Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động là gì?
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 656 Lượt xem

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động là gì?

Hợp đồng cho thuê lại lao động cũng vậy, giá dịch vụ sẽ được thỏa thuận và ghi vào nội dung của hợp đồng. Giá dịch vụ đó thông thường sẽ cao hơn tiền lương của người lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả, vì mục tiêu cung ứng dịch vụ là lợi nhuận của doanh nghiệp.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động được quy định tại Điều 56 Bộ luật lao động như sau: 

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 6 của Bộ luật này, doanh nghiệp cho thuê lại lao động có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Bảo đảm đưa người lao động có trình độ phù hợp với những yêu cầu của bên thuê lại lao động và nội dung của hợp đồng lao động đã ký với người lao động;

2. Thông báo cho người lao động biết nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động; 

3. Thông báo cho bên thuê lại lao động biết sơ yếu lý lịch của người lao động, yêu cầu của người lao động

4. Bảo đảm trả lương cho người lao động thuê lại không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau;

5. Lập hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

6. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động khi bên thuê lại lao động trả lại người lao động do vi phạm kluật lao động.

Tư vấn về Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động  

Với quy định tại Điều này, ngoài các quyền và nghĩa vụ chung đối với người sử dụng lao động đã được quy định tại Điều 6 BLLĐ năm 2019, doanh nghiệp cho thuê lại lao động có quyền và nghĩa vụ như sau: 

Thứ nhất: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có ba quyền: (i) Đưa người lao động được thuê lại sang bên thuê lại lao động làm việc; (ii) Quyền quản lý lao động nhưng chỉ đơn giản là lập hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại; (iii) Quyền xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động. 

Thứ hai: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có năm nghĩa vụ: (i) Đưa người lao động có trình độ phù hợp với những yêu cầu của bên thuê lại lao động; (ii) Thông báo cho người lao động biết nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động; (iii) Thông báo cho bên thuê lại lao động biết sơ yếu lý lịch của người lao động, yêu cầu của người lao động; (iv) Bảo đảm trả lương cho người lao động thuê lại không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau; (v) Định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Trong các nghĩa vụ mà doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thực hiện có nghĩa vụ thông báo cho người lao động biết về nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động, tuy nhiên đây là quy định chưa phù hợp với thực tế cho thuê lại lao động (với mục tiêu lợi nhuận, cung ứng dịch vụ tốt nhất, cạnh tranh). Thông thường, hợp đồng cung ứng dịch vụ nào cũng sẽ được hai bên thỏa thuận về giá dịch vụ.

Hợp đồng cho thuê lại lao động cũng vậy, giá dịch vụ sẽ được thỏa thuận và ghi vào nội dung của hợp đồng. Giá dịch vụ đó thông thường sẽ cao hơn tiền lương của người lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả, vì mục tiêu cung ứng dịch vụ là lợi nhuận của doanh nghiệp.

Với quy định này, doanh nghiệp cho thuê lại lao động sẽ phải công khai giá dịch vụ cho thuê lại lao động. Việc này sẽ làm cho người lao động so sánh với tiền lương mà mình được nhận và sẽ có thắc mắc, khiếu nại hoặc thậm chí sẽ có tư tưởng không hài lòng với công việc mình làm có thể khiến năng suất và hiệu quả thực hiện công việc sẽ kém đi.

->>>>> Tham khảo thêm: Giấy phép lao động

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi