Trang chủ Thông tin cần biết Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên (Địa chỉ, sđt, lịch làm việc)
  • Thứ hai, 25/03/2024 |
  • Thông tin cần biết |
  • 51 Lượt xem

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên (Địa chỉ, sđt, lịch làm việc)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ trong bài viết này. Mời Qúy vị theo dõi nội dung

Giới thiệu về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển, gồm:

– Quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch đầu tư công;

– Cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực kinh tế, thu hút nguồn lực đầu tư, cơ cấu lại kinh tế, triển khai mô hình kinh tế mới, phương thức kinh doanh mới, thực hiện điều phối phát triển vùng, liên vùng;

– Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

– Đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ gia đình và tổ chức kinh tế khác;

– Tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tinh Hưng Yên có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên tại số 8 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên

Theo Thông tin đăng tải tại website Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh là Ông Trịnh Văn Diễn – Điện thoại: 02213.568899.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên thực hiện các hoạt động:

– Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý chung và chịu trách nhiệm toàn diện mọi hoạt động của Sở; là chủ tài khoản, là người phát ngôn của Sở; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách và vốn ngoài ngân sách (trực tiếp ký văn bản xin ý kiến sở, ngành, cơ quan có liên quan, để thẩm định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách); phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua – khen thưởng, pháp chế, cải cách hành chính.

– Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành các phòng, đơn vị sau: Thanh tra.

– Thực hiện nhiệm vụ của thành viên các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác của tỉnh khi là thành viên.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên

Theo Điều 15 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp thì  nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng đăng ký kinh doanh nói chung và Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên nói riêng như sau:

Phòng đăng ký kinh doanh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh nghiệp.

– Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

– Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cơ quan quản lý thuế tại địa phương và theo yêu cầu của Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 216 Luật Doanh nghiệp.

– Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

– Kiểm tra, giám sát Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đăng ký hộ kinh doanh.

– Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Nghị định này.

– Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

– Đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Số điện thoại, địa chỉ, giờ làm việc Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ, có chức năng tham mưu lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong phạm vi địa phương về các lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, các vấn đề về doanh nghiệp (gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do địa phương quản lý), kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; Thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 

Địa chỉ phòng đăng ký kinh doanh Hưng Yên: Số 8 đường Chùa Chuông, P. Hiến Nam, TP. Hưng Yên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên: 0221.3863929.

Giờ làm việc phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên

Thứ Hai07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Ba07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Tư07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Năm07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ Sáu07:30–11:30, 13:00–17:00
Thứ BảyNghỉ làm việc
Chủ Nhật, ngày lễ, tếtNghỉ làm việc

>>>>>> Xem thêm bài viết: Thủ tục thành lập công ty tại Hưng Yên

Đăng ký kinh doanh online tại Hưng Yên

Quý vị có thể đăng ký giấy phép kinh doanh online được trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Khi Quý vị đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, Hồ sơ đăng ký sẽ đủ yêu cầu của Luật Doanh nghiệp và văn bản liên quan quy định nhưng được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Giá trị pháp lý của văn bản điện tử và bản giấy là ngang nhau.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh online

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến gồm:

– Với Doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

– Với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, hồ sơ gồm

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

1/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

2/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

3/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

–  Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hồ sơ gồm: 

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty.

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

1/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

2/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

3/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Đối với công ty hợp danh, hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

+ Điều lệ công ty;

+ Danh sách thành viên;

+ Bản sao các giấy tờ sau đây:

1/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

2/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh online

Để có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp thì Quý vị phải có tài khoản đăng nhập hệ thống. Khi nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh, người xác thực hồ sơ phải có Tài khoản đăng ký kinh doanh.Còn Khi Quý vị nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng thì sẽ phải gán Chữ ký số công cộng vào tài khoản.

Điều kiện để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh: Phải điền đẩy đủ và chính xác thông tin cá nhân kèm giấy tờ chứng thực hợp lệ.

Người ký hoặc xác thực hồ sơ phải là: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc là người đại diện theo pháp luật được uỷ quyền.

Như đã trình bày ở trên, Nội dung hồ sơ online sẽ giống như khi nộp trực tiếp nhưng chuyển thành dạng văn bản điện tử.

+ Quý vị sẽ nhập thông tin tài liệu cần có giống như hồ sơ bằng giấy

+ Scan tài liệu và tải tài liệu đính kèm lên hồ sơ điện tử

+ Ký và nộp hồ sơ. Ở phần này cần có tên, danh sách, chức danh của người ký.

Bước 3: Theo dõi tình trạng hồ sơ; sửa đổi bổ sung nếu có, và nhận kết quả đăng ký

Sau khi nộp hồ sơ điện tử, người dùng có thể theo dõi tình trạng hồ sơ đang ở trong trạng thái đã được chấp nhận hay chưa. Nếu có thiếu sót,thay đổi hoặc sửa chữa thông tin thì người dùng có thể thực hiện trên tài khoản của mình chứ không cần qua Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Trong giai đoạn này Quý vị có thể nhận được các giấy tờ sau đến địa chỉ email đã đăng ký:

+ Giấy biên nhận sau khi thanh toán thành công

+ Phiếu xác nhận thanh toán

+ Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ: Sau khi phòng đăng ký kinh doanh xem xét hồ sơ

+ Thông báo hồ sơ hợp lệ (với trường hợp nộp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh): Sau khi cơ qua thuế cấp mã số cho doanh nghiệp

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Sau khi được chấp nhận hồ sơ.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Hoàng Phi liên quan đến Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hưng Yên. Quý độc giả có những băn khoăn, vướng mắc hoặc có nhu cầu thực hiện đăng ký kinh doanh tại tỉnh Hưng Yên giá rẻ, trọn gói hãy liên hệ ngay tới chúng tôi qua Hotline 0981.378.999 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Giang có nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; cấp hoặc từ chối cấp đăng ký doanh...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam

Phòng Đăng ký Kinh doanh tỉnh Hà Nam là phòng chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở về lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên phạm vi toàn...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước (SĐT, Email, Địa chỉ)

Thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phước được chúng tôi tổng hợp, chia sẻ tới Quý độc giả trong bài viết này. Do đó, Quý vị đừng bỏ...

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ ở đâu?

Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Phú Thọ có nhiệm vụ Hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh...

SĐT, Địa chỉ Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc

Để giúp Quý độc giả có thêm thông tin về Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi thực hiện bài viết với những chia sẻ này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi