Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Đăng ký nội quy lao động theo quy định Bộ luật lao động mới nhất
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 573 Lượt xem

Đăng ký nội quy lao động theo quy định Bộ luật lao động mới nhất

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Quy định về Đăng ký nội quy lao động theo Bộ luật lao động

Điều 119. Đăng ký nội quy lao động

1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động. 

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

4. Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

5. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định tại Điều này

Tư vấn về Đăng ký nội quy lao động theo Bộ luật lao động

Điều luật này quy định về đối tượng đăng ký nội quy lao động, thời hạn đăng ký nội quy lao động và cơ quan có thẩm quyền đăng ký nội quy lao động. 

Về đối tượng đăng ký nội quy lao động: Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì phải đăng ký nội quy lao động. Còn sử dụng dưới 10 người lao động, người sử dụng lao động không phải đăng ký nội quy. 

– Cơ quan có thẩm quyền đăng ký nội quy lao động là cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tức là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động (tức Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. 

– Về thủ tục và thời hạn: 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan đăng ký thỏa ước thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại. 

Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì sau khi nội quy lao động đã được đăng ký có trách nhiệm gửi bản nội quy đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Đăng ký nội quy lao động là thủ tục bắt buộc mà người sử dụng lao động phải thực hiện nhằm bảo đảm tính hợp pháp của bản nội quy lao động. Nội quy lao động liên quan đến các nghĩa vụ mà người lao động phải tuân thủ trong quá trình thực hiện quan hệ lao động nhưng lại do người sử dụng lao động ban hành nên cần phải có sự xem xét của Cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để tránh sự lạm quyền của người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, nội quy lao động cũng được xem là “nguồn” của luật lao động nên để bảo đảm tính hợp pháp, nội quy lao động cũng cần phải được tiến hành theo những thủ tục chặt chẽ. 

BLLĐ năm 2012 có quy định: “Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh” (khoản 1 Điều 120). Tuy nhiên, thuật ngữ “cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh” không rõ nên thực tế đã dẫn đến những cách hiểu khác nhau khi xác định cơ quan có thẩm quyền đăng ký nội quy lao động (gây nhầm sang UBND cấp tỉnh, bởi UBND cấp tỉnh cũng có thẩm quyền quản lý nhà nước về lao động). Chính vì vậy, BLLĐ năm 2019 đã quy định rõ hơn cơ quan này, đó là cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh. 

Bên cạnh đó, một trong những điểm mới của BLLĐ năm 2019 so với BLLĐ năm 2012 về cơ quan có thẩm quyền đăng ký nội quy lao động, đó là cho phép cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định thay vì chỉ có cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh như BLLĐ năm 2012. Quy định này được đánh giá phù hợp với thực tiễn ở một số địa phương, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

Tại những địa phương này, số lượng doanh nghiệp tương đối lớn trong khi số lượng công chức của các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội còn ít nên dễ dẫn đến tình trạng “quá tải” trong việc đăng ký nội quy lao động và chậm tiến độ, vượt quá thời gian quy định. Bởi vậy, việc cho phép các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ vào điều kiện cụ thể có thể ủy quyền cho các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đăng ký nội quy sẽ khắc phục được tình trạng này. 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi