• Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 838 Lượt xem

Quy định Phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Phụ lục hợp đồng lao động là gì?

Khái niệm phụ lục hợp đồng lao động được ghi nhận tại Điều 22 Bộ Luật lao động, cụ thể như sau:

Điều 22. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động. 

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động. 

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Tư vấn về Phụ lục hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động 2022

Trong giai đoạn giao kết hợp đồng lao động thì phụ lục của hợp đồng được sử dụng nhằm quy định chi tiết, giải thích rõ thêm một số điều khoản của hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động thì phụ lục hợp đồng được sử dụng nhằm sửa đổi, bổ sung nội dung của hợp đồng.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động, quy định này về cơ bản là tương thích với quy định tại khoản 2 Điều 403 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi”. 

Như vậy, có thể thấy, hợp đồng lao động không bắt buộc phải có phụ lục mà chỉ có trong hai trường hợp sau đây: 

– Quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng lao động, nội dung của phụ lục phải không được trái với nội dung của hợp đồng lao động; 

– Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng lao động. Loại phụ lục này thường được lập trong giai đoạn thực hiện hợp đồng lao động nhằm bổ sung, sửa đổi các nội dung ban đầu của hợp đồng… nhưng không được sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động. 

Quy định tại khoản 2 của điều luật: Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động có mục đích ngăn chặn việc người sử dụng lao động dùng phụ lục để thay đổi thời hạn dẫn đến việc gia hạn nhiều lần hợp đồng nhằm vô hiệu hóa quy định tại khoản 2 Điều 20 (ví dụ: Hai bên ký hợp đồng với thời hạn 12 tháng, khi được 11 tháng hai bên ký phụ lục điều chỉnh thời hạn thành 24 tháng và khi thực hiện được 23 tháng lại ký phụ lục thành thời hạn 36 tháng.

 Như vậy, về hình thức đây là 1 hợp đồng có thời hạn 36 tháng nhưng thực chất là 3 hợp đồng 12 tháng). Tuy nhiên, nếu hai bên đang ký hợp đồng lao động với thời hạn xác định nhưng thỏa thuận ký phụ lục để chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn thì có được chấp nhận không? Có bị coi là trái pháp luật không? Trong trường hợp này tác giả cho rằng, cần chấp nhận thỏa thuận về phụ lục hợp đồng lao động với sự giải thích của nguyên tắc: khuyến khích những thỏa thuận có lợi cho người lao động.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi