Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Thời gian nghỉ giữa giờ ngày làm việc như thế nào?
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1349 Lượt xem

Thời gian nghỉ giữa giờ ngày làm việc như thế nào?

Trong bộ luật Lao động quy định rõ về các quyền, nghĩa vụ của người lao động trong quan hệ lao động. Trong đó, có những quy định cụ thể về ngày, giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi

Hiện nay việc nghỉ giữa giờ ngày làm việc của người lao động đã được nhiều người sử dụng lao động áp dụng vào thực tế, đồng thời được pháp luật về lao động tôn trọng và bảo vệ. Vậy luật lao động quy định về thời gian nghỉ giữa giờ ngày làm việc 2021 ra sao? Nội dung bài viết dưới đây sẽ giáp đáp những quy định của pháp luật về vẫn đề này.

Thời gian làm việc là gì?

Thời gian làm việc là khoảng thời gian người lao động phải làm việc, thực hiện nghĩa vụ lao động của mình, là thời gian mà người lao động phải tiến hành lao động theo quy định của pháp luật, theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo hợp đồng lao động mà người lao động đã ký kết với người sử dụng lao động để sản xuất, tạo ra các sản phẩm có giá trị, năng suất, đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động nhằm cung cấp hàng hóa cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu sang các nước khác, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Thời giờ nghỉ ngơi là gì?

Thời gian nghỉ ngơi là khoảng thời gian người lao động không phải thực hiện nghĩa vụ lao động, không phải làm việc và có toàn quyền sử dụng thời gian này theo ý của mình, là khoảng thời gian để người lao động nghỉ ngơi, tái tạo, sản xuất lại sức lao động của mình đã bị tổn hao trong quá trình làm việc trước khi chuyển sang ca làm việc tiếp theo nhằm bảo đảm quá trình lao động được diễn ra xuyên suốt, liên tục.

Thời gian nghỉ giữa giờ ngày làm việc 2021 như thế nào?

Theo quy định về thời gian làm việc của Bộ luật lao động năm 2019 thì thời gian nghỉ giữa giờ ngày làm việc được tính như sau:

Người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục đối với trường hợp làm việc từ 06 giờ trở lên trong một ngày, nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục đối với trường hợp làm việc ban đêm.

Theo quy định mới này thì chỉ cần làm việc theo ca lên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ của người lao động được tính vào giờ làm việc.

Như vậy thời gian nghỉ giữa giờ ngày làm việc theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019 có nhiều điểm mới có lợi cho người lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao giữa giờ làm việc và phải được ghi vào nội quy lao động.

Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc đối với lao động nữ

Pháp luật về lao động cũng có những những quy định đối với một số trường hợp đặc biệt như trường hợp lao động nữ trong thời gian hành kinh và lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ giữa giờ làm việc theo quy định tại Điều 7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP như sau:

+ Lao động nữ được nghỉ mỗi ngày 30 phút và tối thiểu là 3 ngày trong một tháng trong thời gian hành kinh, thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động thỏa thuận cụ thể với lao động nữ về thời gian nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của lao động nữ.

+ Đối với lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút mỗi ngày trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ này vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Trong thời gian tới Nghị định 145/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/02/2021 thì những quy định về thời gian nghỉ giữa giờ làm việc của lao động nữ trong thời gian hành kinh và lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được quy định cụ thể và chi tiết hơn như sau:

+ Đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh thì được nghỉ mỗi ngày 30 phút và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Thời gian nghỉ do hai bên thỏa thuận nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc trong một tháng. Người lao động phải báo với người sử dụng lao động về thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng.

Người lao động có thể linh hoạt hơn về thời gian nghỉ để phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế nhưng phải báo trước với người sử dụng lao động.

Nếu lao động nữ không có nhu cầu nghỉ ngơi và người sử dụng lao động cho phép lao động nữ làm việc thì lao động nữ được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm.

+ Đối với lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được nghỉ để cho con bú, vắt, trữ sữa trong 60 phút mỗi ngày và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Nếu lao động nữ có nhu cầu tiếp tục làm việc và được người sử dụng lao động làm việc đồng ý thì lao đông nữ được trả thêm tiền lương theo công việc đã làm trong thời gian nghỉ.

Đồng thời quy định mới cũng khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng của hai bên. Trường hợp số lượng lao động nữ từ 1.000 người trở lên thì người sử dụng lao động phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.

Thời gian nghỉ giữa giờ của người lao động có được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương hay không?

Theo quy định Điều 58 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động như sau:

– Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương:

+ Nghỉ giữa giờ quy định khoản 2 Điều 64 Nghị định này.

+ Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.

+ Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.

+ Thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong thời gian hành kinh theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 137 của Bộ luật Lao động.

+ Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.

+ Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.

+ Thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 61 của Bộ luật Lao động.

+ Thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 176 của Bộ luật Lao động.

+ Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động.

+ Thời giờ đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

– Khoản 2 Điều 64 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: Thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc đối với trường hợp làm việc theo ca liên tục quy định tại khoản 3 Điều 63 Nghị định này ít nhất 30 phút, riêng trường hợp làm việc ban đêm thì được tính ít nhất 45 phút.

– Tại Điều 63 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về ca làm việc và tổ chức làm việc theo ca

+ Ca làm việc là khoảng thời gian làm việc của người lao động từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ cho đến khi kết thúc và bàn giao nhiệm vụ cho người khác, bao gồm cả thời gian làm việc và thời gian nghỉ giữa giờ.

+ Tổ chức làm việc theo ca là việc bố trí ít nhất 02 người hoặc 02 nhóm người thay phiên nhau làm việc trên cùng một vị trí làm việc, tính trong thời gian 01 ngày (24 giờ liên tục).

+ Trường hợp làm việc theo ca liên tục để được tính nghỉ giữa giờ vào giờ làm việc quy định tại khoản 1 Điều 109 của Bộ luật Lao động là trường hợp tổ chức làm việc theo ca quy định tại khoản 2 Điều này khi ca làm việc đó có đủ các điều kiện sau: Người lao động làm việc trong ca từ 06 giờ trở lên và thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.

Như vậy, căn cứ vào Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP thì người lao động làm việc theo thời giờ làm việc bình thường từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục và không được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương; trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

Như vậy quy định về thời gian nghỉ giữa giờ ngày làm việc được cụ thể hóa nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi cho người lao động là nữ và nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động đối lao động nữ.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi