Trang chủ Thông tin cần biết Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Bình (Địa chỉ, Sđt, Email)
  • Thứ ba, 26/03/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 54 Lượt xem

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Bình (Địa chỉ, Sđt, Email)

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ hữu ích về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Bình bao gồm các thông tin như bộ máy lãnh đạo, chức năng, nhiệm vụ, số điện thoại liên hệ, lịch làm việc….vv.

Đôi nét về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, làm việc theo chế độ thủ trưởng. Giám đốc sở là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm:

– Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước,

– Đầu tư ngoài nước ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu;

– Đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân;

– Tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình

Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình như sau:

  1. Lãnh đạo Sở: 

Gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

  2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở:

– Văn phòng;

– Thanh tra;

– Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;

– Phòng Kinh tế ngành;

– Phòng Khoa giáo, Văn xã;

– Phòng Kinh tế đối ngoại;

– Phòng Đấu thầu – Thẩm định – Giám sát đầu tư;

Phòng Đăng ký kinh doanh;

– Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và Tư nhân:

   3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

– Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư.

Như vậy, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Bình

Thứ nhất: Về chức năng

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Bình cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký quỹ tín dụng nhân dân, đăng ký liên hiệp hợp tác xã; tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai: Về nhiệm vụ

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Bình thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

– Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của sở.

– Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp theo những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện việc đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền. Hướng dẫn phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

– Là đầu mối theo dõi, cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở địa phương.

– Ký duyệt và chịu trách nhiệm các văn bản của phòng; quản lý, sử dụng con dấu của phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Giám đốc Sở.

Thông tin liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Bình

Quý vị liên hệ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Bình theo các thông tin sau:

Địa chỉ : số 233 đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại : (0227) 3830 182

Email : dkkdtbinh@gmail.com

Thời gian làm việc của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Bình như sau:

Thứ Hai07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Ba07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Tư07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Năm07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Sáu07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ BảyNghỉ làm việc
Chủ Nhật, ngày lễ, tếtNghỉ làm việc

>>>>>> Tham khảo bài viết: Thủ tục thành lập công ty tại Thái Bình

Đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Thái Bình như thế nào?

Để đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Thái Bình, Quý vị thực hiện theo các bước chúng tôi hướng dẫn như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin cần thiết để đăng ký doanh nghiệp

Trước khi đăng ký doanh nghiệp thì cần chuẩn bị các thông tin cần thiết như loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn,….

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì sẽ có yêu cầu cụ thể về hồ sơ, thông thường hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Dự thảo điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.

+ Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực;

+ Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.

– Văn bản uỷ quyền cho người đại diện phần vốn nếu là tổ chức góp vốn vào thành lập công ty.

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp nếu có những vướng mắc cần được tư vấn quý khách hàng có thể liên hệ đến Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ.

Bước 3: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Sau khi hoàn tất hồ sơ sẽ nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình.

Bước 4: Nhận kết quả

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan quản lý sẽ thông báo bằng văn bản gửi đến người nộp hồ sơ.

Thông tin về hành chính công tỉnh Thái Bình

Theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND, Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh và quản lý về tổ chức, nhân sự, hành chính của Văn phòng UBND tỉnh. Trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình đặt tại Tầng 1, Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Trung tâm Hành chính công tỉnh là nơi thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định; niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các lợi công việc; hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; rà soát, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định hồ sơ của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính

Việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình chính là bước đột phá mạnh mẽ đối với nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo của tỉnh. Trung tâm lấy người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm trung tâm, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái Bình.

Thông tin liên hệ Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh Thái Bình như sau:

– Địa chỉ: Quảng trường 14-10, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
– Điện thoại: 1900.545.567 – Email: tthcc@thaibinh.gov.vn 

Hiện nay, để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thái Bình, Quý vị truy cập website https://dichvucong.thaibinh.gov.vn/ thực hiện đăng ký tài khoản để tiến hành các thủ tục.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi liên quan đến Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Bình, Quý vị có 

Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi