Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động 2024 như thế nào?
  • Thứ tư, 03/01/2024 |
  • Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương |
  • 6666 Lượt xem

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động 2024 như thế nào?

Điều 124 quy định hai loại thời hiệu xử lý kỷ luật lao động. Thời hiệu tối đa là 6 tháng đối với các vụ việc thông thường. Thời hiệu tối đa là 12 tháng đối với trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo quy định của Bộ luật lao động?

Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật lao động năm 2019:

– Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.

– Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật này, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

– Người sử dụng lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Tư vấn thời hiệu xử lý kỷ luật lao động theo quy định của Bộ luật lao động

Điều 123 quy định hai loại thời hiệu xử lý kỷ luật lao động. Thời hiệu tối đa là 6 tháng đối với các vụ việc thông thường. Thời hiệu tối đa là 12 tháng đối với trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động (có tính chất phức tạp). Quy định như vậy là phù hợp, vì các hành vi vi phạm liên quan đến tài chính, tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh khó khăn hơn đối với người sử dụng lao động trong quá trình điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ. Đồng thời, để đảm bảo đủ căn cứ pháp lý để tiến hành xử lý kỷ luật công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động, pháp luật dự liệu thời hiệu dài hơn so với hành vi vi phạm thông thường.

Đối với các trường hợp không được xử lý kỷ luật khi người lao động đang trong thời gian nghỉ theo quy định (nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động; hoặc đang bị tạm giữ, tạm giam; hoặc đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm của người lao động trong một số trường họp; hoặc lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi), thì sau khi người lao động hết thời gian nghi trên, người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động. Nếu hết thời hiệu thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ nêu trên.

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động cũng chính là khoảng thời gian bắt buộc người sử dụng lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Trong trường hợp người sử dụng lao động ra quyết định xử lý kỷ luật ngoài thời hiệu được coi như không có hiệu lực.

Những hình thức và trình tự xử lý kỷ luật lao động

– Các hình thức kỉ luật lao động:

Theo quy định tại Điều 124 – Bộ luật Lao động năm 2019 như sau:

“ Hình thức xử lý kỷ luật lao động

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

3. Cách chức.

4. Sa thải.”

Việc áp dụng hình thức kỉ luật lao động đối với hành vi vi phạm nào hoàn toàn do người sử dụng lao động quy định trong nội quy lao động. Riêng hình thức sa thải, do là hình thức kỉ luật nặng nhất được người sử dụng lao động áp dụng đối với người lao động có hành vi vi phạm ở mức “lỗi nặng” bằng cách loại trừ người lao động ra khỏi tập thể lao động, nên để tránh trường hợp người sử dụng lao động lạm quyền, pháp luật quy định người sử dụng lao động chỉ được áp dụng trong các trường hợp nhất định.

Trình tự xử lý kỷ luật lao động như thế nào?

Trình tự xử lý kỷ luật lao động được quy định cụ thể tại khoản 12 – Điều 1 – Nghị định 128/2018/ND-CP như sau:

+ Xác nhận hành vi vi phạm

Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động người sử dụng lao động phải tiến hành lập biên bản vi phạm sau đó thông báo đến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở; cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật trong nếu người lao động là người dưới 18 tuổi.

+ Thông báo cuộc họp xử lý kỷ luật

Người sử dụng lao động thông báo nội dung, thời gian, địa điểm cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đến các bên như xác nhận hành vi vi phạm. Người sử dụng lao động phải đảm bảo các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp và tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động khi có sự tham gia của các thành phần thông báo.

+ Phản hồi xác nhận tham gia cuộc họp

Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo các bên phải phản hồi có tham gia cuộc họp hay không. Nếu không tham dự phải nêu rõ lý do, trường hợp xác nhận tham dự cuộc họp mà nêu lý do thiếu hợp lý hoặc đã xác nhận tham dự nhưng không đến họp thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành xử lý kỷ luật lao động.

+ Tiến hành cuộc họp

Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp. Trường hợp một trong các thành viên đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

+ Ra quyết định xử lý kỷ luật

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được nam hành trong thời hạn của xử lý kỷ luật. Quyết định phải được gửi đến người lao động hoặc cha, mẹ, người đại diện của người lao động dưới 18 tuổi và tổ chức đại diện lao động tại cơ sở.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (1 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi