thẩm quyền ban hành chỉ thị?

31/12/2020

Mục đích của việc ban hành chỉ thị là để truyền đạt những chủ trương, chính sách hay các biện pháp quản lý chỉ đạo để giao nhiệm vụ, đôn đốc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ theo nội dung trong chỉ thị đã...

Tư vấn pháp luật và những lợi ích trong kinh doanh

19/08/2020

Hiện nay trong giới kinh doanh, có một bộ phận đông các doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng yếu tố pháp luật. Sẽ thật là thiếu sót nếu các doanh nghiệp vẫn tiếp tục giữ quan điểm...

Đăng ký kinh doanh và thông báo tạm trú khi cho thuê phòng trọ

19/08/2020

Luật sư vui lòng tư vấn cho tôi về việc tôi xây nhà để cho thuê phòng trọ thì có cần đăng ký kinh doanh và thông báo tạm trú hay hay không? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề...

Không hạn chế năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

17/08/2020

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân được pháp luật dân sự ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Tuỳ thuộc vào một giai đoạn lịch sử nhất định và các điều kiện kinh tế, chính trị - xã hội... mà pháp luật dân sự quy định và ghi nhận khác nhau cho phù hợp điều kiện...

Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

17/08/2020

Trong quyền nhân thân còn có nhóm quyền liên quan đến quan hệ tài sản; hoặc quyền nhân thân là tiền đề làm phát sinh các quan hệ tài sản như quyền nhân thân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ....

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân

17/08/2020

Muốn tham gia các quan hệ dân sự và trở thành chủ thể quan hệ đó các chủ thể phải có tư cách chủ thể để tham gia các quan hệ đó. Tư cách của từng loại chủ thể do BLDS năm 2015 quy định. Tư cách chủ thể trước hết đó là năng lực pháp luật dân sự cá nhân....

Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền

17/08/2020

Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền là gì? Hủy quyết định cá biệt trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền là quyền của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác khi giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền dân...

Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền

17/08/2020

Trường hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền được thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài....

Bồi thường thiệt hại là gì?

31/12/2020

Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác....

Tự bảo vệ quyền dân sự

17/08/2020

Việc tự bảo vệ quyền dân sự phải phù hợp với tính chất, mức độ xâm phạm đến quyền dân sự đó và không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân...

Các phương thức bảo vệ quyền dân sự

17/08/2020

Do tính chất đặc trưng của quan hệ xã hội trong phạm vi điều chỉnh nên pháp luật dân sự không mang tính chất “trừng trị”, “răn đe, không bắt buộc các chủ thể nhất thiết phải tuân theo trong mọi điều kiện, hoàn cảnh hoặc là một sự cấm đoán tuyệt đối....

Giới hạn việc thực hiện quyền dân sự

17/08/2020

Pháp luật dân sự tôn trọng quyền của chủ thể trong quan hệ dân sự, cho phép cá nhân, pháp nhân thực hiện quyền dân sự theo ý chí của mình. Nhưng pháp luật dân sự cũng quy định về giới hạn thực hiện quyền dân sự và không được lạm quyền trong quan hệ dân sự....

Thực hiện quyền dân sự

17/08/2020

Ngoài việc tôn trọng quyền của chủ thể trong quan hệ dân sự, pháp luật dân sự cũng quy định: khi cá nhân, pháp nhân không thực hiện quyền dân sự của mình không phải là căn cứ làm chấm dứt quyền, trừ trường hợp luật có quy định khác....

Căn cứ xác lập quyền dân sự

17/08/2020

Quan hệ dân sự được xác lập, thực hiện từ những hành vi pháp lý hợp pháp là sự kiện pháp lý phổ biến và cơ bản trong đời sống xã hội. Kế thừa có chọn lọc các BLDS trước đây, nay BLDS năm 2015 coi những căn cứ sau là hợp pháp khi xác lập quyền dân sự....

Chính sách của Nhà nước đối với quan hệ dân sự

17/08/2020

Trong các quy định về xác lập, thực hiện nghĩa vụ, BLDS đã tôn trọng quyền tự do cam kết, thỏa thuận của các chủ thể, nhưng yêu cầu việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự phải bảo đảm giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục,...

Thủ tục cấp lại giấy khai sinh mới nhất

15/08/2020

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của một cá nhân bất kỳ, có giá trị chứng minh nhân thân, sự tồn tại của cá nhân đối với pháp luật, với xã...

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

15/08/2020

Theo quy định tại khoản 3 điều 36 thì việc các bên thực hiện thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong những trường hợp chấm dứt hợp đồng lao...

Thể chế là gì? Tìm hiểu về thể chế như thế nào?

31/12/2020

Thể chế chính trị được hiểu chính là bộ máy tổ chức của nhà nước, là hình thức chế độ mà nhà nước lựa chọn để xây dựng thông qua những quy định, điều luật và thông qua nó để điều chỉnh, quản lý xã hội....

Sĩ quan dự bị là gì?

31/12/2020

Sĩ quan dự bị được hưởng phụ cấp hàng tháng, đồng thời trong khoảng thời gian huấn luyện ngoài việc được hưởng phụ cấp thì sĩ quan dự bị sẽ được hưởng các chế độ khám chữa bệnh tại các bệnh viện quân y, được miễn lao động công ích và các chế độ khác...

Quy định về tài sản cố định

15/08/2020

Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp...