Trang chủ » Tìm hiểu pháp Luật » Chứng chỉ hành nghề dược là gì? Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược

Chứng chỉ hành nghề dược là gì? Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược

Chứng chỉ hành nghề dược là gì? Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược như thế nào? Cùng tìm hiểu để có câu trả lời qua bài viết sau đây của chúng tôi!

Chứng chỉ hành nghề là một trong những giấy tờ được cấp khi cá nhân có đầy đủ trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp nào đó, cơ quan cấp là cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp của ngành nghề đó.

Thực tế có rất nhiều loại chứng chỉ ví dụ như chứng chỉ hành nghề luật sư, chứng chỉ hành nghề kiểm toán, chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ định giá,…

Một trong những chứng chỉ được quan tâm nhất trong ngành dược hiện nay đó là chứng chỉ hành nghề dược. Dưới đây, Tổng đài 1900 6557 sẽ giới thiệu tới các bạn một cách chi tiết nhất những vấn đề liên quan tới chứng chỉ hành nghề theo quy định hiện hành.

Chứng chỉ hành nghề dược là gì?

Chứng chỉ hành nghề dược  là văn bản cấp cho cá nhân có trình độ chuyên môn liên quan đến ngành dược, đáp ứng đầy đủ những điều kiện nhất định theo quy định pháp luật, thẩm quyền cấp văn bản này do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược

Căn cứ theo điều 13, luật số 105/2016/QH13 Luật dược 2016 có quy định rõ các giấy tờ cần có và điều kiện sau đây:

– Có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn đã được cấp, công nhận ở Việt Nam nhưng phải phù hợp với công việc, cơ sở kinh doanh dược:

+ Bằng dược sỹ (còn gọi là bằng tốt nghiệp đại học của ngành dược)

+ Bằng tốt nghiệp đại học của ngành y đa khoa

+ Bằng tốt nghiệp đại học của ngành y học cổ truyền hoặc của ngành dược cổ truyền

+ Bằng tốt nghiệp đại học của ngành sinh học

+ Bằng tốt nghiệp đại học của ngành hóa học

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng  của ngành dược

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp của ngành dược

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp của ngành y

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp của y học cổ truyền hoặc của dược học cổ truyền

+ Văn bằng và chứng chỉ sơ cấp dược

+ Giấy chứng nhận bao gồm lương y( do Bộ Y tế hoặc của Sở Y tế cấp), lương dược( do Bộ Y tế hoặc của Sở y tế cấp), bài thuốc gia truyền hoặc văn bằng, chứng chỉ hoặc chứng nhận khác y dược cổ truyền được cấp trước ngày Luật dược 2016 có hiệu lực ( được hướng dẫn trong điều 2, Thông tư 47/2018/TT-BYT) (*)

– Có thời gian thực hành ở các cơ sở kinh doanh dược, làm việc tại một bộ phận nào đó của cơ sở khám và chữa bệnh, các trường đào tạo  của ngành dược đại hoặc nghiên cứu dược, kiểm nghiệm thuốc hay nguyên liệu làm thuốc, cơ quan quản lý dược, văn phòng đại diện thương nhân của nước ngoài; có cơ sở khám và chữa bệnh phù hợp  với chuyên môn người hành nghề đó , đảm bảo quy định dưới đây:

+ Cập nhật kiến thức  về chuyên môn dược với trường hợp cá nhân bị thu hồi giấy Chứng chỉ hành nghề dược khi cá nhân hành nghề dược không có các giấy xác nhận hoàn thành việc đào tạo, cập nhập kiến thức chuyên môn ngành dược trong vòng 3 năm thì không yêu cầu thời gian thực hành.

+ Tùy từng trường hợp sẽ được giảm thời gian thực hành với cá nhân có trình độ chuyên khoa sau đại họcvà  phù hợp với phạm vi hành nghề(Thời gian quy định rõ tại  điều 21 nghị định 54/2017/NĐ-CP.

+ Thời gian thực hành tuân theo quy định Bộ trưởng Bộ Y tế với trường hợp (*) thì thời gian thực hành áp dụng theoquy định Bộ trưởng Bộ Y Tế.

– Có giấy do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp về chứng nhận đủ sức khỏe để có thể hành nghề dược.

– Không thuộc trong trường hợp dưới sau đây:

+ Bị hạn chế năng lưc hành vi dân sự.

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án hoặc quyết định của Tòa án; bị cấm hành nghề , trong bản án hoặc quyết định có nội dung cấm làm việc liên quan hoạt động dược.

Lưu ý: Đối với trường hợp là người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài thì điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề ngoài phải đủ các điều kiện đã nêu trên thì cần phải có đủ đáp ứng về sử dụng ngôn ngữ hành nghề dược do Bộ trưởng Bộ y tế quy định( chi tiết được hướng dẫn tại điều 3, chương II Thông tư số 07/2018/TT-BYT).

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược được quy định tại mẫu số 2, phụ luc I kèm theo nghị định 54/2017/NĐ-CP rất cụ thể rõ ràng. Dưới đây, chúng tôi sẽ viết mẫu 1 đơn hoàn chỉnh cụ thể một trường hợp các bạn có thể tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp chứng chỉ hành nghề dược

Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

Tên tôi là: Nguyễn Thị Lan Anh

Ngày tháng năm sinh: 16/1/1990

Nơi ĐKHKTT: Số nhà 80, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Số CMND: 123456789

Cấp ngày : 22/12/2013                                                Nơi cấp: Công an Hà Nội

SĐT: 0352822387                                                      Email: nguyenthilananh@gmail.com

Văn bằng chuyên môn: y sỹ

Phạm vi chuyên môn : chuyên khoa điều chế thuốc

Đã có thời gian thực hành tại cơ sở dược

Từ ngày 1/1/2015 đến ngày 1/1/2020

Nội dung thực hành: điều chế vac-xin

Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược lần đầu tiên.

Đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo hình thức: xét hồ sơ

Đăng ký phạm vi hành nghề dược theo hình thức chuyên môn sau:

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về nơi cơ sở sản xuất vacxin, sinh phẩm và nguyên liệu.

Sau khi nghiên cứu Luật dược và các quy định khác về hành nghề dược, tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định hiện hành của-Luật dược và các văn bản quy phạm pháp luật dực có liên quan. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Qúy cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu theo quy định số……/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2020

Người làm đơn

Nguyễn Thị Lan Anh

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược: Căn cứ theo điều 24 Luật dược 2016 được hướng dẫn tại điều 3 nghị định 54/2017/NĐ-CP về hồ sơ đề nghị cấp được hướng dẫn chi tiết như sau: bao gồm 1 bộ:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ theo mẫu số 2 phụ lục I Ban hành kèm theo nghị định 54/2017/NĐ-CP; 2 ảnh 4 cm* 6 cm của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, phông trắng, thời gian chụp trong vòng 6 tháng gần đây.

+ Bản bản sao chứng thực văn bằng chuyên môn

Nếu bằng này do cơ sở nước ngoài đào tao cấp thì phải kèm theo bản sao chứng thực công nhận tương đương của cơ quan có thẩm quyền

+ Bản chính hoặc bản sao chứng thực giấy chứng nhận sức khỏe được cấp tại cơ sở khám, chữa bệnh

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận thời gian đã thực hành theo mẫu số 3 phụ lục I ban hành kèm nghị định 54/2017/NĐ-CP

Thời gian thực hành sẽ bằng tổng thời gian thực hành ở các cơ sở , có giấy xác nhận tại các cơ sở kèm theo.

+ Giay xác nhận thời gian đã thực hành chuyên môn cùng nội dung thực hành của một hoặc nhiều cơ sở đủ yêu cầu phạm vi, vị trí phạm vi hoạt động khác nhau( nếu yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề ở cacs phạm vi khác nhau, cùng yêu cầu thời gian thực hành)

Nếu các cơ sở thực hành chuyên môn đề nghị cùng thời gian thực hành, cơ sở thực hành  thì không phải có giấy xác nhận riêng của từng phạm vi chuyên môn hoạt động.

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực về việc xác nhận kết quả thi nếu thuộc trường hợp cấp chứng chỉ theo hình thức thi(được cấp trong vòng 5 ngaỳ có kết quả thi).

+ Các giấy tờ tài liệu chứng minh đủ điều kiện sử dụng ngôn ngữ nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư tai nước ngoài yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề.

Lưu ý: cần phải có bản dịch sang tiếng Viêt kèm công chứng nếu giấy tờ  được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền phải hợp pháp hóa lãnh sự.

– Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên thì ta nộp hồ sơ ở Sở Y tế, lúc này Sở Y tế có trách nhiệm nhận hồ sơ đồng thời kiểm tra có đủ điều kiện hay không?

Nếu đã đáp ứng đủ điều kiện thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thì người yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dược nhận chứng chỉ đó.

Nếu không được cấp chứng chỉ hành nghề dược thì cơ quan phải có văn bản cụ thể trả lời kèm lý do.Lệ phí cấp được quy đinh tại mục 8 tại bảng biểu thu phí của thông tư số 277/2016/TT-BTC là 500.000 đ.

– Hiện tại có 2 hình thức gửi hồ sơ là qua bưu điện, qua trực tiếp nộp hồ sơ.

Trên đây chúng tôi đã nêu rõ toàn bộ phần nội dung cụ thể về chứng chỉ hành nghề dược, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dược, thủ tục cũng như đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược mới nhất năm 2020. Mọi vấn đề thắc mắc bạn có thể liên hệ qua tổng đài tư vấn trực tuyến theo hotline là 1900 6557 để được giải đáp nhanh nhất.

Tác giả

Nguyễn Văn Phi

Ông Nguyễn Văn Phi có 12 năm kinh nghiệm tư vấn , hành nghề Luật tại Việt Nam liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; Luật doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp thương mại; Sở hữu trí tuệ; tranh tụng và giải quyết tranh chấp; bảo hiểm và ngân hàng. Trước khi thành lập ra Luật Hoàng Phi, Ông Phi đã từng làm việc tại Investconsult, Phụ trách pháp chế tại ngân hàng PG bank.

Xem thêm thông tin của tác giả

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Áp dụng tập quán trong dân sự

Khi giải quyết các tranh chấp về sở hữu chung của cộng đồng theo Điều 211 BLDS năm 2015 (tài sản thuộc sở hữu của

Áp dụng Bộ luật dân sự

Với tính chất là đạo luật quan trọng, phong phú và đa dạng, BLDS năm 2015 có tới 689 điều luật (vẫn là những bộ

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

Tùy thuộc tính chất đặc thù của mỗi loại quan hệ dân sự, mỗi chế định trong bộ luật lại quy định nguyên tắc

Xúc tiến thương mại

Các hoạt động xúc tiến thương mại được pháp luật quy định bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương

Thương lượng là gì?

Khi tiến hành hoạt đồng hợp tác trong kinh doanh thì sẽ luôn xảy ra sự xung đột, tranh chấp của nhiều chủ thể, các

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chị Thanh Thủy
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Chị Hồng Gấm
P. Giám Đốc
Công ty TNHH Bất Động Sản Tây Đô

"Rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi. Trong thời gian trao đổi làm giấy phép, các bạn chuyên viên rất nhiệt tình tư vấn và hướng dẫn dịch vụ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xứng đáng 5*"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Chị Bích Trâm
Trưởng Phòng Thương Hiệu
Công ty Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất Vũ Cường

"Tôi khá hài lòng với sự hợp tác của Luật Hoàng Phi. Tôi đánh giá cao chất lượng dịch vụ của Công ty. Hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác phát triển thương hiệu trong thời gian tới."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Chị Thanh Trà
Giám đốc
Công ty TNHH Thời Trang Sao Việt

"Tôi hợp tác với lãnh đạo Luật Hoàng Phiđã khá lâu. Mối quan hệ giữa lãnh đạo của Luật Hoàng Phi với Ngân hàng BIDV rất tốt trong các dịch vụ liên quan đến tín dụng, ngân hàng, tài chính. Tôi đánh giá cao phong cách làm việc chuyên nghiệp và thái độ nhiệt tình của Luật Hoàng Phi. Các bạn luôn hợp tác và làm việc với tâm thế hỗ trợ và đồng hành"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Vũ Cường
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."

Hotline: 1900.6557