Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 712 Lượt xem

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là bao lâu?

Theo Điều 194 Bộ luật lao động thì Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền như sau:

1. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động tập thể về quyền là 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.

2. Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.

3. Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm. 

Bình luận về Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là khoảng thời gian do pháp luật quy định để các bên tranh chấp có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động đó. Nếu sau khoảng thời gian này, thì quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp sẽ hết. 

Đây là nội dung có nhiều sửa đổi so với BLLĐ năm 2012, vì theo luật này khoảng thời gian trên là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà các bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. BLLĐ năm 2019 sửa đổi theo hướng phân loại thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp cho từng chủ thể có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động, 01 năm là khoảng thời gian để các bên tranh chấp yêu cầu chủ thể có thẩm quyền cuối cùng thực hiện việc giải quyết tranh chấp lao động (Tòa án nhân dân), với Hội đồng trọng tài lao động là 09 tháng và với chủ thể có thẩm quyền đầu tiên trong việc giải quyết tranh chấp lao động (hòa giải viên lao động) là 06 tháng.

Quy định này sẽ bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích của các bên trong việc giải quyết tranh chấp lao động cũng như lợi ích chung của cả xã hội. 

Nội dung này cần chú ý là không có quy định tương tự với yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, vì cần hiểu rằng các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể hoặc do một bên vi phạm nghĩa vụ thương lượng như từ chối hoặc không tiến hành thương lượng theo quy định của pháp luật. 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi