Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Lao động – Tiền Lương Mẫu quyết định tăng lương 2022 mới nhất

Mẫu quyết định tăng lương 2022 mới nhất

Mẫu quyết định tăng lương thể hiện về mức lương được tăng của người lao động và ngày tháng bắt đầu áp dụng quyết định này.

Một trong những quyền lợi của người lao động khi đi làm việc tại một công ty hoặc một doanh nghiệp nào đó được quan tâm ngoài các chính sách, công việc,… là khoản lương. Vậy khi nào người lao động được tăng lương? Ai có thẩm quyền quyết định trong việc tăng lương? Mẫu quyết định tăng lương mới nhất hiện hành đang được sử dụng là mẫu nào?

Sau đây, để hỗ trợ khách hàng Tổng đài 1900 6557 sẽ cùng quý vị tìm hiểu về các nội dung liên quan về việc tăng lương đối với người lao động theo quy định mới nhất hiện nay.

Quy định pháp luật về tăng lương như thế nào?

Hiện nay trong các văn bản pháp luật về lao động- tiền lương chỉ ghi nhận về các nguyên tắc xây dựng về thang lương, bảng lương. Theo đó về việc tăng lương sẽ do cơ quan có thẩm quyền lập thang bảng lương và nội quy của công ty về điều kiện tăng lương. Trong đó, quy định cụ thể về việc xây dựng thang lương và bảng lương như sau:

– Tùy vào tình hình sản xuất, lao động mà đưa ra các quyết định về thang lương, bảng lương đối với lao động

– Bội số thang lương là một hệ số thể hiện sự chênh lệch của mức lương về công việc, vị trí có yêu cầu trình độ kỹ thuật ở mức cao nhất so với mức lương về công việc, vị trí có yêu cầu trình độ kỹ thuật ở mức thấp nhất.

Theo đó số bậc của thang lương, bảng lương sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp yêu cầu của vị trí, công việc. Nhưng phải đảm bảo khoảng cách chênh lệch của hai bậc lương liền kề ít nhất là bằng 5% – điều này khuyến khích người lao động nâng cao nghiệp vụ và trình độ chuyên môn, kinh nghiệm từ đó phát triển tài năng.

– Mức lương khởi điểm thấp nhất về công việc, chức danh phải đơn giản nhất phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Vào mỗi thời điểm khác nhau, Chính phủ sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu từng vùng để phù hợp.

Trong đó, mức lương tối thiểu vùng quy định tại điều 3 nghị định số 90/2019/NĐ-CP nêu rõ như sau:

+ Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng I mức lương tối thiểu là: 4 420 000 đồng/tháng

+ Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng II mức lương tối thiểu là:3 920 000 đồng/tháng

+ Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng III mức lương tối thiểu là: 3430 000 đồng/tháng

+ Doanh nghiệp thuộc địa bàn ở vùng IV mức lương tối thiểu là: 3 070 00 đồng/tháng

– Mức lương ít nhất về yêu cầu công việc, vị trí đã được đào tạo hoặc học nghề phải cao hơn tối thiểu là 7% so với mức của lương tối thiểu vùng

– Mức lương ít nhất về yêu cầu công việc, vị trí thuộc điều kiện làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc thì phải cao hơn tối thiểu 5%; các công việc, vị trí thuộc điều kiện làm việc trong môi trường đặc biệt độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc phải cao hơn tối thiểu là 7% so với mức lương của công việc có vị trí công việc xử lý phức tạp với làm làm việc ở điều kiện lao động bình thường.

– Khi lập thang lương, bảng lương phải đảm bảo tiêu chí bình đẳng, không được phân biệt đối xử giới tính, màu da, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, HIV,….Đồng thời nên xây dựng một tiêu chuẩn cụ thể để nâng lương

– Định kỳ rà soát từ đó bổ sung, sửa đổi sao cho phù hợp về điều kiện của công ty và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

– Thời điểm xây dựng, bổ sung, thay đổi về thang lương, bảng lương phải thực hiện tham khảo các ý kiến từ bên tổ chức đại diện tập thể của người lao động ở doanh nghiệp. Ngoài ra cần phải công bố công khai trực tiếp tại nơi làm việc người lao động sau đó mới được thực hiện thi hành, từ đó gửi lên cơ quan về quản lý nhà nước lao động ở cấp huyện tại nơi mà cơ sở sản xuất doanh nghiệp.

Nếu là công ty TNHH một thành viên nhưng do Nhà nước là chủ sở hữu thì phải thực hiện tiến hành báo cáo cho chủ sở hữu và  chủ sở hữu sẽ cho ý kiến trước thời điểm thực hiện.

Nếu là công ty mẹ thuộc tập đoàn kinh tế nhà nước hoặc công ty mẹ Tổng công ty của hạng đặc biệt phải đồng thời gửi thông báo tới Bộ lao động – thương binh và xã hội để từ đó theo dõi và giám sát.

Ý nghĩa của việc tăng lương là gì?

Tăng lương có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người lao động, về cơ bản tăng lương có ý nghĩa như sau:

– Giúp người lao động cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc tăng mức thu nhập hàng tháng;

– Tạo động lực giúp người lao động hăng hái làm việc và cống hiên hơn;

– Tăng tiền nộp thuế thu nhập cá nhân và ngân sách quốc gia về thuế;

– Tuyên dương những lao động tiên tiến thông qua việc tăng lương giúp những người lao động khác cùng cố gắng hơn nữa;

Thẩm quyền quyết định tăng lương?

Theo quy định tại điều 93, Bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực vào ngày 1/1/2021  thì với trường hợp xây dựng thang lương, bảng lương lao động – hay việc tăng lương là người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thực hiện. Với những trường hợp lao động đặc biệt là người quản lý, nắm giữ những vị trí quan trọng, thẩm quyền ra quyết định tăng lương theo pháp luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Với những người lao động thông thường sẽ do người đại diện theo pháp luật, có vị trí điều hành doanh nghiệp quyết định, thường là giám đốc, tổng giám đốc. Theo đó, khi thực hiện tiến hành xây dựng cần phải lấy ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động ở cơ sở, đồng thời phải gửi lên cơ quan quản lý nhà nước của lao động cấp huyện nơi mà cơ sở thực hiện sản xuất hoặc kinh doanh của bên phía người sử dụng lao động. Và đương nhiên khi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tăng lương cho người lao động thì cần thực hiện soạn thảo mẫu quyết định tăng lương.

Khi nào công ty tăng lương cho nhân viên?

Tiền lương là một trong những quan tâm hàng đầu của người lao động bên cạnh chế độ đãi ngộ, cơ hội thăng tiến và văn hóa công ty, họ đa phần có xu hướng tìm việc lương cao để chi trả cho cuộc sống. Do đó, nếu doanh nghiệp có chính sách lương phù hợp sẽ giúp người lao động gắn bó và cống hiến lâu dài. Do đó công ty thường có chính sách tăng lương thường dựa trên một số điều kiện như:

– Tăng lương định kỳ theo thỏa thuận của công ty với người lao động;

– Tăng lương đột xuất để khen thưởng cho nhân viên;

– Xét năng lực để tăng lương,…

Mẫu quyết định tăng lương có danh sách kèm theo

Mẫu quyết định số 1:

TÊN ĐƠN VỊ

Số:…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa danh, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tăng lương cho người lao động

Căn cứ tại quy chế, điều lệ của công ty……..

Căn cứ vào hợp đồng lao động với người lao động

Xét những đóng  góp của người lao động và đề nghị của trưởng phòng nhân sự

GIÁM ĐỐC CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tính từ ngày … tháng … năm… , quyết định ông (bà):…………….. Sẽ tăng lương từ:          ….. triệu đồng lên mức …..triệu đồng.

Điều 2: Bộ phận nhân sự, phòng kế toán và ông (bà): ……. Thi hành thực hiện quyết định này.

 

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Mẫu quyết định số 2:

CƠ QUAN……………….
CÔNG TY…………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–
Số: …………/QĐ – …….. ………., ngày……tháng…..năm…..

QUYẾT ĐỊNH
V/v tăng lương……………………………….

Giám đốc điều hành công ty………………………

– Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;

– Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………………

– Căn cứ quy chế lương của công ty.

– Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

– Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày …….. tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. (Bằng chữ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

TỔNG GIÁM ĐỐC

Như Điều 2

Lưu HS, HC

CÔNG TY…………………
Giám đốc điều hành

Hướng dẫn soạn quyết định tăng lương như thế nào?

Khách hàng chú ý với mẫu quyết định tăng lương mà chúng tôi vừa cung cấp Khách hàng có thể sử dụng với doanh nghiệp của mình, song khi thực hiện chú ý đầy đủ các nội dung về:

– Mục tên công ty ghi rõ tên công ty như trên giấy đăng ký kinh doanh

– Về mức lương ghi rõ mức lương bằng chữ, số và ngày tháng bắt đầu áp dụng quyết định này.

– Ký và xác nhận rõ họ và tên của giám đốc kèm đóng dấu.

Trên đây, là toàn bộ nội dung về các vấn đề liên quan tới mẫu quyết định tăng lương. Mọi vấn đề còn vướng mắc quý vị có thể liên hệ lại theo đầu số hotline 1900.6557 để được giải đáp nhanh nhất.

Trân trọng cảm ơn!

>>>>>>> Tham khảo: Mẫu quyết định tăng lương cho tập thể

Đánh giá bài viết:
4.7/5 - (31 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cách nhắn tin xin việc thuyết phục nhà tuyển dụng

Cách nhắn tin xin việc muốn hiệu quả chính là đoạn tin nhắn xin việc phải chứa đầy đủ các nội dung cần thiết. Luật Hoàng Phi sẽ đưa ra một số lưu ý cho Quý vị trong cách nhắn tin xin việc....

Hệ số lương cao đẳng mầm non 2022

Hệ số lương cao đẳng mầm non là cách gọi của một số người về hệ số lương của giáo viên mầm non được đào tạo, có bằng tốt nghiệp cao đẳng. Tùy vào bằng cấp, chứng chỉ đi kèm, giáo viên mầm non có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non có thể được xếp hạng chức danh nghề nghiệp khác...

Hệ số lương giáo viên tiểu học 2022

Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2 tháng 2 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công...

Cách tính lương ngày nghỉ bù lễ 2022

Khi có thắc mắc về Cách tính lương ngày nghỉ bù lễ 2022, Quý độc giả có thể tham khảo nội dung bài viết này của chúng...

Cách tính lương ngày lễ theo luật mới 2022

Vào những ngày lễ, tết, người lao động có quyền nghỉ. Trường hợp người lao động làm việc vào những ngày này được xác định là làm thêm bởi theo khoản 1 Điều 107 Bộ luật lao động, thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao...

Cách tính lương ngày lễ trùng ngày chủ nhật 

Lương ngày lễ là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động trong những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật, tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ lễ,...

Chủ thể của hợp đồng lao động là gì?

Chủ thể của hợp đồng lao động là người lao động và người sử dụng lao động khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao...

Doanh nghiệp phá sản có phải trả tiền nợ lương cho người lao động không?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Bộ luật lao động 2019, trường hợp doanh nghiệp phá sản thì tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh...

Mẫu thư mời tham dự phỏng vấn mới nhất

Mẫu thư mời phỏng vấn là mẫu thư được sử dụng khi các doanh nghiệp tìm kiếm được các ứng viên có nội dung Cv xin việc phù hợp ở vòng loại hồ sơ, quyết định lựa chọn ứng viên đó tham gia vào buổi phỏng vấn để có thể đánh giá chính xác và chi tiết hơn về năng...

Mẫu quyết định cử đi đào tạo

Mẫu quyết định cử đi đào tạo được lập ra dựa trên căn cứ phiếu yêu cầu đào tạo hoặc là kế hoạch đào tạo của công ty, trong đó có sự đồng ý của cá nhân người lao động được cử đi đào tạo và đề nghị của trưởng phòng quản lý nhân...

Mẫu đơn xin làm việc tại nhà

Người lao động có thể làm đơn xin làm việc tại nhà khi thấy sức khỏe mình không được tốt hoặc khi dịch bệnh đang vô cùng phức tạp, lây lan nhanh chóng như hiện nay để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Ngoài ra trong các trường hợp, sự kiện bất khả kháng khác mà người lao động có thể làm đơn này để công ty, cấp trên hoặc người sử dụng lao động xem xét và...

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên chính thức là biểu mẫu được sử dụng thường xuyên tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhằm mục đích tiếp nhận nhân sự tại một vị trí nào đó trong công ty, cơ quan theo đúng quy định của pháp...

Thủ tục đăng ký làm thêm từ 200 đến 300 giờ/năm

Một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp được sử dụng lao động làm thêm 300 giờ/năm như sản xuất, gia công hàng dệt, may, da, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản; sản xuất, cung cấp điện, viễn thông…: Không giới hạn đối tượng người lao...

Trường hợp nào không được hưởng chế độ tai nạn lao động?

Căn cứ Điều 40 và Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, dù bị tai nạn trên thực tế nhưng người lao động thuộc một trong các trường hợp pháp luật quy định sẽ không được hưởng trợ cấp tai nạn lao...

Đơn phương chấm dứt hợp đồng có được hưởng bảo hiểm xã hội không?

Nếu người lao động và người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không thuộc một trong các trường hợp nêu trên hoặc thuộc các trường hợp đó nhưng không đảm bảo thời gian báo trước thì đều bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái...

Xem thêm

Yêu cầu tư vấn nhanh