Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Lao động – Tiền Lương Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ
  • Thứ ba, 14/05/2024 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 4128 Lượt xem

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ

Cùng với chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ, Điều 136 Bộ luật lao động quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ.

Khái niệm nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ

Theo quy định tại Điều 136 Bộ luật lao động năm 2019 như sau;

Điều 136. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, bố trí, sắp xếp việc làm, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác.

2. Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ.

3. Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc.

4. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động.

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ

Bình luận và phân tích trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ

Cùng với chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ, Điều 136 Bộ luật lao động quy định trách nhiệm cụ thể của người sử dụng lao động đối với lao động nữ. Vì chính sách của Nhà nước ở tầm vĩ mô, còn việc có thực hiện được những chính sách đó hay không, cần thiết phải có sự tham gia của chính chủ thể trực tiếp trong quan hệ lao động, đó là người sử dụng lao động.

Theo quy định, người sử dụng lao động phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây đối với lao động nữ:

– Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác. Quy định này dựa trên cơ sở các công ước của Tổ chức Liên hợp quốc và các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế. Cụ thể, trong tuyển dụng lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi, không được phân biệt đối xử vì lý do giới.

Quy định này cũng thể hiện sự phù hợp với Điều 13 Luật Bình đẳng giới năm 2006: “Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng…”. Trong quá trình sử dụng lao động nữ, người sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định riêng về sắp xếp, bố trí công việc phù hợp với giới tính, sức khỏe của lao động nữ, bảo đảm quyền tạm hoãn hợp đồng lao động, đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề và đào tạo nghề dự phòng, không được xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ trong thời gian họ mang thai, nghỉ thai sản, bảo đảm tiền lương, các điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ, thực hiện rút ngắn thời giờ làm việc, bảo đảm đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm xã hội…

Ngoài ra, người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ khi họ đang thực hiện thiên chức sinh đẻ và nuôi con (trừ một số trường hợp quy định trong khoản 3 Điều 137 của Bộ luật). Những quy định tiến bộ này là cơ sở pháp lý quan trọng, tạo điều kiện cho lao động nữ có việc làm phù hợp với mọi điều kiện hoàn cảnh, có thu nhập ổn định, có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Từ đó, giúp lao động nữ vừa đảm bảo sức khỏe lao động, vừa đảm bảo sức khỏe sinh sản, phát huy tốt năng lực chuyên môn, kết hợp hài hòa cuộc sống lao động và cuộc sống gia đình.

– Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ. Quy định này nhằm tạo điều kiện để lao động nữ được bày tỏ ý kiến của mình trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ trong quan hệ lao động. Điều đó vừa thể hiện sự dân chủ trong quan hệ lao động, vừa bảo đảm quyền lợi phù hợp cho lao động nữ theo nhu cầu, nguyện vọng của lao động nữ. Vì thế, nếu người sử dụng lao động không tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của lao động nữ thì bị coi là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP.

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ

– Ngoài ra, do lao động nữ có những đặc điểm đặc thù về mặt sinh học, và nhằm bảo đảm sức khỏe cho lao động nữ, người sử dụng lao động còn phải bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc, số lượng, chất lượng buồng tắm, buồng vệ sinh phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu của lao động nữ và được thực hiện trên cơ sở đã tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ.

Cùng với đó, người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ.

Quy định này một mặt để lao động nữ yên tâm làm việc, mặt khác nhằm tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với thế hệ lao động tương lai. Tuy nhiên, do mục đích lợi nhuận, trong thực tế, nhiều đơn vị sử dụng lao động không thực hiện quy định này hoặc thực hiện không nghiêm túc.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VN LUT MIN PHÍ 19006557 để được tư vấn.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào?

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được hiểu như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin giải đáp qua bài viết này...

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu?

Thời gian thử việc đối với trình độ đại học là bao lâu? là thắc mắc được chúng tôi chia sẻ, làm rõ trong bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Hành vi nào được xem là tiết lộ bí mật kinh doanh?

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh...

Ai có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm thông báo việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao...

Công ty có phải thông báo trước khi hợp đồng lao động hết thời hạn không?

Từ 1/1/2021, khi Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành, công ty không phải thông báo với người lao động khi hợp đồng lao động hết thời...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi