Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Quy định mới nhất về Tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 714 Lượt xem

Quy định mới nhất về Tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

An toàn lao động được hiểu là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vọng đối với con người trong quá trình lao động. Vệ sinh lao động được hiểu là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.

Ai có trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động?

Theo điều 132 Bộ luật lao động thì trách nhiệm Tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động như sau:

Người sử dụng lao động, người lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất, kinh doanh phải thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

Tư vấn về trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

An toàn lao động được hiểu là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vọng đối với con người trong quá trình lao động. Vệ sinh lao động được hiểu là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động.

An toàn lao động không tốt thì sẽ gây ra tai nạn lao động, vệ sinh lao động không tốt thì sẽ gây ra bệnh nghề nghiệp, làm tổn hại sức khỏe của người lao động. Chính vì vậy, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động là nội dung rất quan trọng nhằm bảo đảm điều kiện làm việc, phòng tránh rủi ro từ môi trường làm việc cho người lao động. Do đó, BLLĐ năm 2019 đã quy định: “Người sử dụng lao động, người lao động và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất, kinh doanh phải thực hiện quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động”. 

Quy định này bắt buộc tất cả các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất, kinh doanh, cả ở khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động đều phải có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Nghĩa là các đơn vị sử dụng lao động phải thực hiện đúng và đầy đủ nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm, chế độ an toàn, vệ sinh lao động và các quy định có liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động do Nhà nước quy định hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia phê chuẩn và được ghi nhận trong các văn bản pháp luật chung (Hiến pháp năm 2013, BLLĐ năm 2019) và các văn bản pháp luật chuyên ngành (Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015).

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi