Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Quy định về hợp đồng lao động vô hiệu mới nhất
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 682 Lượt xem

Quy định về hợp đồng lao động vô hiệu mới nhất

Điều 49 Bộ luật lao động quy định về việc nhận diện các trường hợp hợp đồng lao động đã giao kết bị vô hiệu; là cơ sở để các bên xem xét khi có xảy ra tranh chấp.

Bộ luật lao động quy định như thế nào về hợp đồng lao động vô hiệu?

Quy định về hợp đồng lao động vô hiệu được ghi nhận tại Điều 49 Bộ luật lao động, cụ thể như sau:

Điều 49. Hợp đồng lao động vô hiệu

1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ trong trường hợp sau đây:

a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật;

b) Người giao kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 15 của Bộ luật này; 

c) Công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc mà pháp luật cấm. 

2. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng

Bình luận quy định về Hợp đồng lao động vô hiệu

Điều 49 Bộ luật lao động quy định về việc nhận diện các trường hợp hợp đồng lao động đã giao kết bị vô hiệu; là cơ sở để các bên xem xét khi có xảy ra tranh chấp. 

Có 2 trường hợp vô hiệu: 

– Vô hiệu toàn bộ nếu rơi vào 1 trong 3 trường hợp sau đây: (i) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật; (ii) Người giao kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền hoặc vị phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 15 của BLLĐ; (iii) Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm. 

Căn cứ khoản 1 Điều 21 thì hợp đồng lao động phải có 10 nội dung chủ yếu. Như vậy, đối chiếu với ba trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ thì rõ ràng trường hợp đầu tiên ít khi xảy ra vì ít nhất thì nội dung về tên của hai bên giao kết hợp đồng lao động thường không vi phạm pháp luật.

Hai trường hợp còn lại sẽ xảy ra nhiều hơn, nhất là trường hợp thứ 2. Trong khi trường hợp thứ 3, thường sẽ chỉ áp dụng đối với lao động chưa thành niên và pháp luật quy định cụ thể danh mục công việc cấm sử dụng lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

– Vô hiệu từng phần nếu nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng. Như vậy, nếu nội dung của hợp đồng lao động có quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định của pháp luật về lao động hoặc pháp luật khác thì chỉ riêng một phần nội dung đó bị vô hiệu, hợp đồng lao động đã giao kết vẫn còn hiệu lực và các nội dung khác vẫn được thực hiện theo đúng thỏa thuận đã giao kết. 

->>>>> Tham khảo thêm: Giấy phép lao động

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi