Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Giao kết nhiều hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động 2024
  • Thứ tư, 03/01/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 592 Lượt xem

Giao kết nhiều hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động 2024

Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Quy định về giao kết nhiều hợp đồng lao động như thế nào?

Điều 19. Giao kết nhiều hợp đồng lao động

1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

2. Người lao động đồng thời gian kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.

Tư vấn về giao kết hợp đồng lao động theo Bộ luật lao động 2024

Điều 19 quy định nhằm cụ thể quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động. Theo đó, người lao động có quyền lựa chọn, quyết định số lượng quan hệ lao động mà mình tham gia với điều kiện thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết trong từng hợp đồng.

Về quy định này, vẫn còn xuất hiện những ý kiến băn khoăn liên quan đến việc áp dụng BLLĐ trong trường hợp nói trên, cụ thể:

(i) Về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi – Đối với người lao động tham gia nhiều quan hệ lao động mà tổng thời gian làm việc cộng lại vượt quá 8 giờ/ngày (ví dụ: hợp đồng 1: 4 giờ/ngày; hợp đồng 2:6 giờ/ngày) thì có bị coi là vi phạm hay không? Tương tự vấn đề làm thêm giờ, nghỉ hàng năm cũng vậy.

(ii) Về tiền lương: Theo quy định, tiền lương của người lao động không thấp hơn tiền lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước, quy định này áp dụng cho từng hợp đồng hay với tất cả các hợp đồng? Nếu áp dụng với từng hợp đồng thì mức lương tối thiểu của người lao động lại rất cao – Ví dụ: hợp đồng 1 làm 4 giờ/ngày; hợp đồng 2 làm 4 giờ/ ngày, trường hợp này người lao động làm tổng cộng 8 giờ/ngày nhưng mức lương tối thiểu lại gấp đôi người làm 1 hợp đồng có thời gian làm việc 8 giờ/ngày.

Các tình huống trên cho thấy, điều quan trọng ở đây là cần thống nhất nhận thức về quy định liên quan đến thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương… là trách nhiệm của người sử dụng lao động hoặc người lao động hay trách nhiệm của cả hai bên và vai trò của Nhà nước. 

Người lao động khi giao kết nhiều hợp đồng lao động thì quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn được đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

Về bảo hiểm xã hội, theo quy định tại khoản 4 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà giao kết nhiều hợp đồng lao động thì: “Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên”. 

Về bảo hiểm y tế, theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì: “Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất”. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì: “Người lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên, đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất, đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động”. 

Dựa trên cơ sở các quy định pháp luật nói trên thì nếu người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì: 

– Bảo hiểm xã hội: Chỉ tham gia ở một nơi ký hợp đồng lao động đầu tiên, những nơi khác không phải tham gia. 

– Bảo hiểm y tế: Chỉ tham gia nơi ký hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất, những nơi khác không phải tham gia.

– Bảo hiểm thất nghiệp: Chỉ tham gia ở một nơi ký hợp đồng lao động đầu tiên, những nơi khác không phải tham gia. 

– Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Phải tham gia tất cả mọi nơi nếu ký hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi