Trang chủ bộ luật lao động

bộ luật lao động

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Phân tích điều 111 bộ luật lao động

Thứ ba, 14/05/2024

Phân tích điều 111 bộ luật lao động sẽ giúp người đọc, những người lao động sẽ hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của bản thận trong quá trình làm...

Thời gian nghỉ giữa giờ ngày làm việc như thế nào?

Thứ hai, 13/05/2024

Trong bộ luật Lao động quy định rõ về các quyền, nghĩa vụ của người lao động trong quan hệ lao động. Trong đó, có những quy định cụ thể về ngày, giờ làm việc và thời giờ nghỉ...

Phân tích Điều 115 Bộ luật Lao động mới nhất

Thứ hai, 13/05/2024

Quan hệ lao động là quan hệ xã hội được hình thành giữa người lao động làm công ăn lương, quan hệ này phát sinh dựa trên cơ sở hợp đồng lao động. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, vì những lý do khác nhau như công việc riêng (cưới hỏi, ma chay,…) mà người...

Phân tích Điều 104 bộ luật lao động

Thứ hai, 13/05/2024

Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về quy chế thưởng và hình thức thưởng của người sử dụng lao động trong nội bộ công ty mình. Theo quy đó người sử dụng lao động thưởng căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao...

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14

Thứ ba, 24/05/2022

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2020 chính thức thay thế cho Bộ luật lao động năm 2012 có thêm nhiều điểm mới, Quý độc giả cần lưu ý qua bài viết để tránh bỏ lỡ thông tin quan...

Sau khi nghỉ sinh con quay lại làm việc thì chỗ làm việc không còn xử lý thế nào?

Thứ hai, 13/05/2024

Sau thời gian nghỉ thai sản sinh con, tôi quay lại làm việc nhưng chỗ làm việc của tôi không còn và giám đốc cho tôi nghỉ một thời gian. Trường hợp này tôi phải xử lí thế nào và Giám đốc công ty làm vậy có đúng với quy định của pháp luật...

Phân tích điều 48 bộ luật lao động

Thứ hai, 13/05/2024

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp pháp luật có quy định...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi