Trang chủ » Tìm hiểu pháp Luật » Nội dung sinh hoạt chi bộ gồm những gì?

Nội dung sinh hoạt chi bộ gồm những gì?

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động của tập thể toàn thể đảng viên quan trọng, để bàn bạc và thảo luận đưa ra quyết định về giải pháp hoặc chủ trương nào trong xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chi bộ nói riêng.

Trong các cuộc họp về sinh hoạt chi bộ, chắc hẳn chúng ta vẫn thắc mắc rằng sinh hoạt chi bộ là gì? và nội dung sinh hoạt chi bộ gồm những gì?,ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ ra sao?

Để hiểu rõ hơn cụ thể về việc sinh hoạt chi bộ, sau đây Luật Hoàng Phi sẽ cùng quý vị tìm hiểu những thông tin giải đáp thắc mắc trên.

Sinh hoạt chi bộ là gì?

Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động của tập thể toàn thể đảng viên quan trọng, để bàn bạc và thảo luận đưa ra quyết định về giải pháp hoặc chủ trương nào trong xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chi bộ nói riêng.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị tại chi bộ dựa trên cơ sở nguyên tắc của tổ chức cùng sinh hoạt của Đảng.

Nội dung sinh hoạt chi bộ

Ngoài giải thích về khái niệm sinh hoạt chi bộ thì điều quan tâm trong sinh hoạt chi bộ đó là nội dung sinh hoạt chi bộ gồm những gì?, sau đây mời quý vị tham khảo nội dung dưới đây để hiểu rõ hơn.

Đối với sinh hoạt chi bộ sẽ có sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề, cụ thể nội dung trong từng trường hợp như sau:

Sinh hoạt thường kỳ

Dựa vào Điều lệ Đảng và tình hình, đặc điểm, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từng tháng của chi bộ cùng với định hướng theo cấp trên, về cơ bản có những nội dung sau:

– Đối với công tác về chính trị, tư tưởng

+ Có những nội dung về thời sự ở trong nước và quốc tế, ngoài ra còn có nội dung về tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị phù hợp với nhiệm vụ và chức năng của chi bộ để thông qua đó phổ biến và trao đổi.

+ Kịp thời chủ động thông báo những văn bản, chủ trương của Nhà nước, Đảng, tổ chức đảng, chính quyền, cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội từ các cấp phổ biến trong chi bộ.

+ Đánh giá về tình hình trong tư tưởng của mỗi đảng viên cho tới quần chúng mà thuộc phạm vi lãnh đạo chi bộ, cùng những vấn đề chi bộ quan tâm. Qua đó định hướng những tư tưởng và nhận thức kịp thời cho đảng viên

– Trong thực hiện các nhiệm vụ về chính trị

+ Nêu đánh giá về kết quả trong công tác lãnh đạo về nhiệm vụ chính trị từng tháng tại chi bộ, qua đó chỉ rõ những hạn chế, ưu điểm và nhược điểm, nguyên nhân để tìm ra phương hướng khắc phục

+ Đánh giá về việc thực hiện các Nghị quyết về tăng cường xây dựng, ngăn chặn, chỉnh đốn, đẩy lùi những suy thoái về chính trị, lối sống, đạo đức. Đồng thời đẩy mạnh tích cực học tập, cùng nhau làm theo đạo đức tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh.

+ Đảng viên đối với những người đứng đầu đánh giá, liên hệ về việc thực hiện các nội dung cam kết đúng quy định, cùng với đó là cần là tấm gương trong việc chống chạy quyền, chạy chức, chống chủ nghĩa cá nhân và quan liêu gây ra việc mất niềm tin, xa rời quần chúng

+ Tự xác định về nhiệm vụ, biện pháp chỉ đạo, lãnh đạo và phân công cho đnagr viên về nhiệm vụ trong tháng tiếp theo

+ Đưa ra kết quả trong lãnh đạo chính quyền và đoàn thể chính trị – xã hội

Sinh hoạt chuyên đề

Dựa vào Điều lệ Đảng và tình hình, đặc điểm, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từng tháng của chi bộ cùng với định hướng theo cấp trên, thì ít nhất là mỗi quý cần tổ chức sinh hoạt một lần, về cơ bản có những nội dung sau:

+ Cần học tập, làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh theo định hướng từ Trung ương, cấp ủy, tổ chức của đảng cấp trên.

+ Đề cập những phương hướng giải quyết để nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực về công tác của mỗi cán bộ, đảng viên

+ Triển khai thực hiện các chỉ thị, quy định, nghị quyết của Đảng và Nhà nước có mối liên hệ trực tiếp tới sự chỉ đạo, lãnh đạo từ chi bộ

+ Đưa ra các giải pháp để khắc phục, phòng, chống những biểu hiện suy thoái trong đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị.

+ Các công tác trong xây dựng hệ thống về chính trị, xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực,…

+ Nâng cao về chất lượng và hiệu quả trong công tác chuyên môn

+ Giáo dục về truyền thống cách mạng, địa phương, đơn vị, cơ quan đối với cán bộ và đảng viên

+ Ngoài ra, tùy thuộc vào đặc điểm của chi bộ mà có thêm một số nội dung khác.

Ý nghĩa của việc sinh hoạt chi bộ là gì?

Ý nghĩa của việc sinh hoạt chi bộ là vô cùng quan trọng, sau đây là ý nghĩa của hoạt động này:

– Nâng cao về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong tổ chức cơ sở Đảng cùng với chất lượng của các cán bộ, Đảng viên

+ Trong một cuộc sinh hoạt chi bộ thì thường đề cập đến các vấn đề khiếm khuyết, các mặt hạn chế của chính chi bộ, đơn vị, cơ quan đó được làm rõ đối với từng đảng viên.

+ Qua đó, những tấm gương tích cực được tuyên dương, khen thưởng thúc đẩy được phát huy. Ngoài ra, những đảng viên có những suy thoái về đạo đức, hành vi tiêu cực sẽ bị phê bình và rút kinh nghiệm, khắc phục, hoàn thiện bản thân.

+ Như vậy, việc sinh hoạt chi bộ giúp các Đảng viên thay đổi, hoàn thiện bản thân hơn, nhằm phát huy năng lực, phẩm chất tốt, vững vàng,.. quyết định vào việc gìn giữ và xây dựng tổ chức của Đảng luôn bền vững, trong sạch.

– Nâng cao về nhận thức, tự giác về việc chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng, các quy định về pháp luật, chính sách cho Đảng viên từ Nhà nước.

+ Thực hiện các chế độ sinh hoạt một cách nghiêm túc theo định kỳ trong Điều lệ của Đảng. Ngoài ra, Đảng viên nói riêng và tổ chức Đảng nói chung cần phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật về việc điều hành, quản lý, thực hiện nhiệm vụ về chính trị.

+ Ta thấy rằng, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn gắn với nâng cao nhận thức và ý thức tự chủ động chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước phụ thuộc vào chính điều kiện của chính mình.

+ Thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ là hoạt động thúc đẩy, kiểm tra, định hướng về việc hoàn thành nhiệm vụ và chức năng của Đảng viên.

– Hỗ trợ Đảng viên nâng cao ý thức về trách nhiệm, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, thực hiện tốt nhiệm vụ

+ Như chúng ta đã biết, Đảng có 5 nguyên tắc về hoạt động, tổ chức gồm:

Nguyên tắc kỷ luật tự giác đồng thời nghiêm minh

Nguyên tắc đoàn kết được thống nhất trong Đảng

Nguyên tắc tập trung dân chủ

Nguyên tắc tự phê bình, phê bình

Nguyên tắc tập thể lãnh đạo

Qua 5 nguyên tắc trên để xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh thì từ mỗi Đảng viên cần thực hiện được thì từ đó tổ chức Đảng mới thực sự bền vững, phát triển.

+ Nâng cao về chất lượng của sinh hoạt chi bộ, theo đó mỗi Đảng viên cũng cần có sự tự ý thức nâng cao về trách nhiệm, rèn luyện, tu dưỡng học tập, giữ tính kỷ luật nghiêm túc.

Bởi, mỗi Đảng viên đều có tác động đến vai trò lãnh đạo của chính tổ chức Đảng, đồng nghĩa với việc Đảng viên gương mẫu thì tổ chức Đảng mới vững mạnh, giữ niềm tin đối với nhân dân.

Còn nếu Đảng viên bị tha hóa, biến chất, không có sự gương mẫu trong việc thực hiện các hoạt động và trong công tác của Đảng thì sẽ làm cho tổ chức Đảng mất dần đi vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới niềm tin mà nhân dân đặt vào Đảng và Nhà nước.

 Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến nội dung sinh hoạt chi bộ gồm những gì?, sinh hoạt chi bộ là gì?

Trân trọng cảm ơn quý vị đã tham khảo nội dung bài viết trên!

Tác giả

Phạm Kim Oanh

Bà Oanh hiện đang làm việc tại Bộ phận Sở hữu trí tuệ của Công ty Hoàng Phi phụ trách các vấn đề Đăng ký xác lập quyền cho khách hàng trong lĩnh vực sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp. Đây là một trong những dịch vụ khó, đòi hỏi khả năng chuyên môn cao của người tư vấn.

Xem thêm thông tin của tác giả

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Không chỉ nhìn chúng tôi làm - Hãy nghe khách hàng nói về chúng tôi

Hơn 10.000+ khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Bà Quỳnh Trang
Phụ Trách Kinh Doanh
Công Ty Vận Tải & Du Lịch Sơn Tùng

"Đội ngũ chuyên viên tư vấn rất nhiệt tình và có chuyên môn cao. Mọi vấn đề được các luật sư của Luật Hoàng Phi giải đáp cặn kẽ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!"

Anh Nguyễn Đăng Quyết
Kinh Doanh
Công ty FPT Telecom

"Cảm ơn Luật Hoàng Phi vì dự án đã hoàn thành rất tốt đẹp! Chúc Công ty thành công rực rỡ. Mong sau này sẽ có cơ hội hợp tác và giới thiệu bạn bè. Một lần nữa xin cám ơn!"

Anh Nam
Chủ Tịch
Công ty Bất Động Sản Hùng Vương

"Chúng tôi rất hài lòng trong quá trình hợp tác với Luật Hoàng Phi. Tôi ấn tượng bởi sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của bộ phận thành lập doanh nghiệp với sở hữu trí tuệ. Xin cảm ơn."

Anh Công
Giám đốc
Công ty Nhadat24h.net

"Tôi cảm thấy hài lòng về cách giao tiếp, chăm sóc khách hàng rất thân thiện, các bạn chuyên viên trao đổi công việc rất nhanh. Có dự án tiếp theo tôi sẽ hợp tác cùng Luật Hoàng Phi."

Anh Hài
Trưởng Phòng Voice
FPT Telecom

"Luật Hoàng Phixử lý hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản và các ngành nghề liên quan rất nhanh chóng, hiệu quả. Chúng tôi vô cùng cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng và giới thiệu đối tác, khách hàng của mình!”"

Anh Hòe
Giám đốc
Thẩm Mỹ Viện EVA XINH

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phicó đội ngũ nhân sự đầy sức trẻ với sự tận tâm, nhiệt huyết trong công việc. Đội ngũ của các bạn luôn không quản ngại khó khăn, làm việc rất trách nhiệm phục vụ cho các dự án tư vấn mà chúng tôi ký kết với các bạn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi có cơ hội trao đổi và hợp tác với các bạn"

Chị Nga
Giám đốc
Công ty Takichi

"Luật Hoàng Phi có đội ngũ chuyên viên năng động và đầy nhiệt huyết. Luật Hoàng Phi đã giúp chúng tôi đạt được các giấy phép kinh doanh cần thiết trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trên khắp cả nước"

Anh Tùng
Giám đốc
Công ty Truyền Thông Sen Media

"Tôi nhận thấy Luật Hoàng Phi thực sự là người bạn đồng hành trên chặng đường pháp lý và quản trị cho các doanh nghiệp SMEs. Các dịch vụ tư vấn của Hãng tư vấn rất chất lượng, hiệu quả và đạt được mục đích của khách hàng"

Anh Huy
Giám đốc
Công ty Fisco

"Công ty Luật Hoàng Phi của các bạn làm việc rất chuyên nghiệp, phối hợp tốt giữa khâu tư vấn và thực thi giải pháp. Tôi đánh giá cao cho nỗ lực thực hiện công việc đạt kết quả sớm hơn kỳ vọng của chúng tôi!"

Ông Đoàn Thanh Tân
Giám đốc
Công ty xuất nhập khẩu Kiên Cường

"Tôi cảm thấy hài lòng về dịch vụ của các bạn. Các bạn làm tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các bạn. Chúc các bạn luôn phục vụ khách hàng thật tốt!"

Bà Lan Anh
Trưởng phòng Marketing
Công ty Beyondblue

"Xin cảm ơn Luật Hoàng Phi rất nhiều. Chúng tôi hài lòng về thiết kế cũng như tôn trọng thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên Quý Công ty. Chúc công ty ngày càng phát triển và hy vọng có cơ hội tiếp tục được hợp tác cùng các bạn"

Chị Thúy Diễm
CEO
Công ty tổ chức sự kiện sắc màu

"Cảm ơn Luật Hoàng phi đã hoàn thành việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho chúng tôi. Tôi đánh giá 5* cho những nỗ lực và cố gắng cũng như tay nghề tuyệt vời của các bạn"

Anh Tiến Quang
CEO
Tập Đoàn Nexus

"Chúng tôi khá hài lòng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp của các bạn. Đội ngũ tư vấn đã làm việc rất chuyên nghiệp. Các bạn đã thấu hiểu nguyện vọng của khách hàng."

Hotline: 1900.6557