Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1127 Lượt xem

Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động

Nội dung của Điều này trong BLLĐ năm 2019 kế thừa quy định của BLLĐ năm 2012. Theo đó: (i) Công việc mà hai bên đã thỏa thuận theo hợp đồng lao động thì phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện; (ii) Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động.

Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động là gì?

Điều 28 Bộ luật lao động giải thích về Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động như sau:

Điều 28. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động 

Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Tư vấn về Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động 2022

Nội dung của Điều này trong BLLĐ năm 2019 kế thừa quy định của BLLĐ năm 2012. Theo đó: (i) Công việc mà hai bên đã thỏa thuận theo hợp đồng lao động thì phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện; (ii) Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động. 

Quy định về trách nhiệm thực hiện công việc theo hợp đồng lao động thuộc về chính người lao động đã giao kết là một quy định quan trọng để đảm bảo một cách chắc chắn rằng người lao động đã thỏa thuận và đã giao kết hợp đồng lao động phải là người trực tiếp thực hiện cam kết đó. Quy định này cũng để nhằm phòng tránh lao động cưỡng bức hoặc gian lận trong thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng và xử lý những tranh chấp lao động trong quá trình làm việc. Thực tế cho thấy, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, đã có nhiều trường hợp người khác (anh, em, Vợ, chồng) mượn danh người lao động để “làm thay công việc mà lẽ ra người lao động đã giao kết phải trực tiếp thực hiện. 

Về địa điểm làm việc, quy định tại Điều này đã xác định địa điểm làm việc thực tế của người lao động trong quá trình làm việc chính là địa điểm đã được xác định và giao kết theo hợp đồng lao động. Có sự thay đổi nội dung so với BLLĐ năm 2012 về địa điểm làm việc: nếu BLLĐ năm 2012 quy định địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai bên, thì ở BLLĐ năm 2019 đã có sự nhấn mạnh, rõ ràng hơn:

Địa điểm làm việc phải được khẳng định và thực hiện theo hợp đồng lao động đã giao kết, trừ trường hợp trong quá trình làm việc hai bên có thỏa thuận khác về địa điểm làm việc so với hợp đồng lao động đã giao kết. 

Mặc dù trong toàn bộ nội dung của BLLĐ năm 2019 đã có sự thay đổi theo hướng đảm bảo rõ hơn về địa điểm làm việc của người lao động trong quá trình làm việc, có sự liên hệ pháp lý chặt chẽ giữa địa điểm làm việc thực tế với địa điểm làm việc khi giao kết hợp đồng lao động ban đầu, tuy nhiên, BLLĐ năm 2019 quy định 2 thuật ngữ, 2 khái niệm dẫn đến khả năng áp dụng không thống nhất cả về cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng, đó là: “địa điểm làm việc” và “nơi làm việc”.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi