Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Thủ tục nhận tiền hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116

Thủ tục nhận tiền hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116

Nghị quyết 116/NQ-CP được ban hành ngày 24 tháng 9 năm 2021 là một bản nghị quyết về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khi họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi Đại dịch Covid – 19 được trịch từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, thông qua Nghị quyết 116/NQ-CP Chính phủ quyết nghị đưa ra một số chính sách nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, để nhận được chi phí hỗ trợ đó, người lao động phải thực hiện những thủ tục nào? Hãy cùng Chúng tôi đi tìm giải đáp cho vấn đề Thủ tục nhận tiền hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116.

Tóm tắt nội dung Nghị quyết 116

Nghị quyết 116/NQ-CP được ban hành ngày 24 tháng 9 năm 2021 là một bản nghị quyết về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khi họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi Đại dịch Covid – 19 được trịch từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nghị quyết này gồm các nội dung chính sau:

– Về mục đích: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid – 19.

– Thời gian áp dụng nghị định: Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

– Nguồn kinh phí hỗ trợ: Quỹ bảo hiểm hỗ trợ.

– Nội dung hỗ trợ:

Thứ nhất: Đối với người lao động, Chính phủ tiến hành hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ hai: Đối với người sử dụng lao động, Chính phủ tiến hành giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho họ.

Đối tượng áp dụng của chính sách này như thế nào? Mức phí hỗ trợ, và trình tự thủ tục nộp hồ sơ yêu cầu hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp ra sao? Hãy cùng Chúng tôi đi sâu hơn vào các phần được đặt ra dưới đây

Đối tượng được nhận tiền trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116

Đối với những người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid – 19 sẽ được Nhà nước hỗ trợ bằng tiền được rút ra từ kết dư quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, không phải đối tượng nào cũng được hưởng chính sách này.

Từ Nghị quyết 116/2021/NQ-CP dẫn chiếu tới chương I của Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, để được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ phải thuộc một trong các đối tượng sau đây:

– Người lao động đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan Bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

+ Người lao động đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

+ Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

– Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

– Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Để xét xem việc nộp hồ sơ hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp ở đâu phải tìm hiểu xem bạn thuộc đối tượng nào để thực hiện quyền của mình.

Trong trường hợp bạn là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, thì Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ chủ động phân tích, xem xét và đối chiếu quy định của pháp luật để áp dụng chính sách hỗ trợ cho chính người lao động. Cụ thể:

– Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ hoàn thành việc gửi danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc lập danh sách phải được gửi đến trước ngày 10 tháng 11 năm 2021.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trong trường hợp bạn là người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hoặc đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng lại không nhận được tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 30 tháng 11 năm 2021, thì bắt buộc người lao động phải nộp hồ sơ lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu nhận hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó:

– Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ.

– Thời gian nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116

Để nộp một bộ hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp hoàn chỉnh theo đúng Nghị quyết 16/NQ-CP, người lao động cần cung cấp đủ các tài liệu sau đây:

– Giấy đề nghị hỗ trợ của Người lao động theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn; Quyết định thôi việc hoặc Quyết định sa thải hoặc Quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng làm việc;…

– Sổ Bảo hiểm xã hội.

– Hai ảnh 3×4.

– Bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng thực cá nhân, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú photo nếu nộp hồ sơ hưởng tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối chiếu.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Mẫu số 01 Danh sách người lao động có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021
Mẫu số 02 Danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg
Mẫu số 03 Danh sách người lao động đề nghị điều chỉnh thông tin hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg
Mẫu số 04 Đề nghị hỗ trợ của người lao động

Mức hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116

Mức hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp sẽ dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể:

STT

Thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp

Số tiền hỗ trợ

(Đơn vị: đồng/người)

1 Dưới 12 tháng 1.800.000
2 Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng 2.100.000
3 Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng 2.400.000
4 Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng 2.650.000
5 Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng 2.900.000
6 Từ đủ 132 tháng trở lên 3.300.000

Thời gian nhận được tiền trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau ngày 30/11/2021, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động thực hiện theo quy định đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 online

Để đăng ký hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có thể thực hiện qua 3 hình thức:

– Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt am hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID)

– Nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Trong dịch bệnh Covid 19 diễn biến ngày càng phức tạp. Việc đi lại gặp nhiều hạn chế và khó khăn làm cho việc nộp hồ sơ yêu cầu hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp bị gián đoạn. Bởi vậy, nhằm hạn chế đến mức thất nhất khó khăn của người lao động, Chúng tôi xin cung cấp cho Quý bạn đọc thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị định 16/NQ-CP như sau:

Bước 1. Người lao động truy cập vào Cổng thông tin về Giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua đường link: http://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2. Người lao động tiến hành đăng nhập vào trang web này thông qua mã số Bảo hiểm xã hội và mật khẩu (VssID).

Bước 3. Tiếp tục chọn “Kê khai hồ sơ”, sau đó chọn “Hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19” tại ô số 16.

Bước 4. Tiến hành kê khai một số thông tin để hoàn thành thủ tục. Cụ thể:

– Chọn cơ quan bảo hiểm xã hội: Ở mục này người lao động phải chọn tại Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/thành phố và cấp quận/huyện mà người lao động đang tạm trú.

– Kê khai đầy đủ thông tin cá nhân.

– Kiểm tra số tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp trên VssID để điền thông tin số tháng đóng.

– Chọn phương thức nhận hỗ trợ. Trên màn hình sẽ đưa ra hai phương thức cho người lao động lựa chọn. Đó là: Nhận “tiền mặt tại cơ quan bảo hiểm xã hội”, nếu chọn phương thức này thì người lao động sẽ lên gặp trực tiếp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để nhận hỗ trợ; hoặc Nhận hỗ trợ qua “tài khoản cá nhân của người đề nghị”, nếu chọn phương thức này, người lao động cần kê khai thêm số tài khoản và tên ngân hàng thụ hưởng ngay ở phần bên dưới.

– Tiếp tục nhập mã xác thực và bấn “Xác nhận”.

Bước 5. Người lao động có nhu cầu tiếp tục nhập mã xác thực được gửi qua tin nhắn, rồi sau đó bấm “xác nhận”.

Như vậy là bạn đã nộp hồ sơ thành công, khi đó bạn sẽ nhận được tin nhắn về việc thông báo tài khoản của bạn đã nộp hồ sơ thành công. Bạn cũng có thể theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ tại mục “Tra cứu hồ sơ”.

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến “Thủ tục nhận tiền hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116”. Mong rằng đây sẽ là một nguồn tài liệu bổ ích có thể giúp Quý bạn đọc trong quá trình nghiên cứu hoặc áp dụng trên thực tế.

Nếu vẫn còn thắc mắc hoặc để biết thêm nhiều thông tin, Quý bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. Chúc Quý bạn đọc sẽ thực hiện được thủ tục xin nhận chi phí hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp thành công. Xin cảm ơn.

Đánh giá bài viết:
4.7/5 - (19 bình chọn)

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

 

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Làm 10 năm được hưởng mấy tháng thất nghiệp?

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất...

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mới nhất 2022

Bảo hiểm thất nghiệp là một biện pháp hỗ trợ cho người lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp, nhằm trợ giúp kịp thời cho người lao động trong thời gian chưa tìm kiếm được việc làm và tạo cơ hội cho họ học nghề, tìm kiếm công việc...

Hướng dẫn cách nhận trợ cấp thất nghiệp năm 2022

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT BẢO HIỂM 1900 6557 tư vấn và cập nhật các quy định mới nhất của pháp luật về cách nhận trợ cấp thất nghiệp để Quý khách hàng tham khảo và sử...

Trợ cấp là gì?

Trợ cấp là một khoản tiền nhằm hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế cần được hỗ trợ về kinh tế để vượt qua khó khăn trong những tình huống nhất định, ví dụ như người lao động mất việc làm, người có công với cách...

Trợ cấp thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ mất việc làm và đủ các điều kiện của pháp luật về hưởng trợ cấp thất...

Cách tính trợ cấp thôi việc năm 2022 như thế nào?

Cách tính trợ cấp thôi việc được quy định cụ thể trong Bộ luật lao động cùng các văn bản hướng dẫn có liên...

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Căn cứ quy định tại khoản 4 – Điều 3 – Luật Việc làm năm 2013, bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất...

Phân tích điều 43 luật việc làm

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề...

Những đối tượng nào được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Trong những năm qua, khi chuyển đổi sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hiện tượng người lao động bị mất việc làm hoặc không tìm được việc làm đang có xu hướng gia...

Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp phải vừa bù đắp thu nhập, vừa tạo động lực tích cực cho người thất nghiệp chủ động tìm cơ hội trở lại làm...

Làm 7 năm được hưởng mấy tháng thất nghiệp?

Làm 7 năm được hưởng mấy tháng thất nghiệp? Để có câu trả lời, khách hàng vui lòng tham khảo bài viết sau đây của công ty chúng...

Bảo hiểm thất nghiệp không lấy có mất không?

Sau thời gian pháp luật quy định là 3 tháng mà người lao động không nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được bảo lưu...

Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Cùng tham khảo bài viết dưới đây để có câu trả lời...

Làm 9 năm được hưởng mấy tháng thất nghiệp?

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất...

Thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp mới nhất 2022

Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những quyền lợi của người lao động được hỗ trợ khi trong thời gian không có việc làm. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào người lao động cũng được hưởng quyền lợi này....

Xem thêm

Hotline: 1900.6557