Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Thủ tục nhận tiền hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116
  • Thứ tư, 23/08/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 5633 Lượt xem

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116

Nghị quyết 116/NQ-CP được ban hành ngày 24 tháng 9 năm 2021 là một bản nghị quyết về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khi họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi Đại dịch Covid – 19 được trịch từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, thông qua Nghị quyết 116/NQ-CP Chính phủ quyết nghị đưa ra một số chính sách nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, để nhận được chi phí hỗ trợ đó, người lao động phải thực hiện những thủ tục nào? Hãy cùng Chúng tôi đi tìm giải đáp cho vấn đề Thủ tục nhận tiền hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 116

Nghị quyết 116/NQ-CP được ban hành ngày 24 tháng 9 năm 2021 là một bản nghị quyết về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khi họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi Đại dịch Covid – 19 được trịch từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nghị quyết này gồm các nội dung chính sau:

– Về mục đích: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid – 19.

– Thời gian áp dụng nghị định: Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

– Nguồn kinh phí hỗ trợ: Quỹ bảo hiểm hỗ trợ.

– Nội dung hỗ trợ:

Thứ nhất: Đối với người lao động, Chính phủ tiến hành hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ hai: Đối với người sử dụng lao động, Chính phủ tiến hành giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho họ.

Đối tượng áp dụng của chính sách này như thế nào? Mức phí hỗ trợ, và trình tự thủ tục nộp hồ sơ yêu cầu hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp ra sao? Hãy cùng Chúng tôi đi sâu hơn vào các phần được đặt ra dưới đây

Đối tượng được nhận tiền trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116

Đối với những người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid – 19 sẽ được Nhà nước hỗ trợ bằng tiền được rút ra từ kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, không phải đối tượng nào cũng được hưởng chính sách này.

Từ Nghị quyết 116/2021/NQ-CP dẫn chiếu tới chương I của Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, để được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ phải thuộc một trong các đối tượng sau đây:

– Người lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan Bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

+ Người lao động đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

– Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

– Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Để xét xem việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp ở đâu phải tìm hiểu xem bạn thuộc đối tượng nào để thực hiện quyền của mình.

Trong trường hợp bạn là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, thì Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ chủ động phân tích, xem xét và đối chiếu quy định của pháp luật để áp dụng chính sách hỗ trợ cho chính người lao động. Cụ thể:

– Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hoàn thành việc gửi danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc lập danh sách phải được gửi đến trước ngày 10 tháng 11 năm 2021.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trong trường hợp bạn là người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hoặc đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng lại không nhận được tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 30 tháng 11 năm 2021, thì bắt buộc người lao động phải nộp hồ sơ lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó:

– Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ.

– Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116

Để nộp một bộ hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp hoàn chỉnh theo đúng Nghị quyết 16/NQ-CP, người lao động cần cung cấp đủ các tài liệu sau đây:

– Giấy đề nghị hỗ trợ của Người lao động theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn; Quyết định thôi việc hoặc Quyết định sa thải hoặc Quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc;…

– Sổ Bảo hiểm xã hội.

– Hai ảnh 3×4.

– Bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng thực cá nhân, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú photo nếu nộp hồ sơ hưởng tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối chiếu.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Mẫu số 01Danh sách người lao động có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021
Mẫu số 02Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg
Mẫu số 03Danh sách người lao động đề nghị điều chỉnh thông tin hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg
Mẫu số 04Đề nghị hỗ trợ của người lao động

Mức hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116

Mức hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp sẽ dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể:

STT

Thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp

Số tiền hỗ trợ

(Đơn vị: đồng/người)

1Dưới 12 tháng1.800.000
2Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng2.100.000
3Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng2.400.000
4Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng2.650.000
5Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng2.900.000
6Từ đủ 132 tháng trở lên3.300.000

Thời gian nhận được tiền trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau ngày 30/11/2021, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động thực hiện theo quy định đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 online

Để đăng ký hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có thể thực hiện qua 3 hình thức:

– Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt am hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID)

– Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Trong dịch bệnh Covid 19 diễn biến ngày càng phức tạp. Việc đi lại gặp nhiều hạn chế và khó khăn làm cho việc nộp hồ sơ yêu cầu hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp bị gián đoạn. Bởi vậy, nhằm hạn chế đến mức thất nhất khó khăn của người lao động, Chúng tôi xin cung cấp cho Quý bạn đọc thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 16/NQ-CP như sau:

Bước 1. Người lao động truy cập vào Cổng thông tin về Giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua đường link: http://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2. Người lao động tiến hành đăng nhập vào trang web này thông qua mã số Bảo hiểm xã hội và mật khẩu (VssID).

Bước 3. Tiếp tục chọn “Kê khai hồ sơ”, sau đó chọn “Hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19” tại ô số 16.

Bước 4. Tiến hành kê khai một số thông tin để hoàn thành thủ tục.

Cụ thể:

– Chọn cơ quan bảo hiểm xã hội: Ở mục này người lao động phải chọn tại Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/thành phố và cấp quận/huyện mà người lao động đang tạm trú.

– Kê khai đầy đủ thông tin cá nhân.

– Kiểm tra số tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp trên VssID để điền thông tin số tháng đóng.

– Chọn phương thức nhận hỗ trợ. Trên màn hình sẽ đưa ra hai phương thức cho người lao động lựa chọn. Đó là: Nhận “tiền mặt tại cơ quan bảo hiểm xã hội”, nếu chọn phương thức này thì người lao động sẽ lên gặp trực tiếp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để nhận hỗ trợ; hoặc Nhận hỗ trợ qua “tài khoản cá nhân của người đề nghị”, nếu chọn phương thức này, người lao động cần kê khai thêm số tài khoản và tên ngân hàng thụ hưởng ngay ở phần bên dưới.

– Tiếp tục nhập mã xác thực và bấn “Xác nhận”.

Bước 5. Người lao động có nhu cầu tiếp tục nhập mã xác thực được gửi qua tin nhắn, rồi sau đó bấm “xác nhận”.

Như vậy là bạn đã nộp hồ sơ thành công, khi đó bạn sẽ nhận được tin nhắn về việc thông báo tài khoản của bạn đã nộp hồ sơ thành công. Bạn cũng có thể theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ tại mục “Tra cứu hồ sơ”.

Trên đây là bài viết của Công ty Luật Hoàng Phi liên quan đến Thủ tục nhận tiền hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 . Mong rằng đây sẽ là một nguồn tài liệu bổ ích có thể giúp Quý bạn đọc trong quá trình nghiên cứu hoặc áp dụng trên thực tế.

Nếu vẫn còn thắc mắc hoặc để biết thêm nhiều thông tin, Quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Chúc Quý bạn đọc sẽ thực hiện được thủ tục xin nhận chi phí hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp thành công. Xin cảm ơn.

Đánh giá bài viết:
4.8/5 - (32 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thủ tục làm chế độ nghỉ chăm con ốm đau mới nhất

Chế độ nghỉ chăm con ốm đau là một quyền lợi của người lao động khi phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau. Người lao động được hưởng tiền bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ chăm con ốm theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội...

Có thể nhờ người khác nhận tiền đền bù tai nạn lao động không?

Có thể nhờ người khác nhận tiền đền bù tai nạn lao động không? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Người sử dụng lao động phải trả những chi phí nào cho người bị tai nạn lao động?

Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội, thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy...

Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động thì có được nhận thêm trợ cấp khuyết tật không?

Người khuyết tật thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cùng loại chỉ được hưởng một chính sách trợ giúp cao...

Khám dịch vụ có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Đối với các dịch vụ không được chỉ định theo yêu cầu chuyên môn hoặc không thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế: Người bệnh tự chi trả toàn bộ chi phí các dịch vụ...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi