Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyển như thế nào?
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 499 Lượt xem

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyển như thế nào?

Tranh chấp lao động tập thể về quyền phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

Quy định về Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyển 

Điều 191 Bộ luật lao động quy định về Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền như sau:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm: 

a) Hòa giải viên lao động;

b) Hội đồng trọng tài lao động;

c) Tòa án nhân dân.

2. Tranh chấp lao động tập thể về quyền phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết. 

Bình luận về thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyển 

BLLĐ năm 2019 bãi bỏ thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định tại BLLĐ năm 2012 và bổ sung thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền cho Hội đồng trọng tài lao động. Và như vậy, sẽ có 03 chủ thể có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền gồm: Hòa giải viên lao động; Hội đồng trọng tài lao động; Tòa án nhân dân. 

Lịch sử lập pháp cho thấy từ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLLĐ năm 2006 đến trước thời điểm BLLĐ năm 2019 có hiệu lực thi hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được trao thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động tập thể về quyền với quan niệm rằng chủ thể này vẫn thường xuyên tham gia giải quyết tranh chấp lao động.

Với tư cách là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước ở cấp huyện, đây là chủ thể có thể đứng ra làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để nhanh chóng giải quyết vụ việc tranh chấp lao động.

Điều này được coi là giải pháp mang tính tạm thời, tình thế, vì một số Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không thể đáp ứng những tiêu chuẩn để có thể thực hiện giải quyết vụ việc tranh chấp một cách hiệu quả, khi sự am hiểu pháp luật lao động và các kỹ năng, kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp lao động còn hạn chế. Đồng thời, với tư cách là người đứng đầu cơ quan hành chính cấp huyện, vai trò này có thể gây mâu thuẫn với các bên trong việc giải quyết tranh chấp lao động, vì những mục tiêu khác nhau. 

Tuy nhiên, nếu xét dưới góc độ như một thủ tục hành chính đặc biệt – vốn được thiết lập ở nhiều nước để ngăn chặn những hành động phân biệt đối xử chống công đoàn trong việc thuê lao động (việc đối xử bất công trong lao động) và để giải quyết tranh chấp về việc thừa nhận công đoàn nhằm mục đích thương lượng tập thể, thì trong những trường hợp này, các cơ quan hành chính như cơ quan công quyền ở địa phương cũng như các quyết định của cơ quan này, có thể thực sự được xem như một thủ tục giải quyết tranh chấp lao động với tư cách là giải pháp thay thế cho hành động công nghiệp như đình công.

Và với việc bổ sung nội dung về quyền của Hội đồng trọng tài lao động trong việc giải quyết các tranh chấp lao động tập thể về quyền, các mong muốn về việc đặt nền móng cho tính hiệu quả, chuyên nghiệp của Hội đồng trọng tài lao động với mục tiêu giải quyết triệt để các tranh chấp lao động trong thời gian tới là rõ ràng, cũng như khắc phục tình trạng Hội đồng trọng tài lao động không có thẩm quyền giải quyết các vụ tranh chấp lao động tập thể về quyền từ BLLĐ năm 1994. 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi