Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên theo Bộ luật lao động mới nhất
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 674 Lượt xem

Nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên theo Bộ luật lao động mới nhất

Khi sử dụng lao động chưa thành niên, người sử dụng lao động phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ; lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Các nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên theo Bộ luật lao động

Các nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên được ghi nhận tại Điều 144 Bộ luật lao động, cụ thể như sau:

Điều 144. Nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên

1. Lao động chưa thành niên chỉ được làm công việc phù hợp với sức khỏe để bảo đảm sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách. 

2. Người sử dụng lao động khi sử dụng lao động chưa thành niên có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động về các mặt lao động, sức khỏe, học tập trong quá trình lao động.

3. Khi sử dụng lao động chưa thành niên, người sử dụng lao động phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ; lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công vic đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

4. Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để lao động chưa thành niên được học văn hóa, giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Bình luận về các Nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên 

Do chưa phát triển đầy đủ về sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần nên lao động chưa thành niên rất dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vật lý, hóa học có tính chất nguy hiểm, độc hại trong quá trình lao động. Ngoài ra, ở độ tuổi này, lao động chưa thành niên còn thiếu kinh nghiệm phòng tránh tác hại và các rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ lao động nên dễ bị ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ và nhân cách.

Vì vậy, theo tinh thần quy định trong Điều 144, người sử dụng lao động phải quan tâm tới ba vấn đề mà người lao động chưa thành niên dễ bị tổn thương hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực trong quá trình lao động là thể lực, trí lực, nhân cách. Theo đó, khi sử dụng lao động chưa thành niên, người sử dụng lao động phải bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, khả năng của họ, nghiêm cấm sử dụng lao động chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc bố trí chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ.

Ví dụ: Các công việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh chất cồn, rượu, bia, thuốc lá hoặc các loại chất gây nghiện,… Bởi lao động chưa thành niên là người trẻ tuổi, rất dễ sa đà và bị cám dỗ bởi các thứ gây nghiện đó, đồng thời do còn trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm sống, không hiểu biết xã hội nên họ cũng dễ đua đòi hoặc học theo thói ăn chơi khi có điều kiện và cơ hội. 

Vì lao động chưa thành niên vẫn còn trong độ tuổi đi học, chưa hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, do đó cần tiếp tục trau dồi thêm kiến thức cho tương lai và nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc, pháp luật quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc người lao động về các mặt lao động, sức khỏe, học tập trong quá trình lao động.

Cùng với việc bảo đảm các quyền lợi như người lao động thành niên, người sử dụng lao động còn phải bảo đảm để lao động chưa thành niên học văn hoá, học nghề nâng cao trình độ. Điều đó đồng nghĩa với việc người sử dụng lao động không được tìm cách cản trở hoặc có hành động khác làm ảnh hưởng tới quyền lao động, học tập và các quyền khác theo quy định của pháp luật về trẻ em, pháp luật về giáo dục, đào tạo nghề,… của lao động chưa thành niên. 

– Khi sử dụng lao động chưa thành niên, điều kiện bắt buộc là phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ của lao động chưa thành niên. Việc đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ của lao động chưa thành niên nhằm bảo đảm cho lao động chưa thành niên thực hiện nghĩa vụ lao động và nghĩa vụ bồi thường trong trường hợp lao động chưa thành niên vi phạm quy định của người sử dụng lao động mà làm thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động.

Ngoài ra, người sử dụng lao động phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khỏe định kỳ và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Việc theo dõi này sẽ tạo điều kiện cho người sử dụng lao động nắm bắt chính xác, đầy đủ thông tin về lao động chưa thành niên để có biện pháp bảo đảm và hỗ trợ cho phù hợp. Đây là vấn đề mang tính bắt buộc, nếu không thực hiện nghiêm túc và vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi