Trang chủ » Lao động » Hỏi đáp luật lao động » Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp phải lập thành mấy bản?

Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp phải lập thành mấy bản?

(Cập nhật: 04/11/2019 | 10:25)

Luật sư cho tôi hỏi, khi giao kết thỏa ước lao động tập thể, các bên kí kết bao gồm những ai? Và thỏa ước lao động tập thể phải lập thành mấy bản.

Câu hỏi:

Tôi là Trần Xuân Phúc. Giám độc công ty  Hoa Mai. Do trong quá trình hoạt động có một số vấn đề, để bảo vệ quyền lợi của người lao động, tập thể lao động trong công ty đề nghị tiến hành thương lương tập thể và lập thỏa ước lao động tập thể trong phạm vi doanh nghiệp. Luật sư cho tôi hỏi, khi giao kết thỏa ước lao động tập thể, các bên kí kết bao gồm những ai? Và thỏa ước lao động tập thể phải lập thành mấy bản.

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất, người kí kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp.

Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể trong phạm vi doanh nghiệp.

Theo quy định Điều 83 Bộ Luật lao động 2012: “1. Người ký kết thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp được quy định như sau:

a) Bên tập thể lao động là đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

b) Bên người sử dụng lao động là người sử dụng lao động hoặc người đại diện của người sử dụng lao động”.

Như vậy, người tham gia kí kết thỏa ước lao động tập thể phải đúng thẩm quyền. Nếu kí sai thẩm quyền sẽ dẫn đến thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.

Thứ hai, Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp phải làm thành 05 bản, trong đó:

–  Mỗi bên ký kết giữ 01 bản;

–  01 bản gửi cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 75 của Bộ luật này;

–  01 bản gửi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 01 bản gửi tổ chức đại diện người sử dụng lao động mà người sử dụng lao động là thành viên.

Do đó, theo quy định trên thì thỏa ước lao động sau khi kí kết xong phải được lập thành 05 bản do tập thể lao động, người sử dụng lao động, Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, công đoàn cấp trên trực tiếp,tổ chức đại diện người sử dụng lao động nắm giữ.

Thời hạn của thỏa ước lao động tập thể  là từ 01 đến 03 năm. công ty bạn mới kí kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp lần đầu tiên thì có thể kí kết với thời hạn dưới 01 năm.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.