Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Trả lương thông qua người cai thầu như thế nào?
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 908 Lượt xem

Trả lương thông qua người cai thầu như thế nào?

Nơi nào sử dụng người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự thì người sử dụng lao động là chủ chính phải có danh sách và địa chỉ của những người này kèm theo danh sách những người lao động làm việc với họ và phải bảo đảm việc họ tuân thủ quy định của pháp luật về trả lương, an toàn, vệ sinh lao động.

Quy định về trả lương thông qua người cai thầu mới nhất

Điều 100. Trả lương thông qua người cai thầu

1. Nơi nào sử dụng người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự thì người sử dụng lao động là chủ chính phải có danh sách và địa chỉ của những người này kèm theo danh sách những người lao động làm vic với họ và phải bảo đảm việc họ tuân thủ quy định của pháp luật về trả lương, an toàn, vệ sinh lao động.

2. Trường hợp người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự không trả lương hoặc trả lương không đầy đủ và không bảo đảm các quyền lợi khác cho người lao động thì người sử dụng lao động là chủ chính phải chịu trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi cho người lao động. 

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động là chủ chính có quyền yêu cầu người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự đền bù hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật. 

Tư vấn về trả lương thông qua người cai thầu

Trả lương thông qua người cai thầu là trả lương thông qua khâu trung gian, người cai thầu thay mặt trả lương cho người lao động nhưng người sử dụng lao động vẫn là chủ chính, phải chịu trách nhiệm về việc trả lương này với vai trò bên người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. 

Trong kinh tế thị trường, việc sử dụng người cai thầu và trả lương thông qua người cai thầu khá phổ biến, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, nông, lâm ngư nghiệp. Người cai thầu đóng vai trò trung gian giữa người sử dụng lao động và người lao động nhưng tính chất trung gian ở đây không phải mang tính kết nối mà thể hiện vai trò thay người sử dụng trong việc đứng ra quản lý, điều hành và bảo đảm các quyền lợi trực tiếp cho người lao động.

Tuy nhiên, do tính chất trung gian này nên trong thực tế nhiều trường hợp có sự vụ lợi từ phía người cai thầu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo đảm quyền lợi của người lao động, nhưng khi có tranh chấp phát sinh thì những người cai thầu này lại không phải là chủ thể trực tiếp trong quan hệ lao động, do đó từ Bộ luật năm 1994 đến nay đều quy định trường hợp người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự không trả lương hoặc trả lương không đầy đủ và không bảo đảm các quyền lợi khác cho người lao động thì người sử dụng lao động là chủ chính phải chịu trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi cho người lao động.

Đây chính là quy định theo cơ chế ưu tiên bảo đảm các quyền lợi chính đáng đối với người lao động trước theo quy định của pháp luật lao động, còn quan hệ giữa người sử dụng lao động với người cai thầu, trong trường hợp này, người sử dụng lao động là chủ chính có quyền yêu cầu người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian tương tự đền bù hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật liên quan. 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi