Trang chủ » Lao động » Tư vấn luật lao động » Tư vấn tuyển dụng công chức qua Tổng đài 1900 6557

Tư vấn tuyển dụng công chức qua Tổng đài 1900 6557

(Cập nhật: 02/10/2018 | 12:43)

Tôi muốn được Luật sư tư vấn về các vấn đề liên quan đến thi tuyển công chức? Quý khách hàng hãy gọi điện đến Tổng đài 1900 6557 để được các chuyên viên và luật sư giàu kinh nghiệm tư vấn cho quý khách hàng

Để có một công việc ổn định và lâu dài nhiều đã hướng đến làm việc cho các cơ quan Nhà nước (vị trí công chức). Tuy nhiên, để trở thành công chức hay viên chức thì phải trải qua giai đoạn chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, thi và nhận kết quả. Để hiểu rõ hơn về quy trình tuyển dụng công chức, Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6557 xin được tư vấn cụ thể để cung cấp thêm cho khách hàng.

Tư vấn tuyển dụng công chức qua Tổng đài 1900 6557

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN 1900 6557 xin được tư vấn quý khách hàng như sau:

1. Về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển

Lưu ý:

+ Riêng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển do cơ quan sử dụng công chức xây dựng trên cơ sở bản mô tả công việc gắn với chuyên ngành đào tạo, các kỹ năng, kinh nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức của vị trí dự tuyển

+ Khi quy định và thông báo các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, cơ quan quản lý công chức không phân biệt loại hình đào tạo và văn bằng, chứng chỉ (chính quy, tại chức, liên thông, chuyên tu, từ xa, theo niên hạn hoặc theo tín chỉ), không phân biệt trường công lập và trường ngoài công lập

Như vậy, để trở thành một công chức, người đó phải là công dân Việt Nam, đủ độ tuổi theo quy định của pháp luật, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe tốt và có đơn dự tuyển, có lý lịch và có chứng chỉ phù hợp với vị trí công việc đang tuyển dụng.

Tư vấn tuyển dụng công chức qua Tổng đài 1900 6557

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

3. Thời gian và môn thi

* Đối với trường hợp thi tuyển công chức loại D:

– Môn kiến thức chung: hình thức thi là thi viết với thời gian 120 phút

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm thời gian 30 phút;

– Môn ngoại ngữ: thi viết thời gian 60 phút hoặc thi vấn đáp thời gian từ 15 đến 30 phút (nếu tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ);

– Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút (nếu tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi yêu cầu phải có trình độ tin học)

* Đối với trường hợp thi tuyển công chức loại C

– Môn kiến thức chung: thi viết thời gian 180 phút

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút

– Môn ngoại ngữ: thi viết thời gian 90 phút hoặc thi vấn đáp thời gian từ 15 đến 30 phút;

– Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.

* Lưu ý:

– Đối với trường hợp thi tuyển công chức vào vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học thì môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học. Thời gian thi ngoại ngữ hoặc tin học do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Đối với trường hợp thi tuyển công chức vào vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số thì môn thi ngoại ngữ được thay thế bằng thi tiếng dân tộc thiểu số. Thời gian thi tiếng dân tộc thiểu số do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

–  Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

4. Quyết định tuyển dụng và nhận việc

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

+  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

+ Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Lưu ý:  Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển quy định tại khoản 2 Điều này.

– Sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật.

–  Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, trong thời hạn 15 ngày làm việc, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển; trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức.

–  Người được tuyển dụng vào công chức phải đến nhận việc trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức thi tuyển công chức) hoặc quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức xét tuyển công chức)

Tư vấn tuyển dụng công chức qua Tổng đài 1900 6557

PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ VỚI TỔNG ĐÀI TƯ VẤN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 19006557

Thứ nhất: Quý khách hàng hãy liên hệ qua Tổng đài tư vấn: 19006557 nhánh số 7. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình và Luật sư tư vấn luật lao động giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết sẽ mang lại câu trả lời hài lòng quý khách hàng về những vấn đề liên quan tới tuyển dụng viên chức

Thứ hai: Ngoài phương thức trên quý khách hàng có thể gửi thư qua địa chỉ email lienhe@luathoangphi.vn, chúng tôi sẽ biên tập các câu hỏi của quý khách hàng và trả lời trong thời gian sớm nhất, tuy nhiên số lượng câu hỏi gửi về email của Công ty Luật Hoàng Phi rất nhiều nên thời gian trả lời có thể kéo dài từ 3 đến 5 ngày.

Chính bởi vậy: 

– Để được giải đáp ngay thắc mắc và tiết kiệm thời gian, khách hàng nên lựa chọn việc tư vấn bảo hiểm xã hội qua Tổng đài tư vấn 1900 6557 

Tổng đài tư vấn 1900 6557 hoạt động liên tục vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian từ 8h00 đến 22h hàng ngày

Mọi vấn đề thắc mắc của bạn sẽ được Tổng đài tư vấn công chức: 19006557 giải quyết ngay khi tiếp nhận thông tin.