Trang chủ » Đất đai » Hỏi đáp luật đất đai » Trường hợp nào được thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Trường hợp nào được thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

(Cập nhật: 20/10/2018 | 14:24)

năm 2008 gia đình tôi có được ông nội cho một mảnh đất để làm nhà và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi ông nội tôi mất, chú tôi (em trai của Bố) có tranh chấp phần đất mà ông nội tôi để lại. Chú tôi đã làm đơn khiếu nại cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi không đúng thủ tục vì khi cấp giấy các con của ông nội tôi không được biết và đề nghị cơ quan xem xét thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình tôi.

Câu hỏi:

Kính gửi luật sư, năm 2008 gia đình tôi có được ông nội cho một mảnh đất để làm nhà và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi ông nội tôi mất, chú tôi (em trai của Bố) có tranh chấp phần đất mà ông nội tôi để lại. Chú tôi đã làm đơn khiếu nại cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi không đúng thủ tục vì khi cấp giấy các con của ông nội tôi không được biết và đề nghị cơ quan xem xét thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình tôi. Trong quá trình làm hợp thức hóa nhà gia đình tôi thực hiện rất minh bạch và được chính cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp hợp pháp. Luật sư cho tôi hỏi, trường hợp này của gia đình tôi có bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Trả lời:

Luật Hoàng Phi xin được giải đáp thắc mắc về lĩnh vực đất đai của bạn như sau:

Trường hợp nào được thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Trường hợp nào được thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Cần chú ý rằng việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quyết định phải dựa trên cơ sở đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai (Điều 106 Luật đất đai 2013).

Như vậy, đối với trường hợp gia đình bạn việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không còn phụ thuộc vào kết quả xem xét của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và kết quả của thanh tra các cấp sau khi đã thẩm tra. Nếu qua thẩm tra kết luận là Giấy chứng nhận quyền cấp trái với quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Trường hợp cho rằng việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước là không đúng, gia đình bạn có thể làm đơn khiếu nại tới cơ quan nhà nước đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.

Trong trường hợp cần tư vấn luật đất đai thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT  MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.