Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong trường hợp tách doanh nghiệp như thế nào?
  • Thứ hai, 13/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 2634 Lượt xem

Thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong trường hợp tách doanh nghiệp như thế nào?

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện các biện pháp nhằm duy trì doanh nghiệp thì thực hiện thỏa ước lao động tập thể áp dụng theo quy định tại Điều 86 của Bộ Luật lao động

Quy định của pháp luật lao động về thực hiện thoả ước lao động tập thể trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp

Theo quy định Điều 80 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

Điều 80. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp

1. Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp và tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng theo quy định tại Điều 68 của Bộ luật này căn cứ vào phương án sử dụng lao động để xem xét lựa chọn việc tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp cũ hoặc thương lượng để ký kết thỏa ước lao động tập thể mới.

2. Trường hợp thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp hết hiệu lực do người sử dụng lao động chấm dứt hoạt động thì quyền lợi của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong trường hợp tách doanh nghiệp như thế nào?

Bình luận về quy định tại điều 80 Bộ luật lao động:

Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp và tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng theo quy định tại Điều 68 của Bộ luật này căn cứ vào phương án sử dụng lao động để xem xét lựa chọn việc tiếp tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp cũ hoặc thương lượng để ký kết thỏa ước lao động tập thể mới.

1) Hoặc tiếp tục thực hiện thỏa ước cũ, tức là thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết trong doanh nghiệp mà chưa hết hiệu lực;

2) Hoặc tiến hành thương lượng để sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể cũ, tức là sửa đổi, bổ sung các nội dung của thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết trong doanh nghiệp mà chưa hết hiệu lực;

3) Hoặc thương lượng tập thể để ký kết thỏa ước lao động tập thể mới, tức là chấm dứt việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết trong doanh nghiệp và tiến hành thương lượng tập thể theo quy định để ký kết thỏa ước lao động tập thể mới.

Việc quy định các phương án cụ thể cho doanh nghiệp lựa chọn để thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các trường hợp này là hợp lý, vừa bảo đảm sự phù hợp với thực tế doanh nghiệp khi thay đổi về số lượng lao động, cơ cấu tổ chức, phương án kinh doanh,… vừa phù hợp với ý chí của người sử dụng lao động và đại diện tập thể lao động của doanh nghiệp trong điều kiện, hoàn cảnh mới.

Riêng trường hợp thỏa ước lao động tập thể hết hiệu lực do người sử dụng lao động chấm dứt hoạt động thì quyền lợi của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật về lao động. Sở dĩ như vậy là vì các điều kiện thực hiện thoả ước tập thể và thi hành các thoả thuận không còn nữa nên không thể áp dụng các cam kết, quy định trong thoả ước lao động tập thể đó để giải quyết. Tuy nhiên, cũng cần phải cân nhắc đến trường hợp nếu các điều kiện vẫn còn, nội dung của thoả ước lại có quy định về bảo đảm quyền, lợi ích của các bên thì có thể phải áp dụng các quy định đó của thỏa ước để giải quyết quyền lợi của các bên, nhất là đối với người lao động.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi