Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Quy trình chuẩn bị và tiến hành thương lượng tập thể.
  • Thứ ba, 26/09/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 2084 Lượt xem

Quy trình chuẩn bị và tiến hành thương lượng tập thể.

Luật sư có thể tư vấn giúp tôi để phiên họp thương lượng tập thể diễn ra thì quy trình chuẩn bị và tiến hành thương lượng tập thể như thế nào?

 

Câu hỏi:

Xin chào công ty Luật Hoàng Phi, tôi có vấn đề này muốn nhờ công ty tư vấn giúp tôi: tên tôi là Hoàng Văn Hải, năm 28 tuổi. Hiện nay tôi đang làm cho công ty Liên Minh. Do một thời gian dài làm việc, cùng với sự phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh của của công ty nên tôi và tập thể lao động trong công ty muốn đàm phán, thảo luận với công ty về tiền lương, trợ cấp, nâng lương; cũng như vấn đề về thời gian làm việc, nghỉ ngơ của người lao động.

Luật sư có thể tư vấn giúp tôi để phiên họp thương lượng tập thể diễn ra thì quy trình chuẩn bị và tiến hành  thương lượng tập thể như thế nào?

Trả lời:

Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Mục đích của thương lượng tập thể là nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, xác lập các điều kiệ lao động mới làm căn cứ để tiến hành kí kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thwucj hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Khi tiến hành thương lượng tập thể phải tuân theo quy trình nhất định.

Thứ nhất, quy trình chuẩn bị thương lượng tập thể: 

Điều 70 Bộ luật lao động 2019 đã quy định cụ thể quy trinh thương lượng tập thể. Khi chuẩn bị tiến hành thương lượng tập thể làm theo  các bước sau:

–  Trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể ít nhất 10 ngày, người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, khi tập thể lao động yêu cầu trừ những bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của người sử dụng lao động;

 Lấy ý kiến của tập thể lao động.

Đại diện thương lượng của bên tập thể lao động lấy ý kiến trực tiếp của tập thể lao động hoặc gián tiếp thông qua hội nghị đại biểu của người lao động về đề xuất của người lao động với người sử dụng lao động và các đề xuất của người sử dụng lao động với tập thể lao động;

–  Thông báo nội dung thương lượng tập thể.

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể, bên đề xuất yêu cầu thương lượng tập thể phải thông báo bằng văn bản cho bên kia biết về những nội dung dự kiến tiến hành thương lượng tập thể.

Thứ hai, các bước tiến hành thương lượng tập thể:

–  Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể.

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức phiên họp thương lượng tập thể theo thời gian, địa điểm do hai bên đã thỏa thuận.

Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong đó phải có những nội dung đã được hai bên thống nhất, thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt được thoả thuận; những nội dung còn ý kiến khác nhau;

–  Biên bản phiên họp thương lượng tập thể phải có chữ ký của đại diện tập thể lao động, của người sử dụng lao động và của người ghi biên bản.

Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp thương lượng tập thể, đại diện thương lượng của bên tập thể lao động phải phổ biến rộng rãi, công khai biên bản phiên họp thương lượng tập thể cho tập thể lao động biết và lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động về các nội dung đã thoả thuận.

Như vậy công ty bạn muốn thương lượng tập thể thì cần tuân thủ quy trình chuẩn bị và tiến hành thương lượng tập thể như trên. 

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản không?

Công ty phá sản sẽ dẫn tới việc chấm dứt hoạt động. Người lao động có được sắp xếp công việc mới khi công ty phá sản...

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào?

Công ty được chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi