Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Hành chính Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân

Phiếu lý lịch tư pháp là một biểu mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm ghi nhận lý lịch tư pháp của người kê khai thông tin. Phiếu lý lịch tư pháp là văn bản chứng minh cá nhân có hay không các án tích, bản án, quyết định xử phạt của Tòa án, có đang bị cấm đảm nhiệm chức vụ…

Đối với các chủ thể có nhu cầu xin việc, đi nước ngoài, … thì cần xin giấy xác nhận lý lịch tư pháp. Ngày nay việc xin cấp phiếu lý lịch tư pháp đến cơ quan có thẩm quyền ngày càng trở nên phổ biến. Để giúp việc xin cấp phiếu lý lịch tư pháp có thể nhanh chóng và thuận lợi thì các chủ thể có nhu cầu trước khi thực hiện thủ tục hành chính này nên tìm hiểu kỹ các loại mẫu, cách ghi thông tin theo quy định. Việc xác định các mẫu tờ khai cấp phiếu lý lịch tư pháp giúp việc thực hiên nhanh hơn. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề bài viết chúng tôi xin đưa ra nội dung giải đáp Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân đến độc giả.

Phiếu lý lịch tư pháp là gì?

Để xác định chính xác Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân thì bài viết sẽ giải đáp về Phiếu lý lịch tư pháp là gì trước. Căn cứ theo quy định tại điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định về phiếu lý lịch tư pháp như sau:

4. Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích, bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản”.

Như vậy có thể phiếu lý lịch tư pháp là một biểu mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm ghi nhận lý lịch tư pháp của người kê khai thông tin. Phiếu lý lịch tư pháp là văn bản chứng minh cá nhân có hay không các án tích, bản án, quyết định xử phạt của Tòa án, có đang bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp bị Tòa án tuyên bố phá sản. Mẫu phiếu lý lịch tư pháp thường được sử dụng là một loại giấy tờ trong hồ sơ xin việc ở một số cơ quan, hồ sơ xin visa đi nước ngoài hoặc nhiều mục đích khác nhau. Vậy Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân ra sao sẽ được giải đáp ở phần tiếp theo của bài viết.

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân

 Hiện nay theo thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định về Mẫu tờ khai cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 cho cá nhân theo mẫu số 03/2013/TT-LLTP đã được ban hành. Cụ thể nội dung chi tiết Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân được chúng tôi điền chi tiết như sau bạn đọc có thể tham khảo trước:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

 Kính gửi: Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

1. Tên tôi là(1) NGUYỄN VĂN A

2. Tên gọi khác (nếu có):NGUYỄN VĂN A

3. Giới tính: Nam

4. Ngày, tháng, năm sinh: 26/06/1990

5. Nơi sinh(2) : Thanh Lãng – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Nơi thường trú (3): Thanh Lãng – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

9. Nơi tạm trú(4) : Thanh Lãng – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :135251789 (5) Cấp ngày: 15 tháng 09 năm 2012 Tại: CA Vĩnh Phúc

11. Họ tên cha: Nguyễn Văn B  Ngày/tháng/năm sinh: 06/02/1950

12. Họ tên mẹ: Nguyễn Thị C Ngày/tháng/năm sinh: 15/10/1958

13. Họ tên vợ/chồng: Nguyễn Thị D Ngày/tháng/năm sinh: 10/10/1993

14. Số điện thoại/e-mail: 0966136920

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú Nghề nghiệp, nơi làm việc (6)
2004-2007 Thanh Lãng – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc Học sinh
2007-2010 Thanh Lãng – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc Làm ruộng tại Thanh Lãng – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
2010-2021  Thanh Lãng – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc Công nhân công ty TNHH A tại KCN Bá Hiến xã Bá Hiến – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (7):  Số 1    X              Số 2

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):          Có                 Không

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Làm hồ sơ đi nước ngoài

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:02 Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

                                                                     Thanh lãng ngày 19 tháng 06 năm 2021

                                                                                                Người khai

                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

Như vậy, khi điền Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân thì chủ thể cần để ý các nội dung sau:

Mục “kính gửi” Gửi đến Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố hoặc trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Cụ thể Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân gửi sở tư pháp tỉnh/thành phố.

(1) Tên: Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.

(2) Nơi sinh: Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.

(3, 4) Nơi thường trú, nơi tạm trú: Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.

(5) Giấy CMND/Hộ chiếu: Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.

(6) Nghề nghiệp: Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

(7) Yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi giải đáp về Mẫu tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân chi tiết theo quy định mới nhất hiện nay. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào về nội dung tư vấn bạn đọc có thể liên hệ lại cho chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557