Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 586 Lượt xem

Hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là quyền của hai bên trong quan hệ hợp đồng lao động, do đó vì một lý do nào đó họ có thể lựa chọn từ bỏ quyền của mình mặc dù đã thông báo về việc thực hiện nó cho phía bên kia, nhưng nó hoàn toàn không thuần túy là ý chí của một bên.

Quy định về Hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

Điều 38. Hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

Mỗi bên đều có quyền hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được bên kia đồng ý. 

Bình luận quy định về Hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là quyền của hai bên trong quan hệ hợp đồng lao động, do đó vì một lý do nào đó họ có thể lựa chọn từ bỏ quyền của mình mặc dù đã thông báo về việc thực hiện nó cho phía bên kia, nhưng nó hoàn toàn không thuần túy là ý chí của một bên. 

Hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cần lưu ý: (i) Đây là quyền của bên đã thông báo việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; (ii) Thông báo hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải bằng văn bản và trước khi hết thời hạn báo trước; (iii) Phải được sự đồng ý của phía bên kia.

Như vậy, về bản chất đây là sự thỏa thuận của hai bên về hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bởi vì, khi một bên đã đơn phương thông báo chấm dứt hợp đồng thì phía bên kia có sự chuẩn bị nhân sự mới (người sử dụng lao động) hoặc chỗ làm việc mới (người lao động), do vậy, khi bên thông báo đơn phương hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải có sự đồng ý của phía bên kia để tránh xáo trộn hoặc gây bất ổn cho hai bên hoặc bên thứ ba.

Thêm nữa, quy định này cũng nhằm tăng cường tính trách nhiệm và ý thức của bên có thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tránh sự tùy tiện và lạm dụng quy định.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi