• Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1210 Lượt xem

Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động

Phạm vi điều chỉnh nhằm xác định các quan hệ xã hội do BLLĐ điều chỉnh. Phạm vi điều chỉnh xác định tính độc lập của quy phạm pháp luật trong BLLĐ so với các văn bản pháp luật khác.

Phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động là gì?

Theo Điều 1 Bộ luật lao động hiện hành thì phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. 

Bình luận về phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động

Phạm vi điều chỉnh nhằm xác định các quan hệ xã hội do BLLĐ điều chỉnh. Phạm vi điều chỉnh xác định tính độc lập của quy phạm pháp luật trong BLLĐ so với các văn bản pháp luật khác. 

Phạm vi điều chỉnh của bộ luật lao động bao gồm 3 nhóm vấn đề chính: (i) Tiêu chuẩn lao động; (ii) Quan hệ lao động và các quan hệ liên quan; (iii) Quản lý nhà nước về lao động. 

Tiêu chuẩn lao động do ILO ban hành dưới hình thức các công ước và khuyến nghị. Trong số gần 200 tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO có 04 nhóm tiêu chuẩn lao động cơ bản/cốt lõi thể hiện trong 08 công ước bắt buộc các nước thành viên của ILO phải thực hiện. Các nhóm tiêu chuẩn lao động cơ bản bao gồm: Xóa bỏ lao động cưỡng bức – Xóa bỏ lao động trẻ em – Chống phân biệt đối xử trong lao động – Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể. BLLĐ không có chương riêng về tiêu chuẩn lao động nhưng xuyên suốt các chương, điều của BLLĐ những nội dung cốt lõi của tiêu chuẩn lao động quốc tế đều được ghi nhận. 

Quan hệ lao động do luật lao động điều chỉnh bao gồm: Quan hệ lao động cá nhân (giữa người lao động với người sử dụng lao động) và quan hệ lao động tập thể (giữa tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở với tổ chức đại diện người sử dụng lao động hoặc/và người sử dụng lao động). Quan hệ liên quan đến quan hệ lao động bao gồm: Quan hệ việc làm, quan hệ đào tạo, quan hệ bồi thường thiệt hại, quan hệ bảo hiểm trong lĩnh vực lao động, quan hệ đại diện các bên trong lĩnh vực lao động, quan hệ tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động, quan hệ đình công.

Tham gia các mối quan hệ nói trên, BLLĐ ghi nhận nội dung quyền và các biện pháp bảo đảm thực thi quyền cũng như xác định phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm với các chủ thể trong quan hệ. 

Quản lý nhà nước về lao động thuộc phạm trù luật công trong quan hệ lao động. BLLĐ quy định nội dung, thẩm quyền, phương thức quản lý nhà nước về lao động nhằm xác định vai trò của Nhà nước trong quản lý, tạo lập môi trường, thể chế cho sự vận hành và phát triển của quan hệ lao động ở Việt Nam.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (10 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu quyết định thưởng lễ 30/4 và 1/5 năm 2023

Theo Luật Lao động hiện hành tại Việt Nam, việc thưởng lễ 30/4 và 1/5 là một quyền lợi của người lao động và không bắt buộc cho các doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp quyết định thưởng lễ cho nhân viên, thì phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, bao gồm Luật Lao động và các quy định khác về chế độ thưởng của doanh...

Doanh nghiệp có bắt buộc phải thành lập công đoàn không?

Kể từ ngày kết thúc đại hội thành lập công đoàn cơ sở, sau 10 ngày, đơn vị phải tổ chức họp ban chấp hành công đoàn, cuộc họp sẽ phải bầu ra ban thường vụ và các chức danh trong công...

Giỗ Tổ Hùng Vương 2023 được nghỉ mấy ngày?

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày để tất cả mọi người trên khắp đất nước Việt Nam tưởng nhớ đến công ơn của các Vua Hùng dựng nước. Lễ được tổ chức long trọng hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ....

30/4 -1/5 năm 2023 nghỉ mấy ngày?

Theo điều 112 Bộ luật lao động đã trích dẫn trên đây, 30/4 và 1/5 người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương đúng 2 ngày này ( 30/4 nghỉ 1 ngày và 1/5 nghỉ 1...

1/1/2023 shipper có làm việc không?

Khách hàng quan tâm đến 1/1/2023 shipper có làm việc không? vui lòng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm thông tin hữu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi