Trang chủ » Lao động » Hỏi đáp luật lao động » Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động

Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động

(Cập nhật: 31/08/2018 | 14:50)

Điều 62 Bộ luật quy định trường hợp người lao động có quan hệ tuyển dụng, đang là người làm công ăn lương tại doanh nghiệp với doanh nghiệp ký kết, thực hiện hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề.

1.  Quy định của pháp luật lao động về hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề:

Theo quy định Điều 62 Bộ luật lao động 2012 về hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề:

“1.  Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a, Nghề đào tạo;

b, Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

c, Chi phí đào tạo;

d, Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

e, Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

3, Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.”

Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động

Hợp đồng đào tạo nghề

2. Bình luận về quy định hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề:

Điều 62 Bộ luật quy định trường hợp người lao động có quan hệ tuyển dụng, đang là người làm công ăn lương tại doanh nghiệp với doanh nghiệp ký kết, thực hiện hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề. Việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề có thể được thực hiện ở trong nước hoặc ở nước ngoài; có thể sử dụng nguồn tài chính từ doanh nghiệp hoặc từ đối tác của doanh nghiệp tài trợ; đều phải ký hợp đồng đào tạo nghề.

Để tránh tình trạng người lao động sau khi được đào tạo bỏ doanh nghiệp đi làm việc cho doanh nghiệp khác hoặc tự thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh tạo nên sự cạnh tranh với chính doanh nghiệp đã đào tạo người lao động; làm mất cơ hội, chi phí cơ hội đối với người lao động khác và của doanh nghiệp, đồng thời để bảo đảm xác định rõ trách nhiệm của hai bên, tránh việc người sử dụng lao động yêu cầu người lao động bồi thường vượt quá các khoản chi phí đào tạo, pháp luật quy định trong trường hợp đó hai bên phải ký hợp đồng đào tạo nghề. Trong hợp đồng đào tạo nghề cần ghi rõ loại nghề được đào tạo để bảo đảm đó thực chất là đào tạo nghề, tránh tình trạng đó chỉ là một cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm…; địa điểm đào tạo (trường, lớp nào, ở đâu); các chi phí đào tạo với các khoản chi hợp lệ, hợp pháp theo chương trình đào tạo có thể được chứng minh qua các chứng từ hợp lệ; thời hạn người lao động cam kết làm việc cho người sử dụng lao động sau khi kết thúc đào tạo; trách nhiệm của hai bên, trong đó có ghi rõ trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo của người lao động.

Xung quanh các điều khoản của hợp đồng đào tạo nghề nêu trên cần lưu ý một số điểm quan trọng sau đây:

1.  Hai bên phải xác định rõ loại nghề được đào tạo, trình độ được đào tạo ở cấp độ nào, loại bằng cấp, chứng chỉ được cấp qua hệ thống đào tạo đó. Không nên ghi chung chung là học nghề, đào tạo nghề phục vụ công việc mà phải ghi rõ loại chuyên môn và trình độ nghề được đào tạo nhằm tránh nhầm lẫn hoặc xung đột khi xác định bản chất của sự việc.

2. Các bên phải thoả thuận và ghi rõ các chi phí làm cơ sở xác định trách nhiệm (nếu cần). Các chi phí phải ghi rõ chi tiết từng khoản chi cụ thể.

3. Trong hợp đồng ghi rõ thời gian người lao động cam kết làm việc cho doanh nghiệp đã đào tạo khi cần thiết cần xác định rõ hình thức trách nhiệm trong trường hợp người lao động học xong không làm việc cho doanh nghiệp để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng lao động nhưng ngược lại cũng không làm khó cho người lao động trong trường hợp không thể tiếp tục thực hiện được hợp đồng lao động với lý do chính đáng.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.